Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vengrų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Vengrija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Vengrijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Vengrija

Kokią informaciją galima rasti Vengrijos žemės kadastre?

Vengrijos žemės kadastrą tvarko Vengrijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija (Vidékfejlesztési Minisztérium) ir žemėtvarkos biurai (Földhivatal).

OficialiojeVengrijos žemėtvarkos biurų (magyarországi földhivatalok) interneto svetainėje pateikiama informacija apie Vengrijos žemėtvarkos biurų tinklą šalyje, taip pat apie visą žemėtvarkos institucijų tinklą ir:

  • jų funkcijas,
  • mokesčius ir teikiamas paslaugas,
  • naujus ir svarbius projektus.

Čia galite parsisiųsti administracines formas ir paskaityti apie teikiamas elektronines paslaugas ir prisijungimo prie internetinės sistemos sąlygas. Čia taip pat galima rasti taikytinus teisės aktus.

Ar Vengrijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Užsiregistravę vartotojai (valdžios institucijos, bankai, teisininkai, notarai, savivaldos institucijos, nekilnojamojo turto agentai ir kt.) Vengrijos žemėtvarkos biurų internetinėmis paslaugomis (TAKARNET) gali naudotis nuo 2003 m. Duomenys teikiami už mokestį, kuris nustatytas atitinkamais teisės aktais.

2011 m. birželio mėn. pradėta teikti Internetinio žemėtvarkos biuro (Földhivatal Online) paslauga, kuria piliečiai gali naudotis tiesiogiai per Vyriausybės portalą, centriniuose vartuose (ügyfélkapu) nurodę savo vartotojo vardą – čia už mokestį jie gali internetu gauti tokias pačias paslaugas kaip ir registruoti vartotojai.

Tam tikrus duomenis Internetinio žemėtvarkos biuro vartotojai gali gauti nemokamai. Tačiau nemokamai galima gauti tik nekilnojamojo turto objekto aprašymą (nekilnojamojo turto dokumento (tulajdoni lap) pirmą dalį). Paiešką duomenų bazėje galima atlikti pagal sklypo numerį (helyrajzi szám) arba nekilnojamojo turto objekto adresą. Šios paslaugos registruotiems vartotojams ir piliečiams teikiamos internetu visą parą.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos žemės kadastre?

Paprastai paiešką galite atlikti pagal:

  • sklypo numerį,
  • sklypo numerio intervalą arba
  • nekilnojamojo turto objekto adresą.

Vartotojai, kuriems suteiktos iškirtinės teisės (policija, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismo sprendimų vykdytojai, paveldėjimo klausimus tvarkantys notarai), gali atlikti paiešką pagal savininko ir (arba) asmens, turinčio teisę į nuosavybę, vardą ir asmens duomenis.

Vengrijos žemės kadastro istorija

Oficialus teisinės ir administracinės Vengrijos nekilnojamojo turto registravimo sistemos pavadinimas – bendra žemės kadastro sistema (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Ji apibūdinama kaip bendra, nes kadastras (telekkönyv) ir teisinis registras (Grundbuch) nuo 1971 m. veikė kaip integruota sistema tiek teisiniu, tiek ir instituciniu požiūriu. Bendras institucinis tinklas, kurį sudaro visi žemėtvarkos biurai, atsako už juridinių sandorių registravimą ir kadastrinio žemėlapio keitimą, informacijos teikimą, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su žeme ir kitu nekilnojamuoju turtu. Vengrijos bendra, nuosavybės teisėmis grindžiama žemės registravimo sistema buvo pirma tokia sistema Europoje.

Vengrijoje veikianti sistema atlieka kelias funkcijas – kad be kadastro ir registro funkcijų sistema naudojama kuriant ir eksploatuojant geodezinės kontrolės centrų tinklą, rengiant topografinius žemėlapius, užtikrinant žemės apsaugą, vykdant žemės nuomos registraciją, administracinių ribų valdymą ir kt.

Ši sudėtinga vieša duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie žemės ūkio paskirties žemę ir nekilnojamąjį turtą, t. y., svarbiausius ekonomikos, žemės ūkio ir kreditų sistemos elementus, bendrai tvarkoma visų kompetentingų žemėtvarkos institucijų ir apima visą Vengrijos teritoriją. Sistemos tikslas – skatinti žemės ir nekilnojamojo turto nuosavybės teisės įgyvendinimą, sveiką aplinką, laisvą įmonių bei ekonominę konkurenciją ir oficialiai įregistruoti visus sklypus ir kitus nekilnojamojo turto objektus sukuriant bendrą ir autentišką žemės registravimo sistemą ir erdvinių duomenų infrastruktūrą.

Bendrasis sistemos tikslas yra registruoti žemės ir kito nekilnojamojo turto nuosavybę ir tvarkyti šiuos duomenis bei užtikrinti nuosavybės teisių ir kitų susijusių teisių apsaugą, sukuriant bendrą žemės registravimo sistemą ir atitinkamą infrastruktūrą.

Bendra žemės kadastro sistema siekiama dar dviejų konkrečių tikslų. Teisiniu požiūriu žemės kadastras reikalingas nuosavybės teisių, jas patvirtinančių dokumentų apsaugai, taip pat jis suteikia teisinį tikrumą bona fide savininkams ir sudaro palankias sąlygas naudotis nekilnojamuoju turtu. Ekonominiu požiūriu sistemos tikslas – suteikti bendrą pagrindą nustatant finansinius įsipareigojimus, teikiant statistinius duomenis palengvinti valdymą ir investicijas į nekilnojamąjį turtą bei teikti paslaugas visuomenei.

Susijusios nuorodos

Vyriausybės portalas (Kormányzati portál)

Oficiali Vengrijos žemėtvarkos biurų interneto svetainė (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Paskutinis naujinimas: 06/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.