ES šalių žemės registrai

Lietuva

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lietuvos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Lietuva

Kokią informaciją galima rasti Lietuvos nekilnojamojo turto registre?

Lietuvos Nekilnojamojo turto registre galima rasti informacijos apie nekilnojamąjį turtą, įskaitant žemę, pastatus ir atskirus statinius. Pateikiami ir faktiniai, ir teisiniai duomenys.

Faktinius duomenis apie nekilnojamąjį turtą sudaro tokia informacija:

 • plotas,
 • aukštis,
 • tūris,
 • statybos metai,
 • savininkas.

Teisiniai duomenys apie turtą apima:

 • bendrosios nuosavybės sutartis,
 • teismo nutartis,
 • servitutus,
 • hipoteką (įkeitimą).

Registrą tvarko valstybės įmonė Registrų centras, o prižiūri Teisingumo ministerija.

Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ir Nekilnojamojo turto registro interneto svetainėse.

Ar Lietuvos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Nekilnojamojo turto registro duomenys pateikiami tik už užmokestį.

Kaip atlikti paiešką Lietuvos nekilnojamojo turto registre?

Paiešką registre galima atlikti pagal tokius kriterijus:

 • nekilnojamojo turto adresą,
 • nekilnojamojo turto unikalųjį numerį,
 • (savininko) juridinio asmens kodą,
 • (savininko) fizinio asmens kodą. Paieška pagal (savininko) fizinio asmens kodą ribota.

Lietuvos nekilnojamojo turto registro istorija

Registras įkurtas 1998 m., jame pateikiami duomenys nuo 1958 m.

Susijusios nuorodos

Valstybės įmonė Registrų centras

Europos žemės informacijos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.