Land registers in EU countries

Land registries in the Member States offer a wide range of services, which may vary from one country to another.

However, the core services provided by all registries are to register, examine and store land and property information, such as location and ownership, and to make this information available to the public and professional customers.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: nyderlandų.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Belgija

Šiame skirsnyje apžvelgiamas Belgijos nekilnojamojo turto registras.

Kokios informacijos galima rasti Belgijos nekilnojamojo turto registre?

Belgijoje informacijos apie nekilnojamąjį turtą galima rasti trijų tipų įstaigose: nekilnojamojo turto registre (kadaster/kadastre), registravimo tarnybose (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) ir hipotekos registruose (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Šios trys įstaigos pavaldžios Federalinės finansų ministerijos Nacionaliniam nuosavybės dokumentų departamentui (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale). Pagrindinė, bet ne vienintelė nekilnojamojo turto registro ir kitų registravimo įstaigų funkcija susijusi su mokesčiais. Hipotekos registruose registruojamos daiktinės nuosavybės teisės – naujai atsiradusios ir inter vivos perduodamos daiktinės teisės į nekilnojamojo turto objektus hipotekos registre turi būti registruojamos tam, kad galėtų būti panaudojamos prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.

Ar Belgijos nekilnojamojo registro informacija nemokama?

Ne, norint gauti duomenų iš nekilnojamojo turto registre, registravimo tarnybose ar hipotekos registruose kaupiamų dokumentų, reikia sumokėti mokestį. Jo dydis priklauso nuo reikalingo dokumento ir prašomos informacijos pobūdžio.

Kaip atlikti paiešką Belgijos nekilnojamojo turto registre

Paprastai duomenis apie nekilnojamąjį turtą ir (arba) asmenis, turinčius daiktinių teisių į šį turtą, galima rasti nurodant nekilnojamojo turto objekto duomenis (adresą ir (arba) numerį nekilnojamojo turto registre) arba asmens, turinčio į jį daiktinių teisių, duomenis (vardą, pavardę ir (arba) tapatybės numerį).

Nacionalinis nuosavybės dokumentų departamentas yra sudaręs sutarčių su susijusių sričių specialistais (notarais, matininkais ir nekilnojamojo turto agentais) dėl tam tikrų nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu.

Belgijos nekilnojamojo turto registro istorija

Nekilnojamojo turto registro, registravimo tarnybų ir hipotekos registrų dokumentai kaupiami nuo pat Belgijos valstybės sukūrimo.

Tačiau istorija nestovi vietoje – jau greitai bus baigtas rengti ir įgyvendintas projektas, pagal kurį visų trijų registrų duomenys bus kaupiami viename centriniame registre.

Paskutinis naujinimas: 07/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarų.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Bulgarija

Šiame skirsnyje pateikiama Bulgarijos nekilnojamojo turto registro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Bulgarijos nekilnojamojo turto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBulgarijos nekilnojamojo turto registras priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegistrų agentūrai, kuri jį ir tvarko, vadovaudamasi „asmeninių įrašų sistemos“ principu. Informacija yra pagrįsta asmeninėmis sandorio šalių, t. y. fizinių ir juridinių asmenų, bylomis. Į registrą įtraukiami tik sandoriai ir teisiniai dokumentai.

Po to, kai buvo sukurta ir išplėtota Integruota informacinė kadastro ir nekilnojamojo turto registracijos sistema (bulg. IKAR), su visais įrašais galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės kadastro agentūros interneto svetainėje.

IKAR sistemą sudaro du moduliai:

 1. administracinis modulis, kuriuo galima naudotis tik tarnybiniais tikslais;
 2. vartotojų modulis, kuriuo galima naudotis tik vartotojų tikslais.

IKAR sistemoje pateikiama tiek semantinė, tiek grafinė informacija, visų pirma tais atvejais, kai egzistuoja į skaitmeninę formą pervesti kadastro žemėlapiai.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBulgarijos nekilnojamojo turto registro interneto svetainėje:

 • pateikiama informacija apie įvestus sandorius;
 • suteikiama galimybė susipažinti su duomenimis apie nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises;
 • šios teisės išvardijamos eilės tvarka.

Joje taip pat siūlomos tokios viešosios paslaugos:

 • patikrinimas (nuorodos);
 • sertifikatai;
 • teisės aktų dublikatai.

Pirmiau nurodytų paslaugų atžvilgiu pateikiama informacija apie:

 • informacijos įvedimo datą;
 • akto paskelbimą;
 • atitinkamas šalis;
 • ir pateikiamas nekilnojamojo turto aprašymas.

Kaip dokumentai įtraukiami į registrą?

Teisinių sandorių ir dokumentų kopijos pateikiamos registro biurui.

Kiekvienas dokumentas registruojamas IKAR sistemos įrašų registre, kur jis gauna numerį, parodantį tikslią jo įtraukimo datą ir laiką.

Tada dokumentai pateikiami už įrašų įvedimą atsakingiems pareigūnams patikrinti ir priimti sprendimą.

Už įrašų įvedimą atsakingam pareigūnui patvirtinus, kad dokumentai turi būti įtraukiami į registrą, už registraciją atsakingi pareigūnai informaciją rankiniu būdu įtraukia į sistemą.

Tada visi dokumentai nuskenuojami ir išsaugomi sistemoje.

Registravimo, tikrinimo ir informacijos įvedimo į sistemą procedūra trunka vidutiniškai vieną darbo dieną.

Ar Bulgarijos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai; juo naudotis gali visi asmenys. Tačiau tik registruoti naudotojai gali gauti informaciją iš interneto svetainės.

Už dokumentų patikrinimą internete pagal teisinius kriterijus turi būti sumokamas mokestis.

Paieška Bulgarijos nekilnojamojo turto registre

Paiešką nekilnojamojo turto registre galima atlikti pagal: juridinių asmenų įmonės kodą ar fizinių asmenų asmens kodą; savininko pavadinimą / vardą ir pavardę; išsamų nekilnojamojo turto objekto aprašymą; nekilnojamojo turto sklypo numerį; registracijos numerį.

Bulgarijos nekilnojamojo turto registro istorija

Pirmoji elektroninė sistema buvo sukurta 1990 m. Nuo tada buvo pradėtos naudoti kelios elektroninės sistemos.

Pagrindinė Nekilnojamojo turto registro reforma įvyko jį perdavus 2004 m. liepos mėn. įkurtos Registrų agentūros kompetencijai. Registrų agentūra tvarkė ir tobulino esamas informacines duomenų sistemas, kol 2008 m. rugsėjo 8 d. buvo sukurta IKAR sistema.

IKAR sistema buvo diegiama etapais. Seni turimi duomenys buvo perduoti naujajai IKAR sistemai. Ši sistema pradėjo visapusiškai veikti 2009 m. sausio 26 d., apimdama visą Bulgarijos teritoriją, ir yra visiškai sujungta su Geodezijos kartografijos ir kadastro agentūros registru.

Ši sistema tvarkoma laikantis viešumo, skaidrumo ir procedūrų saugumo principų.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Čekija

Šiame skyriuje pateikiama Čekijos žemės registro (kadastro) apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Čekijos kadastro registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos kadastro registre pateikiama ir faktinė, ir teisinė informacija apie turtą. Registre galima rasti kadastro žemėlapius ir informaciją apie turto savininkus.

Registrą valdo ir tvarko Čekijos topografijos, žemėlapių sudarymo ir kadastro tarnyba – nepriklausoma nacionalinė institucija.

Ar Čekijos kadastro registru galima naudotis nemokamai?

Internete naršyti, ieškoti žemėlapių ir pagrindinės informacijos apie turtą, įskaitant savininkų vardus, pavardes ir adresus, galima nemokamai.

Mokami tik oficialūs sąrašai, kuriuose pateikiama visa informacija apie teisinius santykius su turtu (tiek spausdinta, tiek elektroninė versija, naudojant nuotolinę prieigą). Mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo sąrašo aprėpties, įprastai jie yra 100 CZK.

Paieška Čekijos kadastro registre

Čekijos kadastro registre taikoma pažangi internetinės paieškos sistema.

Čekijos kadastro registro istorija

Elektroninė informacijos sistema naudojama nuo 2001 m.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Danija

Šiame skyriuje pateikiama Danijos žemės kadastro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Danijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos žemės kadastrą galima rasti internete (tik danų kalba). Informacijos apie galimybę naudotis kadastru, apmokėjimą ir paiešką ieškokite kadastro interneto svetainėje.

Į Danijos žemės kadastrą galima kreiptis e. paštu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastinglysning@domstol.dk.

Ar Danijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Informacijos ieškokite kadastro interneto svetainėje.

Kaip atlikti paiešką Danijos žemės kadastre?

Informacijos ieškokite kadastro interneto svetainėje.

Danijos žemės kadastro istorija

Informacijos ieškokite kadastro interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Vokietija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Vokietijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Vokietijos žemės kadastre?

Vokietijos žemės kadastre galima rasti informaciją apie civilinius teisinius santykius dėl nekilnojamojo turto. Jame pateikiami duomenys apie nekilnojamojo turto savininką ir apie daiktines kitų asmenų teises į tą nekilnojamąjį turtą. Žemės kadastras daugiausia tvarkomas kaip elektroninės duomenų bazės.

Žemės kadastre susipažinti su informacija gali tik asmenys, kurie gali įrodyti savo teisėtą interesą gauti informaciją (daugiausia teisiniais arba ekonominiais tikslais). Siekdamas gauti tokį leidimą, asmuo privalo kreiptis į žemės kadastro tarnybą toje teismo apygardoje, kur yra atitinkamas nekilnojamasis turtas. Gavęs tokį leidimą asmuo taip pat gali kreiptis dėl išrašo iš žemės kadastro.

Ribota naudotojų grupė gali naudotis kitų federalinių žemių žemės kadastro duomenimis per elektroninį portalą. Tokią teisę naudotis žemės kadastru turi, pavyzdžiui, Vokietijos teismai, valdžios institucijos, notarai, kredito įstaigos ir komunalinių paslaugų įmonės. Leidimą naudotis tokia teise suteikia žemės teisminės institucijos.

Ar Vokietijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Žemės kadastro informacija žemės kadastro tarnyboje suteikiama nemokamai. Paprastas išrašas kainuoja 10 EUR, patvirtinta kopija – 20 EUR. Elektroninė prieiga ir naudojimasis taip pat yra mokami.

Kaip atlikti paiešką Vokietijos žemės kadastre?

Vokietijos žemės kadastre paiešką galima atlikti pagal tokius kriterijus:

 • žemės kadastro bylos numerį,
 • kadastrinį vienetą,
 • adresą,
 • savininko pavardę ir vardą.

Vokietijos žemės kadastro istorija

Naudojantis žemės kadastru galima gauti informacijos apie nuosavybės santykius, susijusius su nekilnojamuoju turtu, nuo XX amžiaus pradžios.

Nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio popierinis žemės kadastras laipsniškai keičiamas elektroniniu žemės kadastru. Duomenų perkėlimas iš esmės užbaigtas.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Estija

Šioje dalyje pateikiama trumpa Estijos žemės kadastro apžvalga.

Kokios informacijos galima rasti Estijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos žemės kadastras yra turtinių teisių ir jų apribojimų registras, iš kurio tretieji asmenys gali gauti informacijos apie užregistruotą nekilnojamąjį turtą.

Žemės kadastre pateikiama informacija ir apie teisines, ir apie faktines aplinkybes. Į žemės kadastrą įtraukiami visi sklypai, jei įstatymuose nenumatyta kitaip. Kiekvienas sklypas įtraukiamas atskirai, jam suteikiamas unikalus numeris (užregistruoto sklypo numeris).

Registrą sudaro keturi skyriai.

Pirmajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • kadastrinis numeris,
 • konkreti paskirtis,
 • vieta,
 • suvaržytos teisės į registruotą sklypą,
 • plotas (dydis),
 • sujungimas ir padalijimas,
 • prijungimas prie kito registruoto sklypo arba sklypo dalies atskyrimas.

Antrajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • savininkas,
 • prireikus, duomenys apie bendrąją nuosavybę; ar tai yra bendroji jungtinė ar bendroji dalinė nuosavybė; savininkų vardai ir pavardės,
 • bendrosios nuosavybės atveju – apytikslis bendrasavininkių turto dalių dydis.

Trečiajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • apribotos teisės, apsunkinančios turtą (išskyrus hipoteką),
 • nuosavybės teisių suvaržymai,
 • pastabos dėl tokių suvaržymų,
 • savininko disponavimo turtu teisės suvaržymai,
 • kitos pastabos dėl nuosavybės, įskaitant atitinkamų asmenų disponavimo teisių suvaržymus, taip pat dėl tokių įrašų panaikinimo ir pakeitimo.

Ketvirtajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • hipotekos turėtojas,
 • hipotekos suma (nesumokėta suma),
 • pastabos dėl hipotekos,
 • įrašų pakeitimai,
 • panaikinti įrašai.

Šie skirtingi žemės kadastro skyriai prieinami viešai ir jais gali pasinaudoti kiekvienas. Jeigu yra teisėtas interesas, galima susipažinti su konkretaus užregistruoto sklypo byla. Turto savininkams, notarams, antstoliams, teismams ir priežiūros institucijoms teisėto intereso įrodinėti nereikia.

Ar Estijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Žemės kadastras yra elektroninio formato.

Su įvairiais žemės kadastro skyriais ir įregistruotų nekilnojamųjų daiktų bylomis galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotaro biure arba per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaieškos sistemą. Už susipažinimą su žemės kadastru notaro biure ar per paieškos sistemą yra nustatytas mokestis.

Elektroniniu žemės kadastru nemokamai gali naudotis:

 • nekilnojamojo turto savininkai – fizinis ar juridinis asmuo, atstovaujantis nekilnojamojo turto savininkui
 • nekilnojamojo turto savininkų teisiniai atstovai ir globėjai
 • butų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, savininkai ir butų asociacijų atstovai.

Su žemės kadastre esančia informacija galima susipažinti naudojantis Registrų ir informacinių sistemų centro sukurta internetine paieškos sistema. Naudotis paieškos sistema galima nemokamai. Paieškos rezultatuose pateikiama visa žemės kadastro pirmajame skyriuje nurodyta informacija (kadastrinis numeris, konkreti paskirtis, plotas ir adresas). Prieiga prie išsamesnės žemės kadastro informacijos yra mokama.

Už kiekvieną paieškos objekto paiešką imamas 1 EUR mokestis, o už prieigą prie viso kadastro skyriaus – 3 EUR.

Paieškos objektas yra bet kokia informacija bet kokiam užregistruotam sklypui atidarytame žemės kadastro skyriuje, kaip nurodyta toliau:

 1. skaitmeniniai duomenys iš 1 skyriaus (turto sudėtis);
 2. skaitmeniniai duomenys iš 2 skyriaus (savininkas);
 3. skaitmeniniai duomenys iš 3 (apsunkinimai ir suvaržymai) ir 4 (hipoteka) skyrių.

Paieškos mokestis apima prieigą prie atidarytų turto bylų ir jose esančių dokumentų išdavimą.

Išsamią informaciją apie kadastro skyrius galima sužinoti sumokėjus mokestį Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagal mokesčių už paslaugas sąrašą, pateikiamą čia. Šiems mokesčiams PVM netaikomas.

Kaip atlikti paiešką Estijos žemės kadastre?

Duomenų bazėje paiešką galima atlikti pagal paieškos kriterijus:

 • adresą,
 • kadastrinį numerį,
 • savininko vardą ir pavardę,
 • asmens tapatybės kodą (registro kodą),
 • sklypo numerį.

Taip pat galima ieškoti informacijos apie neteisėtus savininkus ir įgaliotus asmenis.

Estijos žemės kadastro istorija

Elektroninėje žemės kadastro versijoje informacija kaupiama nuo 1994 m. 2010 m. vasarą pradėti perėjimo prie elektroninės versijos darbai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos žemės bylos yra elektroninės.

Paskutinis naujinimas: 13/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Airija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Airijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Airijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos žemės kadastro savininkė ir tvarkytoja yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos turto registravimo institucija, įstatymu įsteigta įstaiga, atsakinga už žemės registravimą Airijoje.

Airijos žemės kadastre galima rasti faktinių ir teisinių duomenų.

Kiekvienas įrašas apie nuosavybę turi tris dalis.

 1. 1 dalyje aprašoma turto buvimo geografinė vieta, pateikiant nuorodą į skaitmeninį žemėlapį ir valdymo būdą (nuosavybės teisė ar nuomojama).
 2. 2 dalyje nurodomi registruotų savininkų vardai, pavardės ir adresai, taip pat nuosavybės teisės pobūdis.
 3. 3 dalyje nurodomi įtakos turtui turintys teisiniai suvaržymai (hipoteka, servitutai ir kt.).

Ar Airijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Airijos žemės kadastras yra „atviras“ kadastras. Taigi naudojimasis jo paslaugomis nėra ribojamas, o Turto registravimo institucija (Property Registration Authority, PRA) neima prisijungimo mokesčio.

Tačiau imami mokesčiai už faktinį naudojimąsi paslaugomis pagal potvarkyje dėl galiojančių įstatymu nustatytų mokesčių nurodytus įkainius. Mokesčius galima sumokėti elektroniniu arba rankiniu būdu.

Norint užsiregistruoti Airijos žemės kadastre reikia:

 • turėti iš anksto apmokėtą sąskaitą;
 • turėti naudotojo ID ir slaptažodį;
 • konfigūruoti atitinkamo saugumo prieigą.

Šiuo metu galite užsiregistruoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos žemės kadastre tiesiogiai per Turto registravimo instituciją arba per įvairius šią paslaugą teikiančius privataus sektoriaus tarpininkus.

Šiuo metu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos žemės kadastre yra daugiau kaip 14 000 registruotų naudotojų, o naudojant šią paslaugą internetu kasmet atliekama daugiau kaip 3 mln. sandorių.

Kaip atlikti paiešką Airijos žemės kadastre?

Paiešką Airijos žemės kadastre galima atlikti įvairiomis priemonėmis, įskaitant:

 • oficialų nuosavybės dokumento numerį,
 • turto pašto adresą,
 • ieškant internetiniame žemėlapyje,
 • pasirenkant žemėlapio teritoriją,
 • įrašant žemėlapio koordinates.

Airijos žemės kadastro istorija

Šiuo metu Airijoje veikianti žemės registravimo sistema sukurta 1892 m. Remiantis „atviro“ registro, kuriam taikoma valstybės garantija, principu šia sistema siekta laipsniškai pakeisti nuo 1707 m. veikusią nuosavybės dokumentų registravimo sistemą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos žemės informacijos tarnyba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos vyriausybės interneto svetainių portalas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos turto registravimo institucija, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos žemės kadastro internetu teikiamos paslaugos

Paskutinis naujinimas: 07/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Graikija

Graikijos teritorijose, kuriose baigta žemės registracija, naudojamas elektroninis kadastras (κτηματολόγιο), o vietos hipotekos įstaigos (υποθηκοφυλακεία) laikinai veikia kaip kadastro biurai.

Šalies teritorijose, kuriose nuo 2003 m. pradėjusiu veikti kadastru pakeista ankstesnė registracijos ir hipotekos sistema, kadastro duomenys pagal Įstatymą Nr. 2664/1998 dėl Valstybinio kadastro (Εθνικό Κτηματολόγιο) saugomi ir atnaujinami tik elektroniškai. Visos šalies kadastro duomenų bazę centralizuotai tvarko įmonė „Ktimatologio“ (Κτηματολόγιο Α.Ε.), o atnaujina vietos kadastro biurai, remdamiesi savo įregistruotais sandoriais.

Kokios yra Graikijos nekilnojamojo turto duomenų ir dokumentų saugojimo sistemos galimybės?

Kiekvieno apylinkės teismo (ειρηνοδικείο) teritorijoje veikia viena ar kelios hipotekos įstaigos, pagal teisės aktus teikiančios šias paslaugas:

 1. jų jurisdikcijai priklausančio nekilnojamojo turto registravimo, įkeitimo ar konfiskavimo;
 2. pagal įstatymus privalomo daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą aktų registravimo;
 3. ieškinių ir kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių aktų ar informacijos registravimo.

Hipotekos įstaigų paslaugos mokamos (tokių įstaigų yra 26) arba nemokamos (tokių įstaigų yra 320).

Mokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos pavaldžios Teisingumo ministerijai.

Rodo ir Koso salose kaip Teisingumo ministerijos tarnybos veikia Rodo ir Koso-Lero kadastro biurai, taikantys į žemės sklypus orientuotą registracijos sistemą.

Nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos:

 1. specializuotos nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos, vadovaujamos pareigūno, kurį po konkurso skiria teisingumo ministras;
 2. nespecializuotos nemokamas paslaugas teikiančios hipotekos įstaigos, vadovaujamos į šias pareigas paskirto notaro.

Šių hipotekos įstaigų kontaktinius duomenis galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Be to, Graikijoje įgyvendinamos Valstybinio kadastro (nekilnojamojo turto) tyrimų, kūrimo ir veiklos institucinės priemonės. Už tai atsakingas privatus juridinis asmuo – įmonė „Ktimatologio“.

Valstybinis kadastras yra valstybės prižiūrima ir užtikrinama bendra teisinės, techninės ir kitos informacijos apie nekilnojamąjį turtą ir su juo susijusias teises registravimo sistema.

Valstybiniame kadastre:

 • registruojami visi aktai, kuriais sukuriamos, perleidžiamos, pakeičiamos arba panaikinamos teisės į nekilnojamąjį turtą. Aktas užregistruojamas tik nuodugniai patikrinus jo teisėtumą, t. y. jis neregistruojamas, jei nuosavybę perleidžiantis asmuo kadastre nenurodytas kaip savininkas;
 • registruojamas geografinis nekilnojamojo turto aprašas (forma, vieta, dydis);
 • sistemingai registruojamas valstybinis nekilnojamasis turtas;
 • registruojamos uzufrukto teisės.

Teisinių duomenų bazė

Pagrindinė informacija apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinį kadastrą pateikiama jo interneto svetainėje.

Ar Graikijoje nekilnojamojo turto duomenis saugančios įstaigos informaciją teikia nemokamai?

Teritorijose, kuriose veikia laikinieji kadastro biurai, informacijos galima ieškoti ir elektroniniu būdu, nemokamai naudojantis atitinkamose įstaigose įrengtais kompiuteriais.

Pagal nacionalinį strateginių krypčių planą įmonė „Ktimatologio“ ėmėsi vykdyti skaitmeninio dokumentų perdavimo hipotekos įstaigoms projektą, kad žemės registracija būtų baigta ir kitose šalies teritorijose. Įgyvendinant šį projektą turi būti sukurta infrastruktūra, kad būtų galima: a) nuotoliniu būdu elektroniškai pateikti kadastre registruotinus aktus; b) nuotoliniu būdu pateikti ir apdoroti prašymus išduoti pažymą pagal atitinkamą kadastro įrašą.

Atitinkamos teisės nuostatos įtrauktos ir į už šią sritį atsakingos Aplinkos ir energetikos ministerijos parengtą įstatymo projektą.

Graikijos nekilnojamojo turto duomenų ir dokumentų saugojimo sistemos istorija

Nekilnojamojo turto registracijos sistemą pirmą kartą numatyta sukurti Įstatymu Nr. 41/1836. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus dalykus, kompetentingos įstaigos saugo dokumentus nuo įsteigimo dienos.

Teritorijose, kur baigiama registruoti žemę, vietos hipotekos įstaigos laikinai veikia kaip kadastro biurai nuo Graikijos kadastro ir kartografijos organizacijos (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας) sprendimu nustatytos kadastro įsigaliojimo dienos. Nuo tada sandoriai kadastro knygose registruojami tik elektroniškai.

Kaip ieškoti duomenų?

Elektroninėje kadastro sistemoje duomenų galima ieškoti pagal a) asmens duomenis; b) Valstybinio kadastro kodą ir (arba) c) nekilnojamojo turto adresą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinis kadastras

Paskutinis naujinimas: 22/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanų.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Ispanija

Už žemės kadastrą atsakinga Teisingumo ministerija; visi su juo susiję klausimai pavedami spręsti Registrų ir notarų generaliniam direktoratui (Dirección General de los Registros y del Notariado). Kadastre registruojamas ir skelbiamas nekilnojamasis turtas, su juo susijusios teisės ir teismų ar administracinių institucijų sprendimai, kuriais turtui ir teisėms gali būti daromas poveikis.

Kokią informaciją galima rasti Ispanijos žemės kadastre?

Teisinį ir ekonominį saugumą. Ir dažniausiai šis saugumas yra nepaneigiamas.

Toliau aprašomi kai kurie būdingiausi Ispanijos žemės kadastro sistemos aspektai.

1. Žemės kadastro tikslas

Žemės kadastras skirtas nuosavybės ir kitoms daiktinėms teisėms į nekilnojamąjį turtą registruoti.

1.1. Daiktinės teisės, kurios gali būti registruojamos

Daiktinės teisės, kurios gali būti registruojamos, yra tokios: nuosavybės teisė, uzufruktas, teisė naudotis ir apsigyventi, daiktinių teisių suvaržymai, nuoma, turto įkeitimai, teisė išpirkti įkeistą turtą ir kitos daiktinės teisės.

Ispanijos žemės kadastras nėra baigtinis daiktinių teisių sąrašas, tai yra numerus opertus sistema, kurioje gali būti kuriamos naujos daiktinės teisės. Nepaisant to, sukurti naujas teises yra labai sudėtinga, nes jos turėtų atitikti struktūrinius daiktinių teisių reikalavimus, tokius kaip tiesioginis ryšys ir absoliutumas.

1.2. Kitos teisės, kurios gali būti registruojamos

Į žemės kadastrą įmanoma įrašyti ir kitas teises, nors jų tikrasis pobūdis ne visada aiškus. Tokios teisės gali būti registruojamos kaip bendrosios nuosavybės nuostatos, nuoma, subnuoma, su nekilnojamuoju turtu susijusios nuomos perleidimas ir subrogacija, išnuomoto turto atgavimas, administracinės koncesijos ir jų įkeitimai, su privalomu pirkimu ar administracinėmis procedūromis susiję dokumentai, įstatymuose leidžiami prieigos draudimai arba registruotų teisių nutraukimo priežastys ir kt.

Miestų planavimo srityje: baigiamosios planavimo įgyvendinimo priemonės, darančios poveikį egzistuojantiems pastatams, pardavimas savivaldos institucijoms, teisės naudotis miesto žeme perdavimas, planavimo leidimo suteikimo sąlygos, nustatytos miestų planavimo srities procedūros, apeliaciniai skundai dėl teismų sprendimų ir kt.

1.3. Kitos priemonės

Gali būti registruojami ir teismo sprendimai, veikiantys fizinių ar juridinių asmenų veiksnumą ir kylantys iš susitarimų su kreditoriais, kai jie susiję su nuosavybės teise ar kitomis daiktinėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą.

Be to, laikinoji registracija leidžia kadastre įrašyti laikinas situacijas, darančias poveikį su nekilnojamuoju turtu susijusioms daiktinėms teisėms. Pavyzdžiui, su registruojamomis teisėmis susijusius teismo procesus, turto konfiskavimą, negalutinius sprendimus, prieigą prie turto uždraudžiančius teismo sprendimus, įstatymus, reglamentuojančius paveldėjimo klausimus, ir panašias priemones.

2. Teisinis tikrumas Ispanijos žemės kadastre

Ispanijos žemės kadastro sistema yra neabejotinai viena saugiausių pasaulyje.

Tai yra teisių registras. Kadastre įrašytas teises saugo teismai, o tai reiškia, kad šios teisės iš niekieno negali būti atimtos, jeigu per teismo procesą, kuriame dalyvavo ir registruotas savininkas, nebuvo nuspręsta kitaip.

Be to, teisinėje sistemoje registruotoms teisėms priskiriamos kelios teisinės prezumpcijos, grindžiamos kadastro autoriteto principu.

Kai esama padėtis prieštarauja tam, kas įrašyta kadastre, jame nurodyti faktai laikomi patikimais taikant viešo paskelbimo principą.

Viešo paskelbimo principas turi du pagrindinius elementus:

Procesinis elementas, pagal kurį registruoti savininkai gali ginti savo registruotas teises teismuose, kuriuose jos ginčijamos, remdamiesi kadastro tvarkytojo išduotu patvirtintu išrašu, patvirtinančiu atitinkamo dalyko pagrįstumą be jokio prieštaravimo. Tada įrodinėjimo našta tenka registruotą teisę ginčijančiam asmeniui.

Materialusis elementas turi du skirtingus aspektus:

 1. Neigiamą – tai, kas nėra įregistruota, nedaro poveikio tiems, kurie sudarė sutartį remdamiesi kadastro turiniu.
 2. Teigiamą – tai kadastro turiniui taikoma dviguba prezumpcija:
 • teisingumo principas – prezumpcija, kad kadastre skelbiama informacija yra teisinga, jeigu neįrodyta kitaip.
 • kadastro autoriteto principas – prezumpcija juris et de jure, kad kadastre skelbiama informacija yra tiksli ir išsami, t. y. atitinka šiuos reikalavimus:
  1. Turtą perleidžiantis savininkas yra įregistruotas.
  2. Turtas įsigyjamas už atlygį.
  3. Pirkėjui nėra žinoma jokia aplinkybė, dėl kurios kadastre skelbiama informacija taptų negaliojanti (principas įtvirtina geros valios prezumpciją).
  4. Įrašą daro pirkėjas; tai turi teisinį poveikį, kad naujasis savininkas įgyja visišką Ispanijos registracijos sistemos apsaugą, net jeigu teisę jam perleidęs registruotas savininkas nėra tikrasis šios teisės savininkas.

3. Registravimo procedūra

Pagrindinis principas yra toks, kad norint į žemės kadastrą įtraukti kokį nors įrašą, būtinas viešas patvirtinimas. Dokumentus gali tvirtinti notarai, teismai ar administracinės institucijos. Išskirtiniais atvejais priimami ir asmeniniai dokumentai, pavyzdžiui: kai turtą paveldi vienintelis paveldėtojas, reikia pataisyti tam tikras klaidas ar trūkumus arba laikinai registruoti paskolas pagrindiniam ilgalaikiam turtui statyti ar remontuoti.

Procedūros turi būti prašoma. Vadinasi, išskyrus išimtines aplinkybes, ją visada inicijuoja asmuo, pageidaujantis, kad į kadastrą būtų įtrauktas įrašas.

Dokumentas turi būti pateiktas kadastrui, o pateikimo faktas pažymimas žurnale įrašu, galiojančiu šešiasdešimt darbo dienų.

Kadastro tvarkytojas pagal pareigas įvertina dokumentą per penkiolika darbo dienų.

Jeigu jis nusprendžia dokumentą registruoti, apie tai padaromas įrašas. Tada dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui su tvarkytojo pasirašyta išnaša, nurodančia, kad jis buvo apdorotas.

Jeigu tvarkytojas pastebės, kad dokumente yra klaidų ar trūkumų, jis gali nuspręsti jo neregistruoti. Tvarkytojo sprendimo dalyje „Faktai ir teisės principai“ turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių buvo nuspręsta neregistruoti dokumento. Apie sprendimą turi būti pranešta dokumentą pateikusiam asmeniui ir dokumentą patvirtinusiam notarui, teismams arba dokumentą išdavusiai administracinei institucijai. Pateikimo įrašo galiojimo laikotarpis savaime pratęsiamas šešiasdešimčiai dienų nuo paskutinės minėtų pranešimų gavimo dienos.

Jeigu tvarkytojas nusprendžia neregistruoti dokumento, suinteresuotas asmuo gali, jeigu tai įmanoma, pataisyti klaidą ar trūkumą arba apskųsti tvarkytojo sprendimą. Skundą galima pateikti trimis būdais:

 • Prašyti, kad dokumentą įvertintų kitas tvarkytojas.
 • Pateikti skundą dėl tvarkytojo sprendimo Registrų ir notarų generaliniam direktoratui. Sprendimas dėl pateikto skundo turėtų būti paskelbtas per tris mėnesius nuo skundo gavimo dienos, nes kitaip skundas bus laikomas atmestu. Dėl tokio priimto ar numanomo sprendimo galima pateikti skundą teismui.
 • Pateikti prašymą nagrinėti klausimą žodinės procedūros tvarka provincijos, kurioje įsikūręs žemės kadastras, sostinės pirmosios instancijos teisme.

Ar žemės kadastru Ispanijoje galima naudotis nemokamai?

Tai nustatyta šiuose įstatymų galios teisės aktuose: Mokesčių įstatymo Nr. 8/1989 trečiojoje papildomoje nuostatoje, Hipotekos įstatymo 294 straipsnyje ir Hipotekos reglamento 589–619 straipsniuose.

Šie mokesčiai yra vieši, t. y. įrašyti oficialiame įstatymų galią turinčiame teisės akte, paskelbtame Valstybės oficialiajame leidinyje. Informacija apie šiuos mokesčius viešai skelbiama visuose žemės kadastruose.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės kadastro tvarkytojų mokesčiai

Kaip ieškoti informacijos Ispanijos žemės kadastre?

1. Teisėtas interesas

Bet kuri institucija, pagal savo pareigas veikiantis darbuotojas arba valstybės tarnautojas yra laikomi turinčiais teisėtą interesą.

2. Paprastas išrašas

Neapribojant kadastro tvarkytojo atsakomybės, paprastas išrašas (nota simple) turi tik informacinę vertę ir nepatvirtina išrašo turinio.

Kaip gauti paprastą išrašą. Paprastą išrašą galima gauti dviem būdais:

 • raštu. Atvykus ir pateikus prašymą atitinkamam žemės kadastrui. Kaina – 3,01 euro ir PVM už kiekvieną nuosavybės objektą.
 • Internetu. Tam galima pasinaudoti pirmąja interneto nuoroda, pateikta šio puslapio apačioje. Kaina – 9,02 euro ir PVM už kiekvieną nuosavybės objektą.

3. Patvirtintas išrašas

Patvirtintas išrašas yra informacijos, laikomos kadastre, turinio kopija, išrašas ar kitoks visos ar sutrumpintos informacijos perdavimas. Šis išrašas, kurį parengia ir pasirašo kadastro tvarkytojas, patvirtina tikrąją turto ir teisių hipotekos padėtį.

Kaip gauti patvirtintą išrašą. Patvirtintą išrašą galima gauti tik pateikus prašymą raštu. Šį prašymą galima pateikti atvykus į atitinkamą žemės kadastrą. Kaina – 30,01 euro ir PVM už kiekvieną nuosavybės objektą.

Šiuo metu kai kuriuose (bet ne visuose) žemės kadastruose galima pateikti prašymą ir elektroniniu būdu, naudojantis kadastro tvarkytojo pripažintu elektroniniu parašu.

4. Žemės kadastro konsultacijos internetu

Procedūra labai paprasta – tiesiog vadovaukitės toliau nurodytoje interneto svetainėje pateiktomis instrukcijomis:

Nuoroda: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

 • Jeigu nesate registruotas naudotojas arba neturite Ispanijos registrų tvarkytojų asociacijos išduoto skaitmeninio sertifikato, interneto svetainėje jums siūloma galimybė sumokėti kreditine kortele:
  – pasirinkite „card payments“ („mokėjimas kortele“). Turite įrašyti kreditinės kortelės duomenis ir spustelėti užrašą „Enter“ („Įeiti“).
 • Šiame puslapyje galite pasirinkti: žemės kadastrą, įmonių registrą, kilnojamojo turto registrą arba sutarčių registrą. Pasirinkite „Public land records“ („Viešieji žemės įrašai“).
 • Tada pasirinkite jus dominančią sritį.

Ispanijos žemės kadastro istorija

1. Pirmtakai

Istoriniai dabartinių hipoteką reglamentuojančių įstatymų galios teisės aktų pirmtakai yra šie:

 • 1539 m. Chuano I ir Čarlzo I dekretas, kuriuo, nors ir be didelio pasisekimo, įvestas surašymas ir hipotekos mokesčiai.
 • 1768 m. Čarlzo III dekretas. Liberalus dekretas, kuriuo buvo sukurti hipotekos sąrašai. Jie buvo plačiai naudojami, tačiau turėjo du pagrindinius trūkumus: tai buvo tik paprasčiausias mokesčių, o ne turimos nuosavybės sąrašas, ir jie buvo sudaryti chronologine tvarka.

2. Dabartiniai hipotekos įstatymų galios teisės aktai

Dėl XIX-ajame amžiuje įvykusių pokyčių tapo būtina kuo skubiau sukurti sistemą, kuri galėtų suteikti tikrumo dėl nuosavybės ir nekilnojamojo turto perdavimo, skatintų regioninį patikimumą ir užkirstų kelią lupikavimui bei gausybės ieškinių nagrinėjimui teismuose.

1861 m. Hipotekos įstatymas. Šis įstatymas buvo skubiai priimtas kaip speciali teisinė priemonė nepavykus kodifikuoti civilinės teisės. Jį ketinta įtraukti į būsimąjį Civilinį kodeksą. Tačiau 1888 m. Civiliniame kodekse buvo išlaikyti esminiai teisiniai nuosavybės aspektai, kurių dauguma jau buvo įtvirtinta Hipotekos įstatyme.

Įstatymo pakeitimai. 1869 m., 1909 m. ir 1944–1946 m. Hipotekos įstatymas buvo visiškai arba iš dalies pakeistas.

Įgyvendinančios nuostatos:

 • Hipotekos reglamentas. 1947 m. vasario mėn. dekretas, kurio didžioji dalis buvo pakeista.
 • 1997 m. liepos 4 d. Karališkasis dekretas 1093/1997 dėl žemės naudojimo planavimo dokumentų registravimo.

3. Organizavimas

Už Ispanijos žemės kadastrą yra atsakinga Teisingumo ministerija. Visi su juo susiję klausimai pavedami spręsti Registrų ir notarų generaliniam direktoratui.

Ispanija padalyta į sritis, vadinamas hipotekos apskritimis (Distritos Hipotecarios). Kiekviena hipotekos apskritis turi atitinkamą tvarkytojo tvarkomą žemės kadastrą.

Registrų tvarkytojai tvarko šiuos registrus:

 • Žemės ir turto kadastrą, kartu vadinamą žemės kadastru. Šiame puslapyje aprašomas tik žemės kadastras.
 • Kilnojamojo turto registrą.
 • Įmonių registrą.
 • Sutarčių registrą.

Naudingos nuorodos

Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Prancūzija

Dėl istorinių priežasčių Prancūzija turi dvi žemės registravimo (publicité foncière sistemas: pagrindinę sistemą ir Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose naudojamą sistemą.

Šiuose trijuose departamentuose žemė registruojama žemės registro knygose, kurias tvarko žemės registravimo biurai, o likusioje Prancūzijos dalyje žemę registruoja žemės registravimo tarnybos (SPF), kurios tvarko nekilnojamojo turto registrą.

Kokią informaciją galima rasti nekilnojamojo turto registre ir žemės registro knygose?

Nekilnojamojo turto registre skelbiami teisiniai veiksmai.

Pavyzdžiui, ten skelbiami bet kokie nekilnojamojo turto nuosavybės perdavimo veiksmai (pavyzdžiui, pardavimo veiksmai ( un acte de vente) arba padalijimo veiksmai (un acte de partage)), net jei tas veiksmas yra sąlyginis, bet kokie teisės perdavimo ar suteikimo veiksmai (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto dovanojimo (donation) arba uzufrukto perleidimo (cession d’usufruit)), su nekilnojamuoju turtu susiję teismo sprendimai, administracinių institucijų sprendimai, kuriais ribojama teisė disponuoti (droit de disposer), ilgalaikė nuoma (baux de longue durée), sąlygos, kuriomis ribojama nuosavybės teisė (pavyzdžiui, neliečiamumo teisė (clause d’inaliénabilité)), su nekilnojamuoju turtu susijusios apsaugos sąlygos (pavyzdžiui, hipoteka (hypothèques) arba pirmaeiliai reikalavimai (privilèges).

Elzaso-Mozelio žemės registro knygose skelbiamos teisės.

Į žemės registro knygą įrašoma nekilnojamojo turto nuosavybės teisė, kylanti ne tik dėl veiksmo, bet ir dėl faktinės situacijos (nuosavybės teisės, atsiradusios dėl įgyjamosios senaties (usucapion) arba akcesijos (accession)). Taip pat įregistruotas, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto, į kurį teisė suteikta nuomos sutartimi, plotas, uzufruktas, naudojimas, gyvenamosios patalpos, servitutas, pirmaeiliai reikalavimai, hipotekos, nuomininkų ir ūkų nuomojančių ūkininkų teisės nekilnojamąjį turtą, suteiktos pagal 12 metų nuomos sutartis, iš tam tikrų teismo sprendimų kylančios teisės ir kt.

Kaip susipažinti su informacija nekilnojamojo turto registre ir žemės registro knygose?

Prancūzijoje (išskyrus Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentus) nekilnojamojo turto registrą tvarko žemės registravimo tarnybos (SPF). SPF vienos nuo kitų nepriklauso. Prancūzija laipsniškai mažina SPF skaičių savo teritorijoje. Dar neseniai jų buvo 354 neseniai, šiuo metu jų yra 120.

Bet kuris asmuo, norintis gauti informacijos apie nekilnojamojo turto teisinę padėtį, turi kreiptis į SPF, kuri atsakinga už atitinkamą pastatą. Pavyzdžiui, ji gali žinoti savininkų, kurie yra vienas po kito einantys savininkai, pavardes (pavadinimus) ir įvairias pardavimo kainas. Kiekviena tarnyba bet kuriam pareiškėjui pateikia informaciją ir nekilnojamojo turto registre esančių dokumentų, susijusių su nekilnojamuoju turtu ar su asmeniu, turinčiu nekilnojamojo turto jos jurisdikcijos zonoje, kopijas. Tokia informacija yra mokama. Jos kaina priklauso nuo prašymų pobūdžio ir skaičiaus. Šiuo metu ši informacija nėra centralizuota. Todėl norint gauti informaciją, susijusią su nekilnojamuoju turtu skirtingose jurisdikcijose, reikia pateikti tiek prašymų, kiek yra susijusių SPF.

Dabar šis registras yra visiškai suskaitmenintas ir kompiuterizuotas. Kai kurie Prancūzijos notarai taip pat turi prieigą prie visų Prancūzijoje esančių SPF duomenų naudodamiesi Aukščiausios notariato tarybos (Conseil supérieur du notariat) valdomu serveriu. Šia tiesiogine prieiga prie nekilnojamojo turto registro duomenų negali naudotis kiti teisės specialistai ar asmenys.

Nuo 2008 m. žemės registro knygos Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose visiškai kompiuterizuotos. Žemės registro knygomis ir dokumentų pateikimo baze galima naudotis nemokamai tiek vietoje, tiek nuotoliniu būdu. Bet kuris asmuo, kuris naudojasi tokiais duomenimis, gali gauti registro arba viešosios institucijos išduotą kopiją. Kopiją kaip paprastą informaciją išduoda viešoji įstaiga. Šios paslaugos yra mokamos.

Teisė susipažinti su informacija skiriasi priklausomai nuo užklausą teikiančio asmens statuso. Kai kurie specialistai, pavyzdžiui, notarai, turi platesnę teisę gauti informaciją (galimybę atlikti paiešką visuose knygų duomenyse apie asmenis ir nekilnojamąjį turtą). Ieškoti informacijos pagal asmens vardą ir pavardę gali ir kiti specialistai, pavyzdžiui, advokatai, arba asmenys, turintys vykdomąjį dokumentą arba teismo leidimą. Ieškoti informacijos pagal nekilnojamojo turto vienetą gali kiekvienas asmuo.

Paskutinis naujinimas: 14/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Italija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Italijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Italijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalijos žemės kadastrus tvarko ekonominės veiklos nevykdanti Teritorinė agentūra (Agenzia del Territorio), kurios veiklą kontroliuoja Ekonomikos ir finansų ministerija. Ši įstaiga taip pat atlieka kadastro (nuosavybės registravimo) funkcijas.

Kadastruose pateikiama informacija apie nuosavybės ir kitų teisių perleidimo dokumentus, taip pat apie hipotekos nustatymą ir panaikinimą.

Be to, autonominė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTrento ir Bolcano provincija turi savo registrą. Jame daugiausia teikiama kadastrinė (nuosavybės) informacija.

Ar Italijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už naudojimąsi kadastru imamas mokestis. Todėl norint internetu pasinaudoti kadastru, reikia iš anksto užsiregistruoti Italijos pašto sistemos (Poste Italiane) finansinių paslaugų interneto sistemoje.

Trento ir Bolcano provincijos registru gali naudotis tik registruoti naudotojai.

Kaip atlikti paiešką Italijos žemės kadastre?

Žemės kadastruose saugoma informacija suskirstyta pagal subjektą (fizinis arba juridinis asmuo). Paiešką galima atlikti pagal asmenį, turtą arba nuosavybės dokumentą.

Italijos žemės kadastro istorija

1986 m. informacijos registravimą pradėta kompiuterizuoti. Iš esmės reorganizavus Finansų ministeriją, Italijos kadastras ir žemės registrai sujungti į vieną, 1995 m. prasidėjo elektroninis duomenų perdavimas. Po paskutinės esminės finansų administravimo reformos įkurtos keturios nepriklausomos mokesčių agentūros (įskaitant Teritorinę agentūrą (Agenzia del Territorio), pradėjusią veikti 2001 m. sausio 1 d.). Pradėta kompiuterizuoti vis daugiau paslaugų ir sukurta dabartinė elektroninė informacijos sistema, pradėjusi veikti 2007 m. pradžioje.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Kipras

Kokią informaciją galima rasti žemės kadastre?

Žemės kadastro administravimas yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerijos (Υπουργείο Εσωτερικών) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės kadastro ir matavimų departamento (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) pareiga. Didelės žemės kadastro dalys buvo kompiuterizuotos kuriant Žemės informacinę sistemą (ŽIS) (Σύστημα Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), pradėjusią veikti 1995 m. rugsėjį. ŽIS apima keturias duomenų bazes: kadastro duomenų bazę (κτηματολογική βάση), finansinių duomenų bazę (εκτιμητική βάση), geografinę ir žemės duomenų bazę (γεωγραφική/κτηματική βάση) ir matavimų duomenų bazę (χωρομετρική βάση).

Kipro žemės kadastre pateikiama informacija apie kiekvieno užregistruoto žemės sklypo arba nekilnojamojo turto vieneto tapatybę. Jame pateikiama sklypo arba vieneto topografinė nuoroda, vieta, aprašas, paviršiaus plotas, finansinė vertė ir bet kokie mokesčiai in rem, turto suvaržymai, pardavimo aktai, servitutai, nuomos teisės, varžantys įsipareigojimai ir kita susijusi informacija. Be to, jame pateikiama informacija apie savininką ar savininkus, kiekvieno savininko turimą dalį ir turto įsigijimo būdą ir laiką.

2009 m. liepos 14 d. kadastro duomenų bazėje iš viso buvo užregistruota 1 082 660 000 turto vienetų laisvame ir okupuotame Kipre (t. y. 85,25 %).

Ar žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Žemės kadastras ir Žemės informacinė sistema nėra prieinami viešai. Tik suinteresuotosios šalys gali prašyti informacijos apie nekilnojamąjį turtą, dėl kurio turi teisėtų interesų.

Mokesčiai, mokami norint gauti paieškos pažymą iš Žemės kadastro ir matavimų departamento, priklauso nuo prašomos informacijos.

Paieškos pažyma

a) ieškant nurodyto asmens vardu užregistruoto nekilnojamojo turto, už kiekvieną kaimą ar parapiją

1,71 euro

b) ieškant nurodyto asmens vardu įrašyto nekilnojamojo turto, už kiekvieną kaimą ar parapiją

0,85 euro

c) ieškant nurodyto užregistruoto nekilnojamojo turto registruotojo savininko vardo, už kiekvieną turto vienetą

0,85 euro

d) ieškant nurodyto nekilnojamojo turto istorinių duomenų, mokesčių in rem arba bet kokios kitos informacijos, už kurią įstatymu nenumatytas konkretus mokestis, už kiekvieną paieškos valandą

8,54 euro


Kaip atlikti paiešką žemės kadastre?

Pagal galiojančius Kipro teisės aktus naudotis žemės kadastru gali tik suinteresuotosios šalys. Informacija pateikiama pažymoje, kuri vadinama paieškos pažyma (πιστοποιητικό έρευνας). Paieškos pažyma išduodama tik pateikus paraišką ir sumokėjus nustatytą mokestį Žemės kadastro ir matavimų departamentui. Paraiškos teikiamos naudojant formą Ν.50; bet kurioje Žemės kadastro tarnyboje (Κτηματολογικό Γραφείο) jas gali pateikti bet kuri suinteresuotoji šalis, jos įgaliotinis ar advokatas. Pagal Nekilnojamojo turto (valdymo teisės, registracijos ir vertinimo) įstatymo (O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος) 224 skyriaus 51A dalį suinteresuotoji šalis – tai savininkas, visų ar tam tikrų jo nuosavybės teisių paveldėtojai, bet kokių medžių, pastatų ar kitų objektų, esančių kitam savininkui priklausančioje žemėje, savininkas ir atitinkamai asmuo, turintis bet kokių teisių ar interesų į nekilnojamąjį turtą, asmuo, kuris įrodo direktoriui, kad yra būsimas pirkėjas arba įkeitimo skolintojas, ieškovas bet kurioje turto savininkui iškeltoje byloje, profesionalus vertintojas, kuriam reikia tam tikros informacijos, kad įvertintų konkretų nekilnojamąjį turtą vykdant privalomąjį pirkimą, ir bet kuris nenurodytas asmuo, kuriam direktorius nurodo pateikti tokią informaciją.

Ν.51 formos paieškos pažymą išduoda Žemės kadastro tarnyba, atsakinga už kadastrą ar registrą, kuriame įrašyta informacija, su parašu ir departamento antspaudu, įteikiant arba paštu išsiunčiant pareiškėjui.

Žemės kadastro istorija

Duomenų bazė, kuri buvo dabartinio žemės kadastro pirmtakė, pradėta kurti paskutiniais Osmanų imperijos gyvavimo metais, 1858 m. balandžio 21 d. priėmus Osmanų žemės kodeksą (Οθωμανικός Κώδικας περί Γαιών). Pagrindinis to meto žemės kadastro tikslas buvo registruoti žemę, ypač ūkininkams nuomojamą valstybinę žemę, ir registruoti nekilnojamojo turto pardavimo, perdavimo ir įkeitimo aktus.

Iš to atsirado pirmieji registrai, kuriuose pradėta registruoti visus kasdienius aktus.

1860 m. buvo priimti nauji teisės aktai, kuriuose reikalauta privalomai ir sistemingai vertinti ir registruoti visų formų nekilnojamąjį turtą ir numatyta išduoti atitinkamus nuosavybės teisės aktus (Γιοκλάμα). Žemės sklypai kiekviename kaime buvo apytiksliai išmatuojami ir įrašomi į atskirą kadastrą, o suinteresuotieji asmenys, norėdami gauti nuosavybės teisės aktą, turėjo mokėti registracijos mokesčius. Mokesčio nesumokėjusiems asmenims nuosavybės teisės aktas nebuvo išduodamas, atitinkami įrašai kadastre buvo paliekami be datos ir nustojo galioti nuo 1943 m.

1878 m. birželio 4 d., kai Turkija perleido savo teises į Kiprą Didžiajai Britanijai, britai paliko sistemą galioti jos nepakeitę ir naudojo žemės kadastrą kaip priemonę mokesčiams nustatyti ir rinkti.

Tačiau 1890 m. dėl sunkumų, kuriuos kėlė toks didelis registrų skaičius, buvo nuspręsta, kad juos reikia skubiai išversti į anglų kalbą ir sujungti į vieną naują kadastrą. Visi senųjų kadastrų įrašai buvo perkelti tokie, kokie buvo perkėlimo į šį kadastrą dieną, kiekvienam kaimui jis buvo rengiamas atskirai.

1904 m. remiantis 1890 m. Įstatymo dėl topografinio matavimo pajamų tikslais (Ο περί Χωρομετρήσεως για σκοπούς προσόδων Νόμος) Nr. 5 nuostatomis, pradėtas Kipro topografinis matavimas ir topografinio plano rengimas, kad registracijos sistema būtų patikimesnė ir veiksmingesnė.

Vykstant Kipro topografiniam matavimui ir žymėjimui (pradėtam 1904 m.), buvo priimtas ir pradėtas taikyti 1907 m. Nekilnojamojo turto registracijos ir vertinimo įstatymas (Ο περί Εγγραφής και Εκτιμήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος) Nr. 12, kuriuo buvo siekiama, kad visas nekilnojamasis turtas būtų užregistruotas ir įvertintas iki 1929 m.

Baigus topografinį matavimą ir žymėjimą, nekilnojamasis turtas buvo vertinamas ir registruojamas žemės kadastre. Kadastre buvo pateikta visa informacija apie kiekvieną atskirą nekilnojamąjį turtą, taip pat nurodytas kiekvieno savininko vardas ir interesas. Užregistravus turtą, valstybė savininkams išdavė oficialų nuosavybės teisės aktą.

Nekilnojamojo turto registravimas Kipre buvo baigtas 1929 m. Taip atsirado trys registrai, kurie naudojami iki šiol:

 1. patobulintas Žemės kadastras (Μητρώο Εγγραφής), kuriame pateikiama išsami viso turto informacija ir tapatybė;
 2. Mokesčių registras (Φορολογικό Μητρώο), kuriame kiekvieno asmens nekilnojamasis turtas įrašytas pagal geografinę sritį ir nurodyta visa turto vertė žemės mokesčio tikslais;
 3. Vertės aprašas (Δελτίο Εκτιμητών), žinomas kaip forma Ν115, kuriame nekilnojamasis turtas aprašomas pagal geografinę sritį ir lapą ar planą (paviršiaus plotas, vietovė, teisę į šį turtą turintis asmuo ir turto vertė).

1946 m. rugsėjo 1 d. priėmus ir pradėjus taikyti Nekilnojamojo turto (valdymo teisės, registracijos ir vertinimo) įstatymo 224 skyrių, Osmanų įstatymai ir daugelis vėlesnių kolonijinių įstatymų, įskaitant 1907 m. įstatymą Nr. 12 (kuris tebebuvo teisyne), buvo panaikinti ir buvo įvesta nauja moderni nekilnojamojo turto registracijos, valdymo teisių ir vertinimo bazė.

Žemės kadastro kompiuterizavimas buvo pradėtas 1995 m. ir vyksta iki šiol.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės kadastro ir matavimų departamentas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerija

Paskutinis naujinimas: 11/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: latvių.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Latvija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Latvijos centrinis kompiuterinis žemės registras ir Latvijos kadastro informacinė sistema.

Latvijoje yra du registrai:

 • kadastro informacinė sistema (kadastrs) – joje registruojamos atskiros nekilnojamojo turto dalys ir jų visuma, kad nekilnojamojo turto duomenis būtų galima įrašyti į žemės registrą; ir
 • žemės registras (zemesgrāmata) – jame fiksuojamos nuosavybės teisės į Latvijos kadastro informacinėje sistemoje užregistruotą nekilnojamąjį turtą.

Žemės registras

Kokią informaciją galima rasti Latvijos centriniame kompiuteriniame žemės registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos centrinį kompiuterinį žemės registrą tvarko ir prižiūri Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų administracija (Tiesu administrācija).

Žemės registruose registruojamas nekilnojamasis turtas ir su juo susijusios nuosavybės teisės. Jų įrašai laisvai prieinami visuomenei ir yra oficialūs. Žemės registrus tvarko apylinkės arba miesto teismo (rajona tiesa arba pilsētas tiesa) žemės registro skyriai.

Centrinis kompiuterinis žemės registras – tai elektroninė duomenų bazė, kurioje nuolat ir be pakeitimų saugomi žemės registrų duomenys, įrašų bylos ir abėcėlinės rodyklės, leidžianti parodyti šiuos duomenis kompiuterio ekrane arba atsispausdinti.

Centriniame kompiuteriniame žemės registre visų pirma fiksuojamos su nekilnojamuoju turtu susijusios teisinės ir faktinės aplinkybės ir kaupiama bendra informacija apie, pavyzdžiui:

 • servitutus ir nekilnojamojo turto suvaržymus,
 • atskirtą žemės dalį,
 • savininkus,
 • nuosavybės teisės pagrindą,
 • pranešimus apie nemokumą,
 • kreditorių reikalavimus,
 • apribojimus,
 • antrinių paveldėtojų paskyrimą ir paveldėjimo susitarimus,
 • turtą suvaržančias daiktines teises ir įkeitimo teises.

Nekilnojamojo turto registruose kaupiamos bylos, kurias sudaro keturios dalys.

Pirmojoje dalyje registruojami duomenys apie:

 • atitinkamą nekilnojamojo turto objektą;
 • servitutus ir nekilnojamojo turto suvaržymus to nekilnojamojo turto naudai;
 • nekilnojamojo turto objektui priklausantį žemės sklypą;
 • nekilnojamojo turto objekto ir jo sklypo užimamą plotą;
 • atskirtą žemės dalį ir jos plotą;
 • pirmoje dalyje įrašytų servitutų ir suvaržymų pakeitimus ir tų duomenų pašalinimą.

Antrojoje dalyje registruojami duomenys apie:

 • nekilnojamojo turto savininką;
 • nuosavybės teisių pagrindą ir nekilnojamojo turto įsigijimo kainą, jei ji buvo nurodyta;
 • pranešimus, kuriais užtikrinami reikalavimai nuosavybės teisių atžvilgiu, ir įrašus apie šias teises;
 • apribojimus parduoti nekilnojamąjį turtą ir jį suvaržyti daiktinėmis teisėmis;
 • antrinių paveldėtojų paskyrimą;
 • paveldėjimo susitarimus.

Trečiojoje dalyje registruojami duomenys apie:

 • daiktines teises, kuriomis suvaržytas nekilnojamasis turtas;
 • pažymas, kuriomis tos daiktinės teisės pagrindžiamos.

Ketvirtojoje dalyje registruojami duomenys apie:

 • su nekilnojamuoju turtu susijusias įkeitimo teises ir įkeitimo vertę;
 • šias įkeitimo teises patvirtinančius pranešimus;
 • šių įrašų pakeitimus ir pašalinimus.

Ar Latvijos centriniu kompiuteriniu žemės registru galima naudotis nemokamai?

Registruoto nekilnojamojo turto paieškos funkcija galima naudotis nemokamai. Tačiau už bylos peržiūrą imamas 4,27 EUR mokestis.

Sudarius sutartį, mėnesinis abonentinis mokestis yra 49,80 EUR, o bylos peržiūros mokestis – 2,85 EUR.

Kaip atlikti paiešką Latvijos centriniame kompiuteriniame žemės registre?

Informacijos apie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistruotą nekilnojamąjį turtą centriniame kompiuteriniame žemės registre galima ieškoti pagal:

 • bylos numerį;
 • nekilnojamojo turto objekto pavadinimą;
 • kadastro numerį;
 • nekilnojamojo turto objekto adresą.

Informaciją apie nekilnojamąjį turtą teikia Teismų administracija, tvarkanti centrinį kompiuterinį žemės registrą, apylinkės arba miesto teismų žemės registrų skyriai. Šią informaciją taip pat galima rasti internete.

Nacionalinės valdžios institucijos ir pareigūnai, kuriems teismų administracija teikia informaciją iš kompiuterinių registro duomenų bazių, nekilnojamojo turto bylų ir asmenų sąvado, yra nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausybės nutarimu.

Latvijos centrinio kompiuterinio žemės registro istorija

Koordinuotas perėjimas prie prie kompiuterinių žemės registrų ir Latvijos centrinio kompiuterinio žemės registro sukūrimas – labai svarbus nekilnojamojo turto registravimo sistemos raidos etapas. Vyksta laipsniškas ir tikslinis perėjimas prie modernaus elektroninio žemės registro – nuo pirmųjų kompiuterių, kurie naudoti kaip rašomosios mašinėlės, įsigijimo iki nekilnojamojo turto registravimo sistemos sukūrimo, visos žemės registro informacijos perkėlimo iš popieriaus į elektronines laikmenas, visų 27 apylinkės ir miestų teismų žemės registrų skyrių duomenų bazių unifikavimo sukuriant bendrą nacionalinę žemės registro duomenų bazę, kuri yra vienintelė teisiškai pripažįstamos informacijos (duomenų) bazė.

1998 m. skaitmeninimo procese buvo ypač svarbūs – padarytos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės registro įstatymo pataisos, šį įstatymą papildant nauju skyriumi dėl kompiuterinio žemės registro. Dėl šių pokyčių teko atlikti didžiulį darbą, ir per 2001 m. pirmą pusmetį visi duomenys buvo palaipsniui perkelti į centrinį kompiuterinį žemės registrą. Kuriant žemės registravimo sistemą taip pat buvo siekiama pagerinti informacijos sklaidą ir interneto svetainę.

Kompiuterinio registro paskirtis – vienoje centrinėje duomenų bazėje kaupti visus žemės registro duomenis. Tik šioje duomenų bazėje saugomi duomenys turi teisinę galią, o prieigą prie jų turi tik žemės registrų skyrių darbuotojai. Registro struktūros esmė jį skaitmeninant nepakito – išlaikyta teritorinė jurisdikcija, o žemės registrų skyriai ir toliau priima prašymus padaryti įrašus arba priimti sprendimus dėl turto registracijos ir atitinkamų nuosavybės teisių įregistravimo žemės registre.

Kompiuterinio žemės registro įvedimo data užfiksuota 2001 m. liepos 5 d. Tą dieną pradėjo veikti centrinis kompiuterinis nekilnojamojo turto registras, o visuomenei pristatyta svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.zemesgramata.lv. Šioje svetainėje galima rasti žemės registrų skyrių statistiką, naujienų ir straipsnių apie žemės registrą, žemės registrų skyrių adresus ir darbo laiką, mokesčius, žemės registrų skyriams pateiktinus dokumentus ir, svarbiausia, informaciją apie visus žemės registre įrašytus nekilnojamojo turto objektus, jų savininkus ir susijusius turto suvaržymus bei hipoteką.

Nuo 2004 m. balandžio 1 d. už centrinio kompiuterinio žemės registro veiklos ir techninę priežiūrą visiškai atsako Teismų administracija.

Iki 2012 m. gruodžio 1 d. žemės registre buvo sukurta 1,2 mln. nekilnojamojo turto bylų. Kiekvieną mėnesį vidutiniškai peržiūrima 145 000 centrinio kompiuterinio žemės registro bylų.

Kadastro informacinė sistema

Kokios yra Latvijos kadastro informacinės sistemos funkcijos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos kadastro informacinė sistema yra unifikuota nekilnojamojo turto apskaitos sistema, leidžianti teikti oficialius naujausius duomenis (tekstinius ir teritorijų planavimo dokumentus) apie Latvijos Respublikoje esantį nekilnojamąjį turtą, žemės sklypus, statinius, patalpų junginius, nekilnojamojo turto sudedamąsias dalis, taip pat apie savininkus, teisėtus turėtojus ir naudotojus, taip pat šiuos duomenis tvarkyti ir taikyti.

Ją tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinė žemės tarnyba (Valsts zemes dienests).

Nekilnojamasis turtas Latvijoje būna šių keturių kategorijų:

 • nekilnojamasis turtas, kurį sudaro tik žemė;
 • nekilnojamasis turtas, kurį sudaro žemė ir statiniai;
 • nekilnojamasis turtas, kurį sudaro vien tik statiniai;
 • butai.

Žemės kategorijai priklauso nekilnojamasis turtas plačiausia prasme, t.y. žemė su jos savininkui priklausančiais statiniais, taip pat vien nenaudojama žemė. Statinių kategorijai priklauso nekilnojamasis turtas, kurį sudaro tik statinys, esantis kitam savininkui priklausančiame žemės sklype. Butų kategorijai priklauso turtas, esantis pastate, kurį sudaro daug įvairiems savininkams priklausančių būstų – tai individuali nuosavybė kartu su konkrečiai neišskirta bendros nuosavybės dalimi.

Kadastro informaciją sudaro:

 • tekstiniai duomenys – informacija apie nekilnojamojo turto kadastro aprašą, plotą, kadastrinę vertę, nekilnojamojo turto ir visų jį sudarančių kadastro objektų suvaržymus ir apribojimus, taip pat duomenys apie nekilnojamojo turto savininką, teisėtus turėtojus ar naudotojus;
 • teritorijų planavimo duomenys – kartografiniai brėžiniai, kuriuose pažymėtos sklypo, sklypo dalių ir statinių ribos, pateikiami kadastriniai aprašymai ir kiti kadastro objektus apibūdinantys duomenys.

Kadastriniai duomenys naudojami:

 • registruojant teises į nekilnojamąjį turtą;
 • sudarant nekilnojamojo turto sandorius;
 • naudojantis nekilnojamuoju turtu ir planuojant jo plėtrą;
 • atliekant kadastrinį vertinimą;
 • administruojant nekilnojamojo turto mokesčius;
 • vykdant nacionalinę, regioninę ar vietos ekonomikos plėtrą ir teritorijų planavimą;
 • vykdant žemės panaudos projektus ir sudarant aplinkos apsaugos planus;
 • rengiant nacionalinės statistikos duomenis;
 • nustatant sklypų balansinę vertę;
 • kuriant ir prižiūrint geografinės informacijos sistemas;
 • teikiant informaciją kitiems registrams ir informacinėms sistemoms;
 • kitiems tikslams.

Ar Latvijos kadastro informacine sistema galima naudotis nemokamai?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinės žemės tarnybos leidinių portale galima nemokamai gauti tokią informaciją kaip nekilnojamojo turto objekto numeris; žemės sklypo, statinio ar patalpų junginio kadastro aprašas; žemės sklypo, statinio ar patalpų junginio adresas; nekilnojamojo turto objekto pavadinimas; žemės registro bylos numeris (jei nuosavybės teisės yra registruotos nekilnojamojo turto registre) ar grafinė vietos, kurioje yra sklypas arba statinys, žyma – simbolis palydoviniame žemėlapyje (M 1:50 000).

Mokestis už išsamesnę kadastro informaciją (be abonemento) yra 2,85 EUR už kiekvieną nekilnojamojo turto objektą, įskaitant atskirus jo elementus kadastre.

Portalo informacija taip pat prieinama įgaliotiesiems vartotojams, sudariusiems abonemento sutartį. Apie tai, kaip sudaryti tokią sutartį su Valstybine žemės tarnyba, išaiškinta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Kaip atlikti paiešką Latvijos kadastro informacinėje sistemoje

Kadastro informacinėje sistemoje galima ieškoti nekilnojamojo turto, sklypų, statinių ir patalpų junginių. Daugiau informacijos apie paieškos galimybes galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Latvijos kadastro informacinės sistemos istorija

Dabartinė kadastro informacinė sistema pradėta kurti 1992 m. Ji pradėjo veikti kaip tik tada, kai buvo vykdoma žemės reforma – labai svarbus procesas Latvijai atgavus nepriklausomybę ir pereinant prie rinkos ekonomikos. Asmenų teisė nuosavybės teise valdyti žemės oficialiai sugrąžinta 1993 m.

Nuo tada Latvijos kadastro informacinė sistema nuolat pildėsi. Pirmuosius ketverius metus nuo sistemos atkūrimo paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje joje buvo registruojami tik sklypai, jų turėtojai ir naudojimo būdas. 1996 m. pradėti registruoti ir duomenys apie statinius, o nuo 2000 m. registruojami visi butai.

Pirmuosius aštuonerius metus pagrindinė kadastro informacinės sistemos paskirtis buvo rinkti duomenis ir vykdyti pirminę jų registraciją. Nuo 2001 m. svarbiausias prioritetas yra nuolat atnaujinti informaciją ir užtikrinti jos kokybę.

Kadastro informacinėje sistemoje užregistruota 100 proc. šalies teritorijos. Registrai tvarkomi skaitmeniniu būdu.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Lietuva

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lietuvos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Lietuvos nekilnojamojo turto registre?

Lietuvos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNekilnojamojo turto registre galima rasti informacijos apie nekilnojamąjį turtą, įskaitant žemę, pastatus ir atskirus statinius. Pateikiami ir faktiniai, ir teisiniai duomenys.

Faktinius duomenis apie nekilnojamąjį turtą sudaro tokia informacija:

 • plotas,
 • aukštis,
 • tūris,
 • statybos metai,
 • savininkas.

Teisiniai duomenys apie turtą apima:

 • bendrosios nuosavybės sutartis,
 • teismo nutartis,
 • servitutus,
 • hipoteką (įkeitimą).

Registrą tvarko valstybės įmonė Registrų centras, o prižiūri Teisingumo ministerija.

Daugiau informacijos galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLietuvos nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNekilnojamojo turto registro interneto svetainėse.

Ar Lietuvos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Nekilnojamojo turto registro duomenys pateikiami tik už užmokestį.

Kaip atlikti paiešką Lietuvos nekilnojamojo turto registre?

Paiešką registre galima atlikti pagal tokius kriterijus:

 • nekilnojamojo turto adresą,
 • nekilnojamojo turto unikalųjį numerį,
 • (savininko) juridinio asmens kodą,
 • (savininko) fizinio asmens kodą. Paieška pagal (savininko) fizinio asmens kodą ribota.

Lietuvos nekilnojamojo turto registro istorija

Registras įkurtas 1998 m., jame pateikiami duomenys nuo 1958 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės įmonė Registrų centras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos žemės informacijos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Liuksemburgas

Šiame portalo skyriuje trumpai apžvelgiamas Liuksemburgo žemės kadastras. Žemės kadastro elektroninės versijos kol kas nėra.

Kokią informaciją galima rasti Liuksemburgo žemės kadastre?

Liuksemburgo žemės kadastro savininkė ir tvarkytoja yra Liuksemburgo valstybės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės kadastro ir topografijos institucija.

Kadastre pateikiama tokių rūšių informacija:

 1. Kadastrinis žemėlapis.
 2. Duomenų bazė, kurioje pateikiama abėcėlinė-skaitmeninė informacija apie:
 • žemės sklypus,
 • savininkus,
 • žemės naudojimą ir
 • plotą.

Informacija pateikiama liuksemburgiečių, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Ar Liuksemburgo žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Pirma, elektroninės žemės kadastro versijos kol kas nėra. Antra, norint pasinaudoti popierine versija, reikia mokėti mokestį.

Liuksemburgo žemės kadastro istorija

Žemės kadastras įkurtas 1820 m.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Vengrija

Šioje dalyje trumpai apžvelgtas Vengrijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Vengrijos žemės kadastre?

Vengrijos žemės kadastrą tvarko Vengrijos žemės ūkio ministerija (vengr. Földművelésügyi Minisztérium) ir žemėtvarkos biurai (vengr.Földhivatal).

Oficialioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVengrijos žemėtvarkos biurų (vengr. magyarországi földhivatalok) interneto svetainėje pateikiama informacija apie Vengrijos žemėtvarkos biurų tinklą šalyje, taip pat apie visą žemėtvarkos institucijų tinklą ir:

 • jų funkcijas,
 • mokesčius ir teikiamas paslaugas,
 • naujus ir svarbius projektus.

Čia galite parsisiųsti administracines formas ir paskaityti apie teikiamas elektronines paslaugas ir prisijungimo prie interneto svetainės sąlygas. Čia taip pat galima rasti taikytinus teisės aktus.

Ar Vengrijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Užsiregistravę vartotojai (valdžios institucijos, bankai, teisininkai, notarai, savivaldos institucijos, nekilnojamojo turto agentai ir kt.) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVengrijos žemėtvarkos biurų internetinėmis paslaugomis (TAKARNET) gali naudotis nuo 2003 m. Duomenys teikiami už mokestį, kuris nustatytas atitinkamais teisės aktais.

2011 m. birželio mėn. pradėta teikti Internetinio žemėtvarkos biuro (vengr. Földhivatal Online) paslauga, kuria piliečiai gali naudotis tiesiogiai per Vyriausybės portalą, centriniuose vartuose (vengr. ügyfélkapu) nurodę savo vartotojo vardą. Už mokestį svetainėje piliečiai ir registruoti vartotojai gali internetu gauti tokias pačias paslaugas.

Tam tikrus duomenis Internetinio žemėtvarkos biuro vartotojai gali gauti nemokamai. Nemokamai galima gauti tik nekilnojamojo turto objekto aprašymą (nekilnojamojo turto dokumento (vengr. tulajdoni lap) pirmą dalį). Paiešką duomenų bazėje galima atlikti pagal topografinio plano numerį (vengr. helyrajzi szám) arba nekilnojamojo turto objekto adresą. Šios paslaugos registruotiems vartotojams ir piliečiams teikiamos internetu visą parą.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos žemės kadastre?

Paprastai paiešką galite atlikti pagal:

 • topografinio plano numerį,
 • topografinio plano numerio intervalą arba
 • nekilnojamojo turto objekto adresą.

Vartotojai, kuriems suteiktos išskirtinės teisės (policija, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismo sprendimų vykdytojai, paveldėjimo klausimus tvarkantys notarai), gali atlikti paiešką pagal savininko ir (arba) asmens, turinčio teisę į nuosavybę, vardą ir asmens duomenis.

Vengrijos žemės kadastro istorija

Oficialus teisinės ir administracinės Vengrijos nekilnojamojo turto registravimo sistemos pavadinimas – bendra žemės registravimo sistema (vengr. egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Ji apibūdinama kaip bendra, nes kadastro duomenys (vengr. telekkönyv) ir teisiniai duomenys (vengr.Grundbuch) nuo 1971 m. buvo įtraukiami integruotai tiek teisiniu, tiek ir instituciniu požiūriu. Bendras institucinis tinklas, kurį sudaro visi žemėtvarkos biurai, atsako už juridinių sandorių registravimą ir kadastrinio žemėlapio keitimą, informacijos teikimą, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su žeme ir kitu nekilnojamuoju turtu. Vengrijos bendra, nuosavybės teisėmis grindžiama žemės registravimo sistema buvo pirma tokia sistema Europoje.

Vengrijoje veikianti sistema atlieka kelias funkcijas, nes, be visų žemės registravimo funkcijų, sistema taip pat naudojama kuriant ir eksploatuojant geodezinės kontrolės centrų tinklą, rengiant topografinius žemėlapius, užtikrinant žemės apsaugą, vykdant žemės nuomos registraciją ar administracinių ribų valdymą ir kt.

Ši išsami vieša duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie žemės ūkio paskirties žemę ir nekilnojamąjį turtą – svarbiausius ekonomikos, žemės ūkio ir kreditavimo elementus, – bendrai tvarkoma visų kompetentingų žemėtvarkos institucijų ir apima visą Vengrijos teritoriją.  Sistemos tikslas – skatinti žemės ir nekilnojamojo turto nuosavybės teisės įgyvendinimą, sveiką aplinką ir laisvą įmonių bei ekonominę konkurenciją ir oficialiai įregistruoti visus sklypus ir kitus nekilnojamojo turto objektus sukuriant bendrą ir autentišką žemės registravimo sistemą ir erdvinių duomenų infrastruktūrą.

Bendrasis sistemos tikslas yra oficialiai registruoti žemės ir kito nekilnojamojo turto nuosavybę ir tvarkyti šiuos duomenis bei užtikrinti nuosavybės teisių ir kitų susijusių teisių apsaugą, sukuriant bendrą žemės registravimo sistemą ir atitinkamą infrastruktūrą.
Be to, bendra žemės kadastro sistema siekiama dviejų konkrečių tikslų.  Teisiniu požiūriu žemės kadastras reikalingas nuosavybės teisių, jas patvirtinančių dokumentų apsaugai, taip pat jis suteikia teisinį tikrumą bona fide savininkams ir sudaro palankias sąlygas naudotis turtu.  Ekonominiu požiūriu kadastro tikslas – suteikti bendrą pagrindą planuojant ir nustatant finansinius įsipareigojimus, teikiant statistinius duomenis palengvinti valdymą ir investicijas į nekilnojamąjį turtą bei teikti paslaugas visai visuomenei.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausybės portalas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVengrijos žemėtvarkos biurų oficiali interneto svetainė

Paskutinis naujinimas: 06/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Malta

Šiame skyriuje apžvelgiamas Maltos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Maltos žemės kadastre?

Maltos žemės kadastro departamento elektroniniu kadastru gali naudotis tik žemės kadastro darbuotojai ir dviejų kitų vyriausybės departamentų nariai, kuriems teisė keisti kadastro duomenis nesuteikta.

Kadastre esanti informacija dar neapima visų Maltos salų, ji dar renkama, siekiant ateityje skelbti šią informaciją internete. Tačiau klientai, užpildydami atitinkamą formą, gali prašyti leidimo atlikti paiešką kadastre. Bendro pobūdžio paklausimus taip pat galima siųsti Maltos žemės kadastro direktoriui (Director of the Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535).

Taip pat galima skambinti tel. +35621239777 arba rašyti elektroninio pašto adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasland.registry@gov.mt

Ar žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Naudojimasis Maltos žemės kadastru mokamas. Kiekvienos paieškos kaina – 4,66 EUR.

Kaip atlikti paiešką žemės kadastre?

Klientai, užpildydami atitinkamą formą, gali prašyti leidimo atlikti paiešką kadastre.

Maltos žemės kadastro istorija

Kadastras įkurtas 1982 m. pagal Žemės registracijos įstatymą (Maltos įstatymų 296 skyrius).

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Nyderlandai

Šiame skyriuje pateikiama Nyderlandų žemės kadastro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Nyderlandų žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų žemės kadastro savininkas ir tvarkytojas yra Kadaster (Kadastro, nekilnojamojo turto registro ir kartografavimo įstaiga), t.y. valdžios institucija, atsakinga už teisių ir interesų, susijusių su nekilnojamuoju turtu (įskaitant žemę ir pastatus), ir jo specifikacijų (pvz., dydžio) registravimą.

Ar Nyderlandų žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Ne, už naudojimąsi imamas mokestis. Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKadaster interneto svetainėje.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų žemės kadastre?

Nyderlanduose Nyderlandų žemės kadastro registruoti specialistai gali jame atlikti paiešką pagal šiuos paieškos parametrus:

 • savininko ar asmens, susijusio su nuosavybe, pavardę,
 • adresą,
 • pašto indeksą,
 • unikalų kadastro numerį,
 • žemėlapį,
 • vietos planą,
 • nuosavybės dokumento numerį,
 • nuosavybės pavadinimą.

Visa informacija pateikiama olandų kalba, o sąskaita išrašoma kartą per mėnesį.

Registruoti vartotojai specialistai iš prie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEULIS (Europos nekilnojamojo turto informacinė tarnyba) prisijungusių šalių gali atlikti paiešką Nyderlandų žemės kadastre pagal šiuos parametrus:

 • adresą,
 • pašto indeksą,
 • unikalų kadastro numerį,
 • žemėlapį,
 • vietos planą.

Visa informacija pateikiama anglų kalba, o sąskaita pateikiama per atitinkamą nacionalinį žemės kadastrą.

Fiziniai asmenys gali atlikti paiešką Nyderlandų žemės kadastre pagal šiuos parametrus:

 • adresą,
 • pašto indeksą.

Visa informacija (nors jos pateikiama mažiau nei vartotojams specialistams) pateikiama olandų kalba, o apmokėti galima Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL kortele ar internetiniu čekiu.

Nyderlandų žemės kadastro istorija

Informacija pateikiama apie visą nuosavybę nuo pat Nyderlandų Kadaster įsteigimo (1832 m.).

1981–1985 m. visa Nyderlandų Kadaster turėta informacija buvo suvesta į kompiuterizuotas sistemas. Informaciją, turimą nuo 1985 m., galima rasti internete. Istorinę informaciją (1832–1985 m.) gali pateikti Kadaster darbuotojai iš skaitmeninių archyvų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos nekilnojamojo turto informacinė tarnyba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKadastras (Žemės kadastro ir kartografavimo įstaiga)

Paskutinis naujinimas: 06/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Austrija

Šiame tinklalapyje pateikiama žemės kadastro Austrijoje apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Austrijos žemės kadastre?

Žemės kadastre pateikiama teisinė ir faktinė informacija. Jame saugomi įrašai apie visus teisiškai privalomus registruoti Austrijos turtinius sandorius.

Austrijos žemės kadastru ir jo elektroniniu dokumentų archyvu galima naudotis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos teisingumo svetainėje.

Ar Austrijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už naudojimąsi reikia sumokėti nedidelį mokestį. Norint naudotis žemės kadastru reikia susisiekti su paslaugų teikėjais (atsiskaitymo kontoromis), kurių sąrašas pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos teisingumo svetainės skyriuje Grundbuch (kadastras).

Kaip atlikti paiešką Austrijos žemės kadastre?

Įrašius kadastrinės bendruomenės pavadinimą ir nekilnojamojo turto unikalųjį numerį (vadinamuosius įrašo numerius, vok. Einlagezahlen arba EZ) arba nekilnojamojo turto nuosavybės numerį, iš duomenų bazės galima gauti šią informaciją

 • žemės kadastro išrašus,
 • kadastrinių žemėlapių išrašus,
 • žemėlapių kopijas.

Ši informacija aprėpia visus šiuo metu įrašytus duomenis. Pateikus prašymą taip pat galima gauti duomenis, kurie anksčiau buvo ištrinti (taikoma įrašams, kurie padaryti po to, kai kadastras pradėtas tvarkyti elektronine forma. Norint gauti senesnius įrašus reikia kreiptis dėl popierinės versijos).

Informacijos apie asmenis gauti neįmanoma. Norėdami gauti šios rūšies informaciją, suinteresuoti asmenys turi kreiptis į (bet kurį) žemės kadastro teismą ir įrodyti, kad turi teisinį interesą gauti tokią informaciją.

Austrijos žemės kadastro istorija

Senajame žemės kadastre informacija apie žemę buvo įrašoma ir saugoma popierine forma. 1980–1992 m. jos įrašai perkelti į žemės kadastro duomenų bazę.

Paskutinis naujinimas: 09/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Lenkija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Lenkijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos žemės kadastre?

Lenkijos žemės kadastras (rejestr ksiąg wieczystych) tvarkomas vadovaujantis Žemės kadastro ir hipotekos aktu.

Pagal šį aktą žemės kadastro bylos tvarkomos siekiant nustatyti nekilnojamojo turto teisinį statusą. Į jas įtraukiama ši informacija:

 • nekilnojamojo turto paskirtis (įskaitant jį sudarančius sklypus);
 • nekilnojamojo turto savininko (-ų) arba ilgalaikio (-ių) naudotojo (-ų) duomenys;
 • informacija apie kitų subjektų teises in rem;
 • nekilnojamojo turto hipotekos rūšis ir suma.

Žemės kadastro bylos yra viešieji dokumentai, su kuriais gali susipažinti visi. Nuo 2010 m. birželio mėn. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžemės kadastru galima naudotis elektroniškai įrašius kadastro bylos numerį.

Be to, bet kuris asmuo gali gauti žemės kadastro bylos kopiją arba pažymą, kurioje nurodoma, kad žemės kadastro byla uždaryta.

Ar Lenkijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Su žemės kadastro duomenimis galima susipažinti nemokamai.

Mokestis imamas išduodant žemės kadastro bylos kopiją arba pažymą, kurioje nurodoma, kad žemės kadastro byla uždaryta.

Paskutinis naujinimas: 18/09/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Portugalija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Portugalijos žemės registras.

Žemės registras (Registo Predial)

Žemės registrą tvarko Žemės registro biurai, kuriems vadovauja Žemės registratoriai, priklausantys Registrų ir notarų institutui (Instituto dos Registos e do Notariado). Šie biurai veikia visoje Portugalijoje, kiekvienoje savivaldybėje, nors jų kompetencija nėra geografiškai apribota ir apima visus Portugalijos nekilnojamojo turto objektus.

Pagrindinis žemės registro uždavinys – teikti informaciją apie nuosavybės teisinį statusą ir užtikrinti nuosavybės perdavimo sandorių saugumą. Nuo 2008 m. liepos 1 d. bet kokias nuosavybės teises registruoti privaloma.

Registruojant nuosavybės teises daroma prielaida, kad jos teisėtai priklauso jų turėtojui registre nustatytomis sąlygomis.

Žemės registre registruojama:

a) juridiniai faktai dėl nuosavybės, uzufrukto, naudojimo, apsigyvenimo, užstatymo ar servituto teisių atsiradimo, pripažinimo, įgijimo ar pakeitimo;

b) juridiniai faktai dėl buto nuosavybės (propriedade horizontal) ir laikino apsigyvenimo teisės atsiradimo ar pasikeitimo;

c) juridiniai faktai, dėl kurių panaikinamos (convenções anuláveis) ar atšaukiamos (convenções resolúveis) a punkte nurodytos teisės;

d) žemės sklypo pakeitimai dėl išdalinimo, bendros nuosavybės nustatymo ir apjungimo, taip pat kitų susijusių pakeitimų;

e) paprasta nuosavybės teisė;

d) įsipareigojimas perleisti (alienação) ar apsunkinti (oneração), pirmumo teisės susitarimai (pactos de preferência) ir testamentiniai patvarkymai, jei jie jau įsigalioję, o taip pat iš jų kylančio sutartinio statuso perleidimas;

g) turto perleidimas (cessão) kreditoriams;

h) įkeitimas, jo perleidimas ir pakeitimas, atitinkamo pirmumo eilės pakeitimas bei nuomos perleidimas (consignação de rendimentos);

i) įkeitimu ar nuomos perleidimu užtikrintų kreditų perleidimas, kai reikia perleisti užtikrinimą;

j) nekilnojamojo turto kaip draudimo bendrovių techninių rezervų užtikrinimo ar darbdavių įsipareigojimų užtikrinimo perleidimas;

l) finansinis lizingas ar jo perleidimas;

m) ilgesnio nei šešių metų termino nuoma, perleidimas, subnuoma, išskyrus žemės ūkio nuomą;

n) areštas ir paskelbimas apie nemokumą;

o) įkeitimas, areštas, sulaikymas ir aktyvų aprašo sudarymas, kurie užtikrinti įkeitimu ar nuomos perleidimu, bei bet kokie kiti sandoriai ar priemonės, kurios daro įtaką tokiems aktyvams;

p) apanažo (apanágio) nustatymas ir pakeitimas;

q) atstatytinų dovanų sumažinimo suvaržymas (ónus);

r) nuomos pagrindu valdomo namo suvaržymas (casa de renda limitada) ar ekonominių mokesčių statiniams pagal kategorijas suvaržymas;

s) anuiteto mokėjimų, kurie numatyti žemės ūkio paramos tikslais, suvaržymas;

t) imuniteto atšaukimas ekspropriacijos atveju, siekiant padidinti darbo nekilnojamajam turtui, kuris yra šalia nacionalinių kelių ar kuris patenka į municipalinės plėtros planus, vertę;

u) bet kokie kiti nuosavybės teisės apribojimai, bet kokie kiti suvaržymai ir bet kokie kiti į registrą įtrauktini atvejai;

v) turto viešajam sektoriui koncesija ir jos perleidimas, kai įgyjamos teisės įkeitimas turi būti registruojamas;

x) juridiniai faktai dėl registruotų teisių, suvaržymų ar apribojimų atšaukimo;

z) su turizmo veikla susijusi nuosavybės teisė ar jos pakeitimas.

Toliau išvardyti veiksmai taip pat turi būti registruojami žemės registre, kaip ir galutinai sprendimai, priimti įsigaliojus neskundžiamam sprendimui, kurių tiesioginis ar netiesioginis dalykas yra:

a) kai kurių pirmesnėje pastraipoje nurodytų teisių pripažinimas, nustatymas, pakeitimas ar nutraukimas, taip pat ieškiniai dėl panaikinimo;

b) įrašo ištaisymas, panaikinimas, paskelbimas negaliojančiu ar atšaukimas;

c) procedūros, kuriomis siekiama pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones arba prievartinio vykdymo priemones ar kitas priemones, kuriomis suvaržoma teisė laisvai disponuoti nuosavybe, ir atitinkami su jomis susiję dokumentai.

Žemės registrui taikytini principai

Vykdytinumo trečiųjų asmenų atžvilgiu principas

Šalys ir jų paveldėtojai gali remtis registruotinais faktais ir tuo atveju, kai jie neužregistruoti, išskyrus hipotekų sandorius, kurie veiksmingi tik įregistruoti žemės registre.

Tačiau trečiųjų asmenų atžvilgiu registruotini faktai vykdomi tik nuo jų įregistravimo dienos.

Pirmenybės principas

Pirmiau užregistruota teisė į nekilnojamojo turto objektą yra viršesnė už vėliau užregistruotas teises į tą patį objektą (atsižvelgiama į registravimo dieną, o jei diena ta pati – į valandą).

Teisėtumo principas

Prašymo užregistruoti teisę teisėtumas vertinamas vadovaujantis taikytinomis teisės nuostatomis, pateiktais dokumentais ir ankstesniai registro įrašais. Ypač atsižvelgiama į pastato identifikacijos duomenis, suinteresuotųjų šalių teisėtumą, teisės į nuosavybę pagrįstumą ir su ja susijusių aktų tikrumą.

Nuosavybės grandinės principas

Nuosavybės teisės suvaržymas teisės aktais galutinai registruojamas su sąlyga, kad anksčiau nuosavybė buvo užregistruota asmens, kuriam taikomas apribojimas, vardu.

Jeigu registre jau yra įrašas apie parduodamą nekilnojamojo turto objektą, teisę, kurią galima perleisti, arba tiesiog apie nuosavybę, atitinkamos teisės turėtojas turi leisti padaryti naują galutinį įrašą, nebent susidariusi situacija išplaukia iš kito ankstesnio įrašo.

Bendrosios registravimo terminų taisyklės

Paprastai prašymą užregistruoti faktą reikia pateikti per 30 dienų nuo formalaus fakto užfiksavimo dienos arba, jei nustačius teisę (titulação) reikia sumokėti mokesčius, nuo tokių mokesčių sumokėjimo dienos (paveldo paskirstymo ar dovanojimo atveju).

Kiti registravimo procedūros ypatumai

Žemės registrui taikomas teisėto intereso principas (princípio da instância), t. y. įrašas registre daromas turinčio asmens prašymu. Teisėtą interesą pateikti tokį prašymą turi: aktyvūs ir pasyvūs susijusių teisinių santykių subjektai ir apskritai visi jais suinteresuoti arba atstovauti tokiems interesams įgalioti asmenys.

Prašymą galima pateikti asmeniškai, elektroniniu būdu, faksu arba paštu.

Įrašai registre daromi tik pateikus pagrindimo dokumentus. Faktai, susiję su pastatais, paprastai fiksuojami valstybės tarnautojo patvirtiname dokumente (escritura pública) arba specialiame patvirtintame dokumente (kurio autentiškumas patvirtintas notaro, advokato, teisės patarėjo ar žemės registratoriaus ir kuris įkeltas į „Predial Online“ svetainę.

Yra nustatytas privalomas mechanizmas, pagal kurį teikiama trūkstama informacija. Jei prašomo įrašo padaryti negalima, registratorius susisiekia su pareiškėju ir paprašo surinkti visus reikiamus dokumentus, kad prašymas nebūtų atmestas ar registracija nebūtų laikina.

Įrašą registratorius padaro per 10 dienų nuo dokumentų pateikimo.

Jeigu kilus abejonių registracijos prašymas atmetamas arba atliekama laikinoji registracija, apie tai pareiškėjui pranešama raštu, kuriame išdėstomos tokios sprendimo priežastys. Jį galima apskųsti aukštesnėje institucijoje arba teismuose.

Išlaidos

Žemės registro mokesčiai nustatyti 2001 m. gruodžio 14 d. Registravimo ir notarinių mokesčių reglamente (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) Nr. DL 322 A/2001.

Prieiga prie registro informacijos

Be popierinių pažymų, informacijos galima nesunkiai rasti internete, svetainėje http://www.predialonline.pt/, pasinaudojant elektroniniu sertifikatu. Joje pateikiama nuolat atnaujinama informacija apie pastatų teisinį statusą ir svarstomus prašymus. Prieiga suteikiama vieneriems metams ir kainuoja 15 eurų. Prašymas pateikiamas nurodant pastato aprašo numerį arba mokesčių mokėtojo numerį. Informacija taps prieinama sumokėjus mokestį ir įvedus sertifikato kodą.

Kitos tarnybos

Portugalijoje yra dvi su žemės registru susijusios tarnybos: „Predial Onlin“e ir „Casa Pronta“.

„Predial Online“

Šioje svetainėje galima įkelti privatiems asmenims priklausančius patvirtintus dokumentus dėl teisėtų veiksmų, taip pat hipotekos panaikinimo dokumentus. Čia priimami pranešimai apie pastatų perdavimą subjektams, turintiems pirmumo teisę (kad jie galėtų paskelbti apie savo ketinimą pasinaudoti tokia teise arba ja nesinaudoti). Taip pat galima susipažinti su pranešimais apie pastatus, paskelbtais pagal specialiąsias pagrindimo ir ištaisymo procedūras.

Čia taip pat galima pateikti registracijos prašymus, tačiau tokiu atveju suinteresuotosios šalys turi patvirtinti savo tapatybę naudodamosi skaitmeniniu sertifikatu.

Ar „Predial Online“ galima naudotis nemokamai?

Dauguma „Predial Online“ svetainės paslaugų yra nemokamos. Tačiau 2011 m. gruodžio 14 d. įstatyminiu dekretu Nr. 322-A/2001 (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado nustatyti mokesčiai už prieigą prie tam tikrų svetainės skyrių, kurie skirti leidimą turintiems vartotojams. Tapatybės patikrinimas atliekamas naudojantis skaitmeniniu sertifikatu, tačiau šis patikrinimas reikalingas tik interneto registre (norint pateikti prašymus ir patikrinti atnaujintą informaciją) ir dokumentų įkėlimui (norint įkelti dokumentus ir juos peržiūrėti).

Kokia informacija skelbiama „Predial Online“?

Svetainėje pateikiama prieiga prie informacijos ir pažymų dėl Portugalijos žemės registre registruoto nekilnojamojo turto.

„Casa Pronta“

Tai vieno langelio principu veikianti tarnyba, leidžianti atlikti visus reikiamus formalumus, susijusius su miesto, mišrių ar kaimo pastatų pirkimu ir pardavimu, dovanojimu, mainais, perleidimu atsiskaitant (dação pagamento) su banko paskola ar be jos, taip pat su nuosavo namo pirkimo paskolos perkėlimu iš vieno banko į kitą arba su hipoteka grindžiamomis paskolomis. „Casa Pronta“ taip pat galima pasinaudoti norint nustatyti buto nuosavybę (propriedade horizontal).

Ši procedūra pradedama Žemės registro arba banko, kurie prie šios svetainės prisijungia vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Ši procedūra gali būti kartojama kiek reikia.

Interneto svetainėje visiems asmenims suteikta galimybė pateikti pranešimą apie pastato perdavimą, kad subjektai, turintys pirmumo teisę, galėtų paskelbti apie savo ketinimus ja pasinaudoti.

Ar „Casa Pronta“ galima naudotis nemokamai?

2001 m. gruodžio 14 d. įstatyminiu dekretu Nr. 322-A/2001 (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) nustatyti šios procedūros naudojimo mokesčiai.

Už 15 EUR mokestį kiekvienas asmuo gali pranešti apie pastato nuosavybės teisės perleidimą.

Taip subjektai, turintys pirmumo teisę, galėtų paskelbti apie savo ketinimus ją įgyvendinti. Tačiau tokiu atveju prieiga prie interneto svetainės apribojama.

Be to, prieigą prie „Casa Pronta“ svetainės turi tik šie subjektai:

 • bankai;
 • Žemės registras;
 • subjektai, turintys pirmumo teisę;

Patekti į interneto svetainę galima įvedus vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jokie apribojimai netaikomi skelbimams dėl galimybės pasinaudoti pirmumo teise, juos pateikti galima nemokamai.

Naudingos nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Predial Online“

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Casa Pronta“

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Rumunija

Šiuo metu Rumunijoje nėra nacionalinio elektroninio žemės kadastro.

Tačiau informacija apie žemės registraciją pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinės žemės kadastro ir registro agentūros interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 10/06/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Slovėnija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovėnijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Slovėnijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos žemės registre pateikiami teisiniai faktai, susiję su nuosavybe, pvz., savininkai, hipoteka ir servitutai.

Taip pat yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasžemės kadastras, kuriame daugiausia dėmesio skiriama faktinėms nuosavybės aplinkybėms.

Žemės registro savininkas ir tvarkytojas yra Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

Ar Slovėnijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Vieša elektroninė prieiga prie Žemės registro pateikiama e-Sodstvo portaleNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Duomenimis galima naudotis nemokamai, tačiau būtina iš anksto užsiregistruoti.

Žemės registras taip pat viešai prieinamas visuose Slovėnijos vietos teismuose, notarų biuruose ir administraciniuose skyriuose, kur asmenys gali gauti patvirtintą išrašo iš Žemės registro kopiją. Už patvirtintus išrašus iš Žemės registro imamas mokestis.

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos žemės kadastre?

Duomenis galite rasti įvedę šiuos paieškos kriterijus:

 • kadastro savivaldybė ir sklypo numeris,
 • kadastro savivaldybė, pastato numeris ir atskiros dalies numeris,
 • nuosavybės identifikacinis numeris,
 • teisės identifikacinis numeris.

Slovėnijos žemės kadastro istorija

Nauju elektroniniu portalu galima naudotis nuo 2011 m. Iki tol informacija buvo prieinama senojoje „žemės knygoje“.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Paskutinis naujinimas: 27/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Slovakija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovakijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Slovakijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos žemės kadastro portalo prieglobą teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos geodezijos, kartografijos ir kadastrų institucija bei centrinė valdžios institucija, atsakinga už žemės kadastrus. Portalą valdo ir tvarko Bratislavos geografijos ir kartografijos institutas.

Portale pateikiama teisinė ir faktinė informacija apie nekilnojamojo turto nuosavybę. Kartą per savaitę ši informacija atnaujinama atsižvelgiant į atitinkamų žemės kadastrų tarnybų pateiktus duomenis. Informacijos paiešką galima atlikti slovakų ir anglų kalbomis. Portale pateikiama ši informacija:

 • tam tikri geografinės informacijos rinkinio duomenys – kadastriniai žemėlapiai,
 • tam tikri aprašomosios informacijos rinkinio duomenys – informacija apie žemės sklypus, pastatus, butus, negyvenamas patalpas ir nuosavybės dokumentus,
 • savivaldybių registras, kadastrinių rajonų registras,
 • statistinės ataskaitos,
 • suvestinės vertės pagal žemės rūšį,
 • informacija apie registravimo žemės kadastre procedūros etapą,
 • pranešimai apie apsvarstytus prašymus dėl registracijos.

Nuosavybės dokumente pateikiama informacija apie nekilnojamąjį turtą, jo savininkus ir teises į nekilnojamąjį turtą, taip pat pateikiama papildomų su šiomis teisėmis susijusių duomenų. Jame nurodoma:

 • unikalusis numeris,
 • apylinkės, kurioje yra konkretus turtas, pavadinimas,
 • atitinkamos bendrijos pavadinimas,
 • kadastrinio rajono pavadinimas.

Nuosavybės dokumentą sudaro 3 dalys:

A dalis. Fizinis turtas. Šioje dalyje nurodomas visas nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Pateikiama išsami informacija:

 • sklypo (-ų) plotas,
 • sklypų rūšys,
 • kodas, kuriuo žymima žemės naudojimo paskirtis,
 • svarba užstatytai savivaldybės vietovei,
 • kiti paaiškinamieji duomenys, susiję su A dalies klausimais.

B dalis. Savininkai arba kiti asmenys, turintys teisę į nekilnojamąjį turtą. Pateikiama išsami informacija:

 • vardas,
 • pavardė,
 • mergautinė pavardė arba bendrovės pavadinimas arba kito asmens, turinčio teisę į turtą, vardas / pavardė ar pavadinimas,
 • gimimo data,
 • asmens kodas arba bendrovės registracijos numeris,
 • nuosavybės dalys,
 • įsigijimą patvirtinantis dokumentas pagal viešą registrą ar kitus dokumentus,
 • nuolatinės gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės adresas,
 • kiti paaiškinamieji duomenys, susiję su B dalies klausimais.

C dalis. Servitutas. Pateikiama išsami informacija:

 • servitutas (servituto turinys, iš servituto naudos gaunančio asmens vardas / pavardė arba pavadinimas, įskaitant servituto įrašą asmens nuosavybės dokumentuose),
 • teisė į skolininko turtą (kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas skolininko turtu, vardas / pavardė arba pavadinimas) ir pirmumo teisė, jei tai turi įtakos daiktinei teisei (pirmumo teisę turinčių asmenų vardas / pavardė arba pavadinimas),
 • kitos teisės, jei dėl jų susitarta kaip dėl valdymo sąlygų,
 • kiti paaiškinamieji duomenys, susiję su C dalies klausimais,
 • atlikti papildymai ir (arba) pataisymai.

C dalyje nenurodomi duomenys apie skolos sumą.

Ar Slovakijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Žemės kadastre pateikiama informacija visiems naudotojams yra nemokama.

Slovakijos žemės kadastro istorija

Žemės kadastro portalas veikia nuo 2004 m. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. įstatymu nustatyta, kad portale nurodoma informacija yra nemokama.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės kadastro portalo interneto svetainė, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos geodezijos, kartografijos ir kadastrų institucija

Paskutinis naujinimas: 21/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Suomija

Šiame skyriuje pateikiama Suomijos žemės kadastro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos žemės kadastras priklauso Nacionalinei žemės matavimo tarnybai, kuri užtikrina jo veiklą.

Kadastre laikoma informacija ir apie teisines su nuosavybe susijusias sąlygas, pvz., teisinę tvarką, ir faktines aplinkybes, pvz., nuosavybės savininko pavardė. Nacionalinėje žemės informacijos sistemoje laikomi visi duomenys, kurie įtraukti į Suomijos kadastro registrą ir žemės kadastrą, kuriame nurodomos nuosavybės teisės, įkeitimai ir kiti suvaržymai.

Kadastro žemėlapio duomenis pateikia Suomijos nacionalinė žemės matavimo tarnyba, o 86 savivaldybės tvarko kadastrinio žemėlapio registrus tų plotų, kuriuos apima jų miestų planai. Už žemės kadastro tvarkymą iki 2009 m. gruodžio 31 d. atsakingi apylinkių teismai, o nuo 2010 m. sausio 1 d. – Nacionalinė žemės matavimo tarnyba. Sistema naudojasi kiekvienas, kuriam nuolat reikia atnaujintų kadastro duomenų, pvz., bankai, įvairios valdžios institucijos, nekilnojamojo turto prekiautojai ir notarai.

Ar Suomijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Ne, už naudojimąsi kadastru yra mokama.

Kaip atlikti paiešką Suomijos žemės kadastre?

Paieškos pasirinktys

Ieškoma pagal žemėlapį, pagal kadastro skyriuje nurodytą identifikatorių ar pavadinimą, adresą, administracinį vienetą (savivaldybė, priemiestis ir (arba) kaimas) ir bendrovės identifikatorių.

Pateikiama informacija

Galima rasti informacijos apie:

 • nuosavybę,
 • nuosavybės teisę,
 • įkeitimus ir suvaržymus,
 • išnuomotą nekilnojamąjį turtą,
 • servitutus,
 • žemės matavimo informaciją.

Kadastro skyriuje nurodyti duomenys, registruotas savininkas ir jo adresas bei galimi valdymo apribojimai ir registruotų dalinių sandorių savininkai; įkeitimai, servitutai ir suvaržymai, kurie nustatyti registruotam plotui, registruota nuoma.

Siūlomi produktai

 • kadastro išrašas,
 • nuosavybės teisės pažymėjimas,
 • įkeitimų ir suvaržymų pažymėjimai,
 • nuomos pažymėjimas,
 • išrašas apie dalies perleidimą ir skirtingos spausdintos žemėlapių dalys.

Pateikiama informacija apie informacijos kadastre ieškojimo būdus (pvz., nuosavybės adresas).

Suomijos žemės kadastro istorija

Kadastras tvarkomas nuo 1700 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos nacionalinė žemės matavimo tarnyba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEULIS svetainė

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: švedų.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Švedija

Šiame skyriuje pateikiama Švedijos nekilnojamojo turto registro, kurio viena iš penkių sudedamųjų dalių yra žemės kadastras, apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Švedijos nekilnojamojo turto registre?

Nekilnojamojo turto registras, kurį sudaro kelios dalys, yra nacionalinis Švedijos registras, naudojamas įvairioms reikmėms. Pavyzdžiui, registre pateikiama informacijos apie:

 • nekilnojamąjį turtą ir bendrą žemę,
 • administracinį suskirstymą,
 • turto adresą,
 • turto geometrinį išsidėstymą ir kadastro žemėlapius,
 • savininkus,
 • hipoteką ir hipotekos dokumentus,
 • servitutus ir uzufruktus,
 • planus ir žemės paskirties nuostatus,
 • istorinius paminklus,
 • žemės dalijimo ir pan. priemones,
 • nuomos teises,
 • istoriją,
 • statinius,
 • nekilnojamojo turto apmokestinimo duomenis.

Nekilnojamojo turto registrą administruoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos kartografavimo, kadastro ir žemės registravimo tarnyba.

Ar Švedijos nekilnojamojo turto registru galima naudotis nemokamai?

Už informaciją, suteiktą apsilankius arba paskambinus telefonu, užmokestis neimamas. Duomenų taip pat galima prašyti vadovaujantis informacijos viešumo principu.  Elektroninė registro prieiga yra mokama, išskyrus nemokamą paslaugą „Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMin fastighet“ („Mano nekilnojamasis turtas“).

Kaip atlikti paiešką Švedijos nekilnojamojo turto registre?

Tam tikros elektroninės paieškos paslaugos prieinamos tiesiogiai Švedijos kartografavimo, kadastro ir žemės registravimo tarnybos interneto svetainėje arba iš šios Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastarnybos atstovų (jie nurodyti minėtoje svetainėje). Norint pasinaudoti dauguma paslaugų būtina užsiregistruoti. Paslaugos teikiamos internetu, tiesiogiai arba atrankos ir apdorojimo principu. Švedijos kartografavimo, kadastro ir žemės registravimo tarnybos interneto svetainėje taip pat teikiama paslauga:

 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMin fastighet“ („Mano nekilnojamasis turtas“), kur išsami informacija suteikiama tik atitinkamo turto savininkui.

Taip pat per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEULIS (Europos nekilnojamojo turto informacinę tarnybą) galima gauti informacijos iš kitų šalių.

Švedijos nekilnojamojo turto registro istorija

Elektroninis registras pradėtas kurti 1970 m. Visa informacija buvo suvesta 1995 m. Nekilnojamojo turto registro techninė aplinka ir prieigos priemonės nuolat tobulinamos. Planuojama pradėti taikyti visiškai naują technologinę platformą. Ši veikla jau pradėta ir artimiausiais metais bus tęsiama.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos nekilnojamojo turto informacinė tarnyba (EULIS)

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Anglija ir Velsas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Anglijos ir Velso žemės kadastrą.

Kokios informacijos galima rasti Anglijos ir Velso žemės kadastre?

Mes registruojama Anglijoje ir Velse esančios žemės ir nekilnojamojo turto nuosavybę. Mūsų vizija – „Garantuojame ir giname jūsų teises į žemę ir nekilnojamąjį turtą“

Mūsų veiklos principai:

 • užtikriname saugumą,
 • nuoseklumą,
 • inovacijas,
 • profesionalumą.

Žemės kadastras atlieka itin svarbią funkciją – užtikrina nekilnojamojo turto rinkos stabilumą ir suteikia pasitikėjimo ja; registre patvirtintos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, kurio vertė Anglijoje ir Velse siekia 4 trln. GBP, įskaitant 1 trln. GBP hipotekos sandorių. Žemės kadastras jau daugiau kaip 150 metų tvarko šį registrą ir yra pasiekęs aukštą veiksmingumo lygį – 99 proc. informacijos ir 73 proc. registravimo paslaugų teikiama internetu pateiktų prašymų pagrindu. Dabar vykdome permainas, siekdami tapti visiškai skaitmeniniu registru – kuriama moderni skaitmeninė informacijos apie žemę ir nekilnojamąjį turtą platforma, padėsianti tvarkyti registrą ir teikti vartotojams modernias ir veiksmingas paslaugas.

Ar Anglijos ir Velso žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už kiekvieną paslaugą mokamas įstatymu nustatyto dydžio mokestis. Registracija internetinei prieigai gauti nemokama, o daugelis internetinių paslaugų kainuoja mažiau nei atitinkamos paštu teikiamos paslaugos.

Kaip atlikti paiešką Anglijos ir Velso žemės kadastre?

Internete:

Pasinaudodamos „business e-Services“ paslauga įmonės gali pateikti prašymus įregistruoti žemę ar nekilnojamąjį turtą arba prašyti atlikti internetinę paiešką kadastro rodyklėje. „Business e-Services“ vartotojai gali naudotis nemokama „MapSearch“ funkcija, leidžiančia nedelsiant gauti šią informaciją:

 • patikrinti, ar Anglijoje ar Velse esanti žemė ar nekilnojamasis turtas yra registruoti;
 • gauti atitinkamo įrašo numerį;
 • Sužinoti, ar žemė valdoma besąlygiška nuosavybės teise, ar nuomos pagrindu.

„Business e-Services“ vartotojai turi atitikti naudojimosi šia paslauga sąlygas, užsiregistruoti kaip vartotojai ir turėti tiesioginio debeto sąskaitą Jungtinės Karalystės banke ar būsto asociacijoje.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrisijungti prie „business e-services“.

„Find a Property“ paslauga skirta visuomenei, tačiau ja gali naudotis ir mažosios įmonės. Pagal adresą galima ieškoti žemės ar nekilnojamojo turto savininko, sklypo ar objekto ribų ir sužinoti, ar jis patenka į potvynio rizikos zoną. Jie turi užsiregistruoti kaip vartotojai ir sumokėti už paslaugą kredito ar debeto kortele. Prisijungti prie Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Find a Property“.

Kadastro įrašų ir sklypų planų duomenų kopijos, gautos pasinaudojus „business e-Services“ paslauga, yra oficialios kopijos, kurias galima pateikti kaip įrodymą teisme. Per „MapSearch“ gautos informacijos negalima pateikti kaip pagrindo siekiant kompensacijos.

Kadastro įrašų ir sklypų planų duomenų kopijos, gautos pasinaudojus „Find a Property“ paslauga, nėra oficialios kopijos.

Pašto adresas:

Kadastro įrašų ir sklypų planų kopijų galite prašyti paštu, užpildę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasformas OC1 (dėl kadastro) ir OC2 (dėl dokumentų). Šios formos pateikiamos nemokamai, paštu arba žemės kadastro interneto svetainėje. Oficialias jų kopijas galima pateikti kaip įrodymą teisme.

Jei internete informacijos apie ieškomą objektą nerandate, galite užpildyti ir paštu išsiųsti formą „search of the index map“ (forma SIM) – taip sužinosite, ar žemė užregistruota ir, jei taip, sužinosite atitinkamo įrašo numerį. Už šią paslaugą mokamas dabar galiojančiame Žemės kadastro kainininke nustatytas mokestis.

Paiešką įkeitimo registruose galima atlikti paštu arba internetu naudojantis „business e-services“ paslauga, užpildžius formą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasK15 arba (jei ieškoma tik įrašų apie bankrotą) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasK16.

Paskutinis naujinimas: 25/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Šiaurės Airija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Šiaurės Airijos žemės kadastras.

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos žemės kadastre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos žemės ir nekilnojamo turto tarnyba pateikia nekintamą (nesikeičiančią) informaciją apie taisykles, nuostatus ir rekomendacijas, kuriais reglamentuojama įvairių registrų veikla.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInterneto svetainė LandWeb Direct (tiesioginės vartotojų prieigos paslauga)

Naudojantis šia paslauga galima:

 • atlikti paiešką;
 • rasti informaciją apie savininko pavardę, vardą ar pavadinimą ir su nekilnojamuoju turtu susijusius mokesčius;
 • parsisiųsti ir atsispausdinti registre laikomą informaciją.

Ar Šiaurės Airijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Taip, nekintama informacija galima naudotis nemokamai. Vartotojai, norintys pasinaudoti paieškos atlikimo paslauga, turi užsiregistruoti ir daugeliu atveju sumokėti mokestį.

Kaip atlikti paiešką Šiaurės Airijos žemės kadastre?

Atlikus paiešką galima susipažinti su nuosavybės teisės dokumentų žemėlapiais, nuosavybės teisės apimtimi ir nuosavybės teisės dokumentais. Šioje duomenų bazėje galima rasti informaciją apie savininko pavardę, vardą ar pavadinimą ir visus su nekilnojamuoju turtu susijusius mokesčius.

E. registracija – tai galimybė užpildyti įvairias registracijos formas, apskaičiuoti mokesčius ir pateikti informaciją elektroniniu būdu.

Šiaurės Airijos žemės kadastro istorija

Žemės kadastras pradėtas vesti 1891 m. Iki to laiko su žemės nuosavybe susijusi informacija buvo registruojama 1706 m. įsteigtame dokumentų registre. Žemės ir nekilnojamojo turto tarnyba administruoja tris registrus: žemės kadastrą, dokumentų registrą ir hipotekos registrą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės ir nekilnojamojo turto tarnyba. Žemės kadastras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos nekilnojamojo turto informacinė tarnyba
Paskutinis naujinimas: 25/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žemės kadastrai valstybėse narėse - Škotija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Škotijos žemės kadastras.

Kokios informacijos galima rasti Škotijos žemės kadastre?

Škotijos žemės kadastrą kaupia ir tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos registrai (angl. RoS). Šis registras priklauso šios organizacijos administruojamų registrų sąrašui. Škotijos registrų pagrindinis tikslas – užtikrinti šios organizacijos kontroliuojamų registrų vientisumą ir suteikti visuomenei galimybę prie jų prisijungti.

Pačiame Žemės kadastre atliekamas vienintelis žemės nuosavybės teises patvirtinančių aktų patikrinimas ir paskui sukuriamas nuosavybės dokumentas, kuriame iš aktų surinkta informacija pateikiama viename valstybės patvirtintame dokumente. Nuosavybės dokumentas patvirtinamas Žemės kadastro antspaudu ir jame pateikiama ši informacija:

i) nuosavybės teise turimos žemės planas, parengtas pagal Ordnance Survey žemėlapį;

ii) nuosavybės teisės į žemę žodinis aprašymas;

iii) nuosavybės teisės turėtojo vardas, pavardė ir nuoroda;

iv) dėl įgytos nuosavybės teisės taikomi mokesčiai ir

v) faktiniai apribojimai ir sąlygos, turinčios įtakos nuosavybės teisei.

Kai nuosavybės teisės į žemę įgyjamos ar perduodamos už pinigus, informaciją apie jas Žemės kadastrui perduoda kitas nuosavybės teisių registras, kurį taip pat administruoja Škotijos registrai – Bendrasis sklypų registras. Bendrasis sklypų registras įteigtas septyniolikto amžiaus pradžioje. Tai registras, kuriame nuosavybę patvirtinantys aktai registruojami chronologine tvarka. Šis registras yra viešas nuosavybės dokumentų registras. Bendrasis sklypų registras laipsniškai pakeičiamas Žemės kadastru; šiuo metu daugiau nei 56 proc. nuosavybės teise turimų sklypų Škotijoje įregistruota Žemės kadastre; tai sudaro maždaug 23 proc. Škotijoje esančios žemės.

Škotijos registrai taip pat administruoja du mažesnius registrus, susijusius su specialiomis teisės į žemę rūšimis: Žemės ūkio paskirties sklypų registrą ir Viešųjų asmenų teisių į žemę registrą. Žemės ūkio paskirties sklypai – žemės ūkio valdos, būdingos Škotijai, reglamentuojamos konkrečiu statutu, kurias nuo 2012 m. lapkričio mėn. galima registruoti Žemės ūkio paskirties sklypų registre. Viešųjų asmenų teisių į žemę registras buvo įsteigtas 2003 m. statutu ir jame registruojamos įstatymais nustatytos pirmumo teisės įsigyti žemę, suteikiamos kaimo viešosioms organizacijoms ir žemės ūkio paskirties žemės naudotojams.

Ar Škotijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Paprasta internetinė paieška Žemės kadastre, taip pat Bendrajame sklypų registre apmokestinama nedideliu mokesčiu. Nuosavybės dokumentai ir šiuose registruose esančių nuosavybės aktų kopijos taip pat išduodami už tam tikrą mokestį.

Kaip atlikti paiešką Škotijos žemės kadastre?

Kad ir kokia būtų užklausos forma, paiešką Žemės kadastre galima atlikti pagal:

 • vardą, pavardę;
 • adresą;
 • nuosavybės dokumentų numerį arba
 • rodyklę.

Paiešką Bendrajame sklypų registre taip pat galima atlikti pagal vardą, pavardę ir adresą.

Škotijos registrų istorija

Škotija jau maždaug septynis šimtus metų tvarko viešuosius registrus, kuriais siekiama apsaugoti žmonių nuosavybės teises ir interesus, – Edinburgo pilyje žemės registrai buvo kaupiami nuo XIII amžiaus. Bendrasis sklypų registras buvo sukurtas 1617 m. (senojo) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos parlamento aktu ir nuo tada jis tvarkomas kaip nuosavybės teisių viešasis registras.

Diskusijos dėl perėjimo nuo aktų registro prie nuosavybės dokumentų registro prasidėjo maždaug aštuoniasdešimčia metų anksčiau nei 1979 m. statutu buvo sukurtas Žemės kadastras. Šis registras buvo laipsniškai diegiamas visoje Škotijoje ir visiškai įdiegtas 2003 m., o galiausiai juo bus visiškai pakeistas Bendrasis sklypų registras. Sukūrus Žemės kadastrą ir valstybės garantuotos žemės nuosavybės dokumentų sistemą nebeliko didelės rizikos ir neapibrėžtumo, kurie buvo būdingi su nuosavybe susijusiems sandoriams prieš sukuriant šį registrą.

Neseniai Bendrasis sklypų registras, pripažinęs, kad svarbu atlikti peržiūrą atsižvelgiant į įstatymais numatytą prievolę užtikrinti ir išlaikyti Žemės kadastro vientisumą, paprašė atlikti oficialų 1979 m. statuto vertinimą. Jį atlikus, buvo priimtas 2012 m. Škotijos žemės registravimo aktas; jame derinama registravimo teisė ir nuosavybės teisė ir jis visiškai įsigalios 2014 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos registrai

Paskutinis naujinimas: 10/11/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.