Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

ES šalių žemės registrai

Anglija ir Velsas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Anglijos ir Velso žemės kadastrą.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Kokios informacijos galima rasti Anglijos ir Velso žemės kadastre?

Mes registruojama Anglijoje ir Velse esančios žemės ir nekilnojamojo turto nuosavybę. Mūsų vizija – „Garantuojame ir giname jūsų teises į žemę ir nekilnojamąjį turtą“

Mūsų veiklos principai:

  • užtikriname saugumą,
  • nuoseklumą,
  • inovacijas,
  • profesionalumą.

Žemės kadastras atlieka itin svarbią funkciją – užtikrina nekilnojamojo turto rinkos stabilumą ir suteikia pasitikėjimo ja; registre patvirtintos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kurio vertė Anglijoje ir Velse siekia 4 trln. GBP, įskaitant 1 trln. GBP hipotekos sandorių. Žemės kadastras jau daugiau kaip 150 metų tvarko šį registrą ir yra pasiekęs aukštą veiksmingumo lygį – 99 proc. informacijos ir 73 proc. registravimo paslaugų teikiama internetu pateiktų prašymų pagrindu. Dabar vykdome permainas, siekdami tapti visiškai skaitmeniniu registru – kuriama moderni skaitmeninė informacijos apie žemę ir nekilnojamąjį turtą platforma, padėsianti tvarkyti registrą ir teikti vartotojams modernias ir veiksmingas paslaugas.

Ar Anglijos ir Velso žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už kiekvieną paslaugą mokamas įstatymu nustatyto dydžio mokestis. Registracija internetinei prieigai gauti nemokama, o daugelis internetinių paslaugų kainuoja mažiau nei atitinkamos paštu teikiamos paslaugos.

Kaip atlikti paiešką Anglijos ir Velso žemės kadastre?

Internete:

Pasinaudodamos „business e-Services“ paslauga įmonės gali pateikti prašymus įregistruoti žemę ar nekilnojamąjį turtą arba prašyti atlikti internetinę paiešką kadastro rodyklėje. „Business e-Services“ vartotojai gali naudotis nemokama „MapSearch“ funkcija, leidžiančia nedelsiant gauti šią informaciją:

  • patikrinti, ar Anglijoje ar Velse esanti žemė ar nekilnojamasis turtas yra registruoti;
  • gauti atitinkamo įrašo numerį;
  • Sužinoti, ar žemė valdoma besąlygiška nuosavybės teise, ar nuomos pagrindu.

„Business e-Services“ vartotojai turi atitikti naudojimosi šia paslauga sąlygas, užsiregistruoti kaip vartotojai ir turėti tiesioginio debeto sąskaitą Jungtinės Karalystės banke ar būsto asociacijoje.Prisijungti prie „business e-services“.

„Find a Property“ paslauga skirta visuomenei, tačiau ja gali naudotis ir mažosios įmonės. Pagal adresą galima ieškoti žemės ar nekilnojamojo turto savininko, sklypo ar objekto ribų ir sužinoti, ar jis patenka į potvynio rizikos zoną. Jie turi užsiregistruoti kaip vartotojai ir sumokėti už paslaugą kredito ar debeto kortele. Prisijungti prie „Find a Property“.

Kadastro įrašų ir sklypų planų duomenų kopijos, gautos pasinaudojus „business e-Services“ paslauga, yra oficialios kopijos, kurias galima pateikti kaip įrodymą teisme. Per „MapSearch“ gautos informacijos negalima pateikti kaip pagrindo siekiant kompensacijos.

Kadastro įrašų ir sklypų planų duomenų kopijos, gautos pasinaudojus „Find a Property“ paslauga, nėra oficialios kopijos.

Pašto adresas:

Kadastro įrašų ir sklypų planų kopijų galite prašyti paštu, užpildę formas OC1 (dėl kadastro) ir OC2 (dėl dokumentų). Šios formos pateikiamos nemokamai, paštu arba žemės kadastro interneto svetainėje. Oficialias jų kopijas galima pateikti kaip įrodymą teisme.

Jei internete informacijos apie ieškomą objektą nerandate, galite užpildyti ir paštu išsiųsti formą „search of the index map“ (forma SIM) – taip sužinosite, ar žemė užregistruota ir, jei taip, sužinosite atitinkamo įrašo numerį. Už šią paslaugą mokamas dabar galiojančiame Žemės kadastro kainininke nustatytas mokestis.

Paiešką įkeitimo registruose galima atlikti paštu arba internetu naudojantis „business e-services“ paslauga, užpildžius formą K15 arba (jei ieškoma tik įrašų apie bankrotą) K16.

Paskutinis naujinimas: 25/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.