Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Italija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Italijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Italija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Italijos žemės kadastre?

Italijos žemės kadastrus tvarko ekonominės veiklos nevykdanti Teritorinė agentūra (Agenzia del Territorio), kurios veiklą kontroliuoja Ekonomikos ir finansų ministerija. Ši įstaiga taip pat atlieka kadastro (nuosavybės registravimo) funkcijas.

Kadastruose pateikiama informacija apie nuosavybės ir kitų teisių perleidimo dokumentus, taip pat apie hipotekos nustatymą ir panaikinimą.

Be to, autonominė Trento ir Bolcano provincija turi savo registrą. Jame daugiausia teikiama kadastrinė (nuosavybės) informacija.

Ar Italijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už naudojimąsi kadastru imamas mokestis. Todėl norint internetu pasinaudoti kadastru, reikia iš anksto užsiregistruoti Italijos pašto sistemos (Poste Italiane) finansinių paslaugų interneto sistemoje.

Trento ir Bolcano provincijos registru gali naudotis tik registruoti naudotojai.

Kaip atlikti paiešką Italijos žemės kadastre?

Žemės kadastruose saugoma informacija suskirstyta pagal subjektą (fizinis arba juridinis asmuo). Paiešką galima atlikti pagal asmenį, turtą arba nuosavybės dokumentą.

Italijos žemės kadastro istorija

1986 m. informacijos registravimą pradėta kompiuterizuoti. Iš esmės reorganizavus Finansų ministeriją, Italijos kadastras ir žemės registrai sujungti į vieną, 1995 m. prasidėjo elektroninis duomenų perdavimas. Po paskutinės esminės finansų administravimo reformos įkurtos keturios nepriklausomos mokesčių agentūros (įskaitant Teritorinę agentūrą (Agenzia del Territorio), pradėjusią veikti 2001 m. sausio 1 d.). Pradėta kompiuterizuoti vis daugiau paslaugų ir sukurta dabartinė elektroninė informacijos sistema, pradėjusi veikti 2007 m. pradžioje.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.