Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: švedų.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Švedija

Šiame skyriuje pateikiama Švedijos nekilnojamojo turto registro, kurio viena iš penkių sudedamųjų dalių yra žemės kadastras, apžvalga.

Turinį pateikė
Švedija

Kokią informaciją galima rasti Švedijos nekilnojamojo turto registre?

Nekilnojamojo turto registras, kurį sudaro kelios dalys, yra nacionalinis Švedijos registras, naudojamas įvairioms reikmėms. Pavyzdžiui, registre pateikiama informacijos apie:

 • nekilnojamąjį turtą ir bendrą žemę,
 • administracinį suskirstymą,
 • turto adresą,
 • turto geometrinį išsidėstymą ir kadastro žemėlapius,
 • savininkus,
 • hipoteką ir hipotekos dokumentus,
 • servitutus ir uzufruktus,
 • planus ir žemės paskirties nuostatus,
 • istorinius paminklus,
 • žemės dalijimo ir pan. priemones,
 • nuomos teises,
 • istoriją,
 • statinius,
 • nekilnojamojo turto apmokestinimo duomenis.

Nekilnojamojo turto registrą administruoja Švedijos kartografavimo, kadastro ir žemės registravimo tarnyba.

Ar Švedijos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Už informaciją, suteiktą apsilankius arba paskambinus telefonu, užmokestis neimamas. Duomenų taip pat galima prašyti vadovaujantis informacijos viešumo principu.  Elektroninė registro prieiga yra mokama, išskyrus nemokamą paslaugą „Min fastighet“ („Mano nekilnojamasis turtas“).

Kaip atlikti paiešką Švedijos nekilnojamojo turto registre?

Tam tikros elektroninės paieškos paslaugos prieinamos tiesiogiai Švedijos kartografavimo, kadastro ir žemės registravimo tarnybos interneto svetainėje arba iš šios tarnybos atstovų (jie nurodyti minėtoje svetainėje). Norint pasinaudoti dauguma paslaugų būtina užsiregistruoti. Paslaugos teikiamos internetu, tiesiogiai arba atrankos ir apdorojimo principu. Švedijos kartografavimo, kadastro ir žemės registravimo tarnybos interneto svetainėje taip pat teikiama paslauga:

 • Min fastighet“ („Mano nekilnojamasis turtas“), kur išsami informacija suteikiama tik atitinkamo turto savininkui.

Taip pat per EULIS (Europos nekilnojamojo turto informacinę tarnybą) galima gauti informacijos iš kitų šalių.

Švedijos nekilnojamojo turto registro istorija

Elektroninis registras pradėtas kurti 1970 m. Visa informacija buvo suvesta 1995 m. Nekilnojamojo turto registro techninė aplinka ir prieigos priemonės nuolat tobulinamos. Planuojama pradėti taikyti visiškai naują technologinę platformą. Ši veikla jau pradėta ir artimiausiais metais bus tęsiama.

Susijusios nuorodos

Europos nekilnojamojo turto informacinė tarnyba (EULIS)

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.