Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Slovakija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovakijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Slovakija

Kokią informaciją galima rasti Slovakijos žemės kadastre?

Slovakijos žemės kadastro portalo prieglobą teikia Slovakijos Respublikos geodezijos, kartografijos ir kadastrų institucija bei centrinė valdžios institucija, atsakinga už žemės kadastrus. Portalą valdo ir tvarko Bratislavos geografijos ir kartografijos institutas.

Portale pateikiama teisinė ir faktinė informacija apie nekilnojamojo turto nuosavybę. Kartą per savaitę ši informacija atnaujinama atsižvelgiant į atitinkamų žemės kadastrų tarnybų pateiktus duomenis. Informacijos paiešką galima atlikti slovakų ir anglų kalbomis. Portale pateikiama ši informacija:

 • tam tikri geografinės informacijos rinkinio duomenys – kadastriniai žemėlapiai,
 • tam tikri aprašomosios informacijos rinkinio duomenys – informacija apie žemės sklypus, pastatus, butus, negyvenamas patalpas ir nuosavybės dokumentus,
 • savivaldybių registras, kadastrinių rajonų registras,
 • statistinės ataskaitos,
 • suvestinės vertės pagal žemės rūšį,
 • informacija apie registravimo žemės kadastre procedūros etapą,
 • pranešimai apie apsvarstytus prašymus dėl registracijos.

Nuosavybės dokumente pateikiama informacija apie nekilnojamąjį turtą, jo savininkus ir teises į nekilnojamąjį turtą, taip pat pateikiama papildomų su šiomis teisėmis susijusių duomenų. Jame nurodoma:

 • unikalusis numeris,
 • apylinkės, kurioje yra konkretus turtas, pavadinimas,
 • atitinkamos bendrijos pavadinimas,
 • kadastrinio rajono pavadinimas.

Nuosavybės dokumentą sudaro 3 dalys:

A dalis. Fizinis turtas. Šioje dalyje nurodomas visas nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Pateikiama išsami informacija:

 • sklypo (-ų) plotas,
 • sklypų rūšys,
 • kodas, kuriuo žymima žemės naudojimo paskirtis,
 • svarba užstatytai savivaldybės vietovei,
 • kiti paaiškinamieji duomenys, susiję su A dalies klausimais.

B dalis. Savininkai arba kiti asmenys, turintys teisę į nekilnojamąjį turtą. Pateikiama išsami informacija:

 • vardas,
 • pavardė,
 • mergautinė pavardė arba bendrovės pavadinimas arba kito asmens, turinčio teisę į turtą, vardas / pavardė ar pavadinimas,
 • gimimo data,
 • asmens kodas arba bendrovės registracijos numeris,
 • nuosavybės dalys,
 • įsigijimą patvirtinantis dokumentas pagal viešą registrą ar kitus dokumentus,
 • nuolatinės gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės adresas,
 • kiti paaiškinamieji duomenys, susiję su B dalies klausimais.

C dalis. Servitutas. Pateikiama išsami informacija:

 • servitutas (servituto turinys, iš servituto naudos gaunančio asmens vardas / pavardė arba pavadinimas, įskaitant servituto įrašą asmens nuosavybės dokumentuose),
 • teisė į skolininko turtą (kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas skolininko turtu, vardas / pavardė arba pavadinimas) ir pirmumo teisė, jei tai turi įtakos daiktinei teisei (pirmumo teisę turinčių asmenų vardas / pavardė arba pavadinimas),
 • kitos teisės, jei dėl jų susitarta kaip dėl valdymo sąlygų,
 • kiti paaiškinamieji duomenys, susiję su C dalies klausimais,
 • atlikti papildymai ir (arba) pataisymai.

C dalyje nenurodomi duomenys apie skolos sumą.

Ar Slovakijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Žemės kadastre pateikiama informacija visiems naudotojams yra nemokama.

Slovakijos žemės kadastro istorija

Žemės kadastro portalas veikia nuo 2004 m. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. įstatymu nustatyta, kad portale nurodoma informacija yra nemokama.

Susijusios nuorodos

Žemės kadastro portalo interneto svetainė, Slovakijos geodezijos, kartografijos ir kadastrų institucija

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.