ES šalių žemės registrai

Suomija

Šiame skyriuje pateikiama Suomijos žemės kadastro apžvalga.

Turinį pateikė
Suomija

Kokią informaciją galima rasti Suomijos žemės kadastre?

Suomijos žemės kadastras priklauso Nacionalinei žemės matavimo tarnybai, kuri užtikrina jo veiklą.

Kadastre laikoma informacija ir apie teisines su nuosavybe susijusias sąlygas, pvz., teisinę tvarką, ir faktines aplinkybes, pvz., nuosavybės savininko pavardė. Nacionalinėje žemės informacijos sistemoje laikomi visi duomenys, kurie įtraukti į Suomijos kadastro registrą ir žemės kadastrą, kuriame nurodomos nuosavybės teisės, įkeitimai ir kiti suvaržymai.

Kadastro žemėlapio duomenis pateikia Suomijos nacionalinė žemės matavimo tarnyba, o 86 savivaldybės tvarko kadastrinio žemėlapio registrus tų plotų, kuriuos apima jų miestų planai. Už žemės kadastro tvarkymą iki 2009 m. gruodžio 31 d. atsakingi apylinkių teismai, o nuo 2010 m. sausio 1 d. – Nacionalinė žemės matavimo tarnyba. Sistema naudojasi kiekvienas, kuriam nuolat reikia atnaujintų kadastro duomenų, pvz., bankai, įvairios valdžios institucijos, nekilnojamojo turto prekiautojai ir notarai.

Ar Suomijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Ne, už naudojimąsi kadastru yra mokama.

Kaip atlikti paiešką Suomijos žemės kadastre?

Paieškos pasirinktys

Ieškoma pagal žemėlapį, pagal kadastro skyriuje nurodytą identifikatorių ar pavadinimą, adresą, administracinį vienetą (savivaldybė, priemiestis ir (arba) kaimas) ir bendrovės identifikatorių.

Pateikiama informacija

Galima rasti informacijos apie:

 • nuosavybę,
 • nuosavybės teisę,
 • įkeitimus ir suvaržymus,
 • išnuomotą nekilnojamąjį turtą,
 • servitutus,
 • žemės matavimo informaciją.

Kadastro skyriuje nurodyti duomenys, registruotas savininkas ir jo adresas bei galimi valdymo apribojimai ir registruotų dalinių sandorių savininkai; įkeitimai, servitutai ir suvaržymai, kurie nustatyti registruotam plotui, registruota nuoma.

Siūlomi produktai

 • kadastro išrašas,
 • nuosavybės teisės pažymėjimas,
 • įkeitimų ir suvaržymų pažymėjimai,
 • nuomos pažymėjimas,
 • išrašas apie dalies perleidimą ir skirtingos spausdintos žemėlapių dalys.

Pateikiama informacija apie informacijos kadastre ieškojimo būdus (pvz., nuosavybės adresas).

Suomijos žemės kadastro istorija

Kadastras tvarkomas nuo 1700 m.

Susijusios nuorodos

Suomijos nacionalinė žemės matavimo tarnyba, EULIS svetainė

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.