ES šalių žemės registrai

Slovėnija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovėnijos žemės kadastras.

Turinį pateikė
Slovėnija

Kokią informaciją galima rasti Slovėnijos žemės kadastre?

Slovėnijos žemės registre pateikiami teisiniai faktai, susiję su nuosavybe, pvz., savininkai, hipoteka ir servitutai.

Taip pat yra žemės kadastras, kuriame daugiausia dėmesio skiriama faktinėms nuosavybės aplinkybėms.

Žemės registro savininkas ir tvarkytojas yra Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

Ar Slovėnijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Vieša elektroninė prieiga prie Žemės registro pateikiama e-Sodstvo portalehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Duomenimis galima naudotis nemokamai, tačiau būtina iš anksto užsiregistruoti.

Žemės registras taip pat viešai prieinamas visuose Slovėnijos vietos teismuose, notarų biuruose ir administraciniuose skyriuose, kur asmenys gali gauti patvirtintą išrašo iš Žemės registro kopiją. Už patvirtintus išrašus iš Žemės registro imamas mokestis.

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos žemės kadastre?

Duomenis galite rasti įvedę šiuos paieškos kriterijus:

  • kadastro savivaldybė ir sklypo numeris,
  • kadastro savivaldybė, pastato numeris ir atskiros dalies numeris,
  • nuosavybės identifikacinis numeris,
  • teisės identifikacinis numeris.

Slovėnijos žemės kadastro istorija

Nauju elektroniniu portalu galima naudotis nuo 2011 m. Iki tol informacija buvo prieinama senojoje „žemės knygoje“.

Susijusios nuorodos

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Paskutinis naujinimas: 27/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.