Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Graikija

Elektroninį žemės kadastrą (graik. κτηματολόγιο) Graikija naudoja tose teritorijose, kuriose užbaigta žemės registracija. Laikinai kaip žemės kadastrai (graik. κτηματολογικά γραφεία) taip pat veikia vietos hipotekos registrai (graik. υποθηκοφυλακεία).

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šalies teritorijose, kuriose Graikijos žemės kadastras veikia nuo 2003 m., – juo buvo pakeista anksčiau galiojusi turto perdavimo ir hipotekos registracijos sistema, – vadovaujantis Įstatymu Nr. 2664/1998 dėl nacionalinio žemės kadastro, žemės kadastro duomenys turi būti tvarkomi ir atnaujinami tik elektroniniu būdu. Visos Graikijos žemės kadastro duomenų bazę centralizuotai tvarko įmonė KTIMATOLOGIO AE (nacionalinis žemės registras arba kadastras), o atnaujina vietos žemės kadastro biurai, remdamiesi savo įregistruotais sandoriais.

Įstatymu Nr. 4512/2018 buvo įsteigtas viešosios teisės reglamentuojamas juridinis asmuo, vadinamas Graikijos kadastru – visuotinis įmonės KTIMATOLOGIO AE. teisių perėmėjas.

Kokios yra Graikijos nekilnojamojo turto duomenų ir dokumentų saugojimo sistemos galimybės?

Kiekvieno apylinkės civilinių bylų teismo (graik. ειρηνοδικείο) jurisdikcijoje veikia viena ar kelios hipotekos įstaigos, pagal teisės aktus teikiančios šias paslaugas:

  1. jų jurisdikcijai priklausančio nekilnojamojo turto registravimo, įkeitimo ar arešto;
  2. pagal įstatymus privalomo daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą aktų registravimo;
  3. ieškinių ir kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių aktų ar informacijos registravimo.

Hipotekos įstaigų paslaugos mokamos (tokių įstaigų yra 15) arba nemokamos (tokių įstaigų yra 258). Skaičius kinta, nes vyksta laipsniško hipotekos įstaigų uždarymo ir panaikintų hipotekos įstaigų įtraukimo į Graikijos kadastrą procesas.

Mokamos hipotekos įstaigos yra Teisingumo ministerijos biurai.

Rodo ir Koso salose Rodo ir Koso-Lero vietos žemės kadastrai yra Teisingumo ministerijos biurai – ten registracijos sistema centralizuota.

Nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos (graik. άμισθα υποθηκοφυλακεία):

  1. specializuotos nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos, vadovaujamos pareigūno, kurį po konkursinio egzamino skiria teisingumo ministras;
  2. nespecializuotos nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos, vadovaujamos notarų, paskirtų į hipotekos įstaigos centrinę administraciją.

Hipotekos įstaigų kontaktinius duomenis galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Graikijos kadastras yra suvienodinta sistema, kurioje registruojama teisinė, techninė ir kita papildoma informacija apie nekilnojamąjį turtą ir turtines teises, kurias garantuoja valstybė ir kurios priklauso valstybės atsakomybei.

Visų pirma Graikijos kadastre:

  • registruojami visi aktai, kuriais sukuriamos, perleidžiamos, pakeičiamos arba panaikinamos teisės į nekilnojamąjį turtą. Aktas užregistruojamas tik nuodugniai patikrinus jo teisėtumą, t. y. jis neregistruojamas, jei nuosavybę perleidžiantis asmuo kadastre nenurodytas kaip savininkas;
  • registruojamas geografinis nekilnojamojo turto aprašas (forma, vieta, dydis);
  • sistemingai registruojamas valstybinis nekilnojamasis turtas;

registruojamos uzufrukto teisės.

Teisinių duomenų bazė

Pagrindinė informacija apie Graikijos kadastrą pateikiama jo interneto svetainėje.

Ar Graikijoje nekilnojamojo turto duomenis saugančios įstaigos informaciją teikia nemokamai?

Teritorijose, kuriose veikia laikinieji kadastro biurai, informacijos galima ieškoti ir elektroniniu būdu, nemokamai naudojantis atitinkamose įstaigose įrengtais kompiuteriais.

Graikijos nekilnojamojo turto duomenų ir dokumentų saugojimo sistemos istorija

Žemės registracijos sistema pirmą kartą numatyta Įstatymu Nr. 41/1836. Minėtos valdžios institucijos yra išsaugojusios žemės kadastrų įrašus nuo pačios žemės registracijos pradžios.

Teritorijose, kuriose baigiama registruoti žemę, vietos hipotekos įstaigos laikinai veikia kaip kadastro biurai nuo Graikijos kadastro ir kartografijos organizacijos (graik. Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) sprendimu nustatytos kadastro įsigaliojimo dienos. Nuo tada sandoriai kadastro knygose registruojami tik elektroniniu būdu.

Kaip ieškoti duomenų?

Elektroninėje žemės registracijos sistemoje paieškas galima atlikti pagal: a) asmens duomenis; b) Graikijos kadastro kodą ir (arba) c) nekilnojamojo turto adresą.

Susijusios nuorodos

Graikijos kadastras

Paskutinis naujinimas: 26/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.