Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Graikija

Graikijos teritorijose, kuriose baigta žemės registracija, naudojamas elektroninis kadastras (κτηματολόγιο), o vietos hipotekos įstaigos (υποθηκοφυλακεία) laikinai veikia kaip kadastro biurai. Šalies teritorijose, kuriose nuo 2003 m. pradėjusiu veikti kadastru pakeista ankstesnė registracijos ir hipotekos sistema, kadastro duomenys pagal Įstatymą Nr. 2664/1998 dėl Valstybinio kadastro (Εθνικό Κτηματολόγιο) saugomi ir atnaujinami tik elektroniškai. Visos šalies kadastro duomenų bazę centralizuotai tvarko įmonė „Ktimatologio“ (Κτηματολόγιο Α.Ε.), o atnaujina vietos kadastro biurai, remdamiesi savo įregistruotais sandoriais.

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokios yra Graikijos nekilnojamojo turto duomenų ir dokumentų saugojimo sistemos galimybės?

Kiekvieno apylinkės teismo (ειρηνοδικείο) teritorijoje veikia viena ar kelios hipotekos įstaigos, pagal teisės aktus teikiančios šias paslaugas:

  1. jų jurisdikcijai priklausančio nekilnojamojo turto registravimo, įkeitimo ar konfiskavimo;
  2. pagal įstatymus privalomo daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą aktų registravimo;
  3. ieškinių ir kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių aktų ar informacijos registravimo.

Hipotekos įstaigų paslaugos mokamos (tokių įstaigų yra 26) arba nemokamos (tokių įstaigų yra 320).

Mokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos pavaldžios Teisingumo ministerijai.

Rodo ir Koso salose kaip Teisingumo ministerijos tarnybos veikia Rodo ir Koso-Lero kadastro biurai, taikantys į žemės sklypus orientuotą registracijos sistemą.

Nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos:

  1. specializuotos nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos, vadovaujamos pareigūno, kurį po konkurso skiria teisingumo ministras;
  2. nespecializuotos nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos, vadovaujamos į šias pareigas paskirto notaro.

Šių hipotekos įstaigų kontaktinius duomenis galite rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Be to, Graikijoje įgyvendinamos Valstybinio kadastro (nekilnojamojo turto) tyrimų, kūrimo ir veiklos institucinės priemonės. Už tai atsakingas privatus juridinis asmuo – įmonė „Ktimatologio“.

Valstybinis kadastras yra valstybės prižiūrima ir užtikrinama bendra teisinės, techninės ir kitos informacijos apie nekilnojamąjį turtą ir su juo susijusias teises registravimo sistema.

Valstybiniame kadastre:

  • registruojami visi aktai, kuriais sukuriamos, perleidžiamos, pakeičiamos arba panaikinamos teisės į nekilnojamąjį turtą. Aktas užregistruojamas tik nuodugniai patikrinus jo teisėtumą, t. y. jis neregistruojamas, jei nuosavybę perleidžiantis asmuo kadastre nenurodytas kaip savininkas;
  • registruojamas geografinis nekilnojamojo turto aprašas (forma, vieta, dydis);
  • sistemingai registruojamas valstybinis nekilnojamasis turtas;
  • registruojamos uzufrukto teisės.

Teisinių duomenų bazė

Pagrindinė informacija apie Valstybinį kadastrą pateikiama jo interneto svetainėje.

Ar Graikijoje nekilnojamojo turto duomenis saugančios įstaigos informaciją teikia nemokamai?

Teritorijose, kuriose veikia laikinieji kadastro biurai, informacijos galima ieškoti ir elektroniniu būdu, nemokamai naudojantis atitinkamose įstaigose įrengtais kompiuteriais.

Pagal nacionalinį strateginių krypčių planą įmonė „Ktimatologio“ ėmėsi vykdyti skaitmeninio dokumentų perdavimo hipotekos įstaigoms projektą, kad žemės registracija būtų baigta ir kitose šalies teritorijose. Įgyvendinant šį projektą turi būti sukurta infrastruktūra, kad būtų galima: a) nuotoliniu būdu elektroniškai pateikti kadastre registruotinus aktus; b) nuotoliniu būdu pateikti ir apdoroti prašymus išduoti pažymą pagal atitinkamą kadastro įrašą.

Atitinkamos teisės nuostatos įtrauktos ir į už šią sritį atsakingos Aplinkos ir energetikos ministerijos parengtą įstatymo projektą.

Graikijos nekilnojamojo turto duomenų ir dokumentų saugojimo sistemos istorija

Nekilnojamojo turto registracijos sistemą pirmą kartą numatyta sukurti Įstatymu Nr. 41/1836. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus dalykus, kompetentingos įstaigos saugo dokumentus nuo įsteigimo dienos.

Teritorijose, kur baigiama registruoti žemę, vietos hipotekos įstaigos laikinai veikia kaip kadastro biurai nuo Graikijos kadastro ir kartografijos organizacijos (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας) sprendimu nustatytos kadastro įsigaliojimo dienos. Nuo tada sandoriai kadastro knygose registruojami tik elektroniškai.

Kaip ieškoti duomenų?

Elektroninėje kadastro sistemoje duomenų galima ieškoti pagal a) asmens duomenis; b) Valstybinio kadastro kodą ir (arba) c) nekilnojamojo turto adresą.

Susijusios nuorodos

Valstybinis kadastras

Paskutinis naujinimas: 22/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.