ES šalių žemės registrai

Malta

Šiame skyriuje apžvelgiamas Maltos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Malta

Kokią informaciją galima rasti Maltos žemės kadastre?

Maltos žemės kadastro departamento elektroniniu kadastru gali naudotis tik žemės kadastro darbuotojai ir dviejų kitų vyriausybės departamentų nariai, kuriems teisė keisti kadastro duomenis nesuteikta.

Kadastre esanti informacija dar neapima visų Maltos salų, ji dar renkama, siekiant ateityje skelbti šią informaciją internete. Tačiau klientai, užpildydami atitinkamą formą, gali prašyti leidimo atlikti paiešką kadastre. Bendro pobūdžio paklausimus taip pat galima siųsti Maltos žemės kadastro direktoriui (Director of the Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535).

Taip pat galima skambinti tel. +35621239777 arba rašyti elektroninio pašto adresu land.registry@gov.mt

Ar žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Naudojimasis Maltos žemės kadastru mokamas. Kiekvienos paieškos kaina – 4,66 EUR.

Kaip atlikti paiešką žemės kadastre?

Klientai, užpildydami atitinkamą formą, gali prašyti leidimo atlikti paiešką kadastre.

Maltos žemės kadastro istorija

Kadastras įkurtas 1982 m. pagal Žemės registracijos įstatymą (Maltos įstatymų 296 skyrius).

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.