Registrele funciare în țările UE

Rumunija

Această pagină oferă informații generale cu privire la Registrul funciar din România.

Turinį pateikė
Rumunija

Ce date pot fi consultate în registrul funciar român?

Prin consultarea cărților funciare pot fi obținute informații de natură tehnică referitoare la imobil (suprafață, categoria de folosință, destinația, adresa poștală etc.), precum și informații de natură juridică (referitoare la numele/denumirea proprietarului, titlul de dobândire al dreptului, sarcini care grevează proprietatea – ipoteci, măsuri asigurătorii – sau litigii cu privire la imobil).

Este gratuit accesul la registrul funciar român?

Accesul la informațiile cuprinse în cărțile funciare este gratuit pentru instituțiile și structurile cu atribuții specifice în cercetarea/urmărirea penală, respectiv recuperarea creanțelor bugetare. Celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice, dobândesc accesul în condițiile legii, respectiv cu plata unui tarif.

Căutarea în registrul funciar român

Interogarea bazei de date se efectuează după numărul cadastral/topografic și numărul de carte funciară. Sunt furnizate atât informații referitoare la datele tehnice ale imobilelor, cât și informații de natură juridică.

În prezent, nu există un registru funciar electronic național disponibil on-line în România, accesul beneficiarilor la informațiile gestionate de sistem fiind posibil prin intermediul serviciilor furnizate de personalul angajat. Se efectuează demersuri pentru asigurarea unor servicii de consultare/informare on-line.

Pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară oferă acces liber la geoportalul INIS (Infrastructura națională pentru informații spațiale în România). În secțiunea „Vizualizare imobile” a geoportalului utilizatorii pot beneficia de servicii de căutare, descărcare și vizualizare imobile, având ca filtre denumirea unității administrativ-teritoriale, precum și identificatorul cadastral (nr. cadastral) al imobilului.

Istoricul registrului funciar român

De-a lungul timpului, în România, publicitatea imobiliară s-a realizat prin mai multe modalități, principalele două sisteme fiind cel al registrelor de transcripțiuni și inscripțiuni și cel bazat pe cărțile funciare.

În prezent este aplicabil sistemul de publicitate imobiliară bazat pe cărțile funciare. Înregistrările se efectuează în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, dar mai sunt utilizate și cărțile funciare pe hârtie. Se efectuează demersuri pentru conversia tuturor cărților funciare pe hârtie în format electronic.

Legături utile

Informații cu privire la înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Ultima actualizare: 08/06/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.