ES šalių žemės registrai

Švedija

Šiame skyriuje pateikiama Švedijos žemės kadastro, kurį sudaro penkios integruotos dalys, apžvalga.

Turinį pateikė
Švedija

Kokią informaciją galima rasti žemės kadastre?

Žemės kadastras, kurį sudaro kelios skirtingos dalys, yra nacionalinis registras, naudojamas keliems tikslams. Čia galima rasti informacijos, be kita ko, apie:

 • nekilnojamąjį turtą ir bendrosios nuosavybės objektus;
 • administracinius vienetus;
 • vietos adresus;
 • geometrinį objektų pasiskirstymą, kadastro žemėlapį;
 • savininką;
 • suvaržymus ir registracijas;
 • hipotekas;
 • servitutą ir uzufruktą;
 • planus ir žemės naudojimo taisykles;
 • istorinius paminklus;
 • žemės dalijimo į sklypus priemones arba pan.;
 • ilgalaikę nuomą;
 • istoriją;
 • pastatus;
 • nekilnojamojo turto mokesčių duomenis
 • ir kt.

Žemės kadastrą tvarko Žemės valdyba.

Ar žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už informaciją iš kadastro, pateiktą per asmeninius apsilankymus arba telefonu, mokėti nereikia. Informacijos taip pat galima prašyti pagal galimybės susipažinti su viešaisiais dokumentais principą. Elektroninė prieiga prie žemės kadastro suteikiama už užmokestį, išskyrus nemokamas paslaugas „Mano nekilnojamasis turtas“.

Kaip atlikti paiešką Švedijos žemės kadastre?

Įvairios elektroninės paieškos paslaugos teikiamos tiesiogiai Žemės valdybos interneto svetainėje arba per Žemės valdybos konsultantus (išvardytus Žemės valdybos svetainėje). Daugumai paslaugų būtina prenumerata. Prieiga suteikiama naudojantis internetinėmis ir tiesioginėmis paslaugomis arba pasirenkant ir tvarkant duomenis. Žemės valdybos interneto svetainėje taip pat siūloma ši paslauga.

Švedijos žemės kadastro istorija

Elektroninis registras pradėtas kurti aštuntajame dešimtmetyje ir baigtas 1995 m. Žemės kadastro techninė aplinka ir iš dalies turinys bei prieigos kanalai palaipsniui keitėsi. Planuojama žemės kadastrą perkelti į visiškai naują techninę platformą. Darbas šia linkme pradėtas ir bus tęsiamas ateinančiais metais.

Naudingos nuorodos

Žemės valdybos interneto svetainė anglų kalba

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.