Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Šiaurės Airija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Šiaurės Airijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos žemės kadastre?

Šiaurės Airijos žemės ir nekilnojamo turto tarnyba pateikia nekintamą (nesikeičiančią) informaciją apie taisykles, nuostatus ir rekomendacijas, kuriais reglamentuojama įvairių registrų veikla.

Interneto svetainė LandWeb Direct (tiesioginės vartotojų prieigos paslauga)

Naudojantis šia paslauga galima:

  • atlikti paiešką;
  • rasti informaciją apie savininko pavardę, vardą ar pavadinimą ir su nekilnojamuoju turtu susijusius mokesčius;
  • parsisiųsti ir atsispausdinti registre laikomą informaciją.

Ar Šiaurės Airijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Taip, nekintama informacija galima naudotis nemokamai. Vartotojai, norintys pasinaudoti paieškos atlikimo paslauga, turi užsiregistruoti ir daugeliu atveju sumokėti mokestį.

Kaip atlikti paiešką Šiaurės Airijos žemės kadastre?

Atlikus paiešką galima susipažinti su nuosavybės teisės dokumentų žemėlapiais, nuosavybės teisės apimtimi ir nuosavybės teisės dokumentais. Šioje duomenų bazėje galima rasti informaciją apie savininko pavardę, vardą ar pavadinimą ir visus su nekilnojamuoju turtu susijusius mokesčius.

E. registracija – tai galimybė užpildyti įvairias registracijos formas, apskaičiuoti mokesčius ir pateikti informaciją elektroniniu būdu.

Šiaurės Airijos žemės kadastro istorija

Žemės kadastras pradėtas vesti 1891 m. Iki to laiko su žemės nuosavybe susijusi informacija buvo registruojama 1706 m. įsteigtame dokumentų registre. Žemės ir nekilnojamojo turto tarnyba administruoja tris registrus: žemės kadastrą, dokumentų registrą ir hipotekos registrą.

Susijusios nuorodos

Žemės ir nekilnojamojo turto tarnyba. Žemės kadastras

Europos nekilnojamojo turto informacinė tarnyba
Paskutinis naujinimas: 25/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.