ES šalių žemės registrai

Airija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Airijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Airija

Kokią informaciją galima rasti Airijos žemės kadastre?

Airijos žemės kadastro savininkė ir tvarkytoja yra Airijos turto registravimo institucija, įstatymu įsteigta įstaiga, atsakinga už žemės registravimą Airijoje.

Airijos žemės kadastre galima rasti faktinių ir teisinių duomenų.

Kiekvienas įrašas apie nuosavybę turi tris dalis.

 1. 1 dalyje aprašoma turto buvimo geografinė vieta, pateikiant nuorodą į skaitmeninį žemėlapį ir valdymo būdą (nuosavybės teisė ar nuomojama).
 2. 2 dalyje nurodomi registruotų savininkų vardai, pavardės ir adresai, taip pat nuosavybės teisės pobūdis.
 3. 3 dalyje nurodomi įtakos turtui turintys teisiniai suvaržymai (hipoteka, servitutai ir kt.).

Ar Airijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Airijos žemės kadastras yra „atviras“ kadastras. Taigi naudojimasis jo paslaugomis nėra ribojamas, o Turto registravimo institucija (Property Registration Authority, PRA) neima prisijungimo mokesčio.

Tačiau imami mokesčiai už faktinį naudojimąsi paslaugomis pagal potvarkyje dėl galiojančių įstatymu nustatytų mokesčių nurodytus įkainius. Mokesčius galima sumokėti elektroniniu arba rankiniu būdu.

Norint užsiregistruoti Airijos žemės kadastre reikia:

 • turėti iš anksto apmokėtą sąskaitą;
 • turėti naudotojo ID ir slaptažodį;
 • konfigūruoti atitinkamo saugumo prieigą.

Šiuo metu galite užsiregistruoti Airijos žemės kadastre tiesiogiai per Turto registravimo instituciją arba per įvairius šią paslaugą teikiančius privataus sektoriaus tarpininkus.

Šiuo metu Airijos žemės kadastre yra daugiau kaip 14 000 registruotų naudotojų, o naudojant šią paslaugą internetu kasmet atliekama daugiau kaip 3 mln. sandorių.

Kaip atlikti paiešką Airijos žemės kadastre?

Paiešką Airijos žemės kadastre galima atlikti įvairiomis priemonėmis, įskaitant:

 • oficialų nuosavybės dokumento numerį,
 • turto pašto adresą,
 • ieškant internetiniame žemėlapyje,
 • pasirenkant žemėlapio teritoriją,
 • įrašant žemėlapio koordinates.

Airijos žemės kadastro istorija

Šiuo metu Airijoje veikianti žemės registravimo sistema sukurta 1892 m. Remiantis „atviro“ registro, kuriam taikoma valstybės garantija, principu šia sistema siekta laipsniškai pakeisti nuo 1707 m. veikusią nuosavybės dokumentų registravimo sistemą.

Susijusios nuorodos

Europos žemės informacijos tarnyba, Airijos vyriausybės interneto svetainių portalas, Airijos turto registravimo institucija, Airijos žemės kadastro internetu teikiamos paslaugos

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.