ES šalių žemės registrai

Čekija

Šiame skyriuje pateikiama Čekijos žemės registro (kadastro) apžvalga.

Turinį pateikė
Čekija

Kokią informaciją galima rasti Čekijos kadastro registre?

Čekijos kadastro registre pateikiama ir faktinė, ir teisinė informacija apie turtą. Registre galima rasti kadastro žemėlapius ir informaciją apie turto savininkus.

Registrą valdo ir tvarko Čekijos topografijos, žemėlapių sudarymo ir kadastro tarnyba – nepriklausoma nacionalinė institucija.

Ar Čekijos kadastro registru galima naudotis nemokamai?

Internete naršyti, ieškoti žemėlapių ir pagrindinės informacijos apie turtą, įskaitant savininkų vardus, pavardes ir adresus, galima nemokamai.

Mokami tik oficialūs sąrašai, kuriuose pateikiama visa informacija apie teisinius santykius su turtu (tiek spausdinta, tiek elektroninė versija, naudojant nuotolinę prieigą). Mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo sąrašo aprėpties, įprastai jie yra 100 CZK.

Paieška Čekijos kadastro registre

Čekijos kadastro registre taikoma pažangi internetinės paieškos sistema.

Čekijos kadastro registro istorija

Elektroninė informacijos sistema naudojama nuo 2001 m.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.