Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarų.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Bulgarija

Šiame skirsnyje pateikiama Bulgarijos nekilnojamojo turto registro apžvalga.

Turinį pateikė
Bulgarija

Kokią informaciją galima rasti Bulgarijos nekilnojamojo turto registre?

Bulgarijos nekilnojamojo turto registras priklauso Registrų agentūrai, kuri jį ir tvarko, vadovaudamasi „asmeninių įrašų sistemos“ principu. Informacija yra pagrįsta asmeninėmis sandorio šalių, t. y. fizinių ir juridinių asmenų, bylomis. Į registrą įtraukiami tik sandoriai ir teisiniai dokumentai.

Po to, kai buvo sukurta ir išplėtota Integruota informacinė kadastro ir nekilnojamojo turto registracijos sistema (bulg. IKAR), su visais įrašais galima susipažinti Žemės kadastro agentūros interneto svetainėje.

IKAR sistemą sudaro du moduliai:

 1. administracinis modulis, kuriuo galima naudotis tik tarnybiniais tikslais;
 2. vartotojų modulis, kuriuo galima naudotis tik vartotojų tikslais.

IKAR sistemoje pateikiama tiek semantinė, tiek grafinė informacija, visų pirma tais atvejais, kai egzistuoja į skaitmeninę formą pervesti kadastro žemėlapiai.

Bulgarijos nekilnojamojo turto registro interneto svetainėje:

 • pateikiama informacija apie įvestus sandorius;
 • suteikiama galimybė susipažinti su duomenimis apie nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises;
 • šios teisės išvardijamos eilės tvarka.

Joje taip pat siūlomos tokios viešosios paslaugos:

 • patikrinimas (nuorodos);
 • sertifikatai;
 • teisės aktų dublikatai.

Pirmiau nurodytų paslaugų atžvilgiu pateikiama informacija apie:

 • informacijos įvedimo datą;
 • akto paskelbimą;
 • atitinkamas šalis;
 • ir pateikiamas nekilnojamojo turto aprašymas.

Kaip dokumentai įtraukiami į registrą?

Teisinių sandorių ir dokumentų kopijos pateikiamos registro biurui.

Kiekvienas dokumentas registruojamas IKAR sistemos įrašų registre, kur jis gauna numerį, parodantį tikslią jo įtraukimo datą ir laiką.

Tada dokumentai pateikiami už įrašų įvedimą atsakingiems pareigūnams patikrinti ir priimti sprendimą.

Už įrašų įvedimą atsakingam pareigūnui patvirtinus, kad dokumentai turi būti įtraukiami į registrą, už registraciją atsakingi pareigūnai informaciją rankiniu būdu įtraukia į sistemą.

Tada visi dokumentai nuskenuojami ir išsaugomi sistemoje.

Registravimo, tikrinimo ir informacijos įvedimo į sistemą procedūra trunka vidutiniškai vieną darbo dieną.

Ar Bulgarijos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai; juo naudotis gali visi asmenys. Tačiau tik registruoti naudotojai gali gauti informaciją iš interneto svetainės.

Už dokumentų patikrinimą internete pagal teisinius kriterijus turi būti sumokamas mokestis.

Paieška Bulgarijos nekilnojamojo turto registre

Paiešką nekilnojamojo turto registre galima atlikti pagal: juridinių asmenų įmonės kodą ar fizinių asmenų asmens kodą; savininko pavadinimą / vardą ir pavardę; išsamų nekilnojamojo turto objekto aprašymą; nekilnojamojo turto sklypo numerį; registracijos numerį.

Bulgarijos nekilnojamojo turto registro istorija

Pirmoji elektroninė sistema buvo sukurta 1990 m. Nuo tada buvo pradėtos naudoti kelios elektroninės sistemos.

Pagrindinė Nekilnojamojo turto registro reforma įvyko jį perdavus 2004 m. liepos mėn. įkurtos Registrų agentūros kompetencijai. Registrų agentūra tvarkė ir tobulino esamas informacines duomenų sistemas, kol 2008 m. rugsėjo 8 d. buvo sukurta IKAR sistema.

IKAR sistema buvo diegiama etapais. Seni turimi duomenys buvo perduoti naujajai IKAR sistemai. Ši sistema pradėjo visapusiškai veikti 2009 m. sausio 26 d., apimdama visą Bulgarijos teritoriją, ir yra visiškai sujungta su Geodezijos kartografijos ir kadastro agentūros registru.

Ši sistema tvarkoma laikantis viešumo, skaidrumo ir procedūrų saugumo principų.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.