Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Austrija

Šajā portāla sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādu informāciju piedāvā zemesgrāmata?

Zemesgrāmatā var atrast atbildes gan uz juridiskiem, gan faktiskiem jautājumiem. Tajā apkopoti dokumenti par visiem juridiski saistošiem darījumiem ar nekustamo īpašumu Austrijā.

Austrijas zemesgrāmata un tās elektroniskais dokumentu arhīvs ir pieejams Austrijas federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vai ieskatīšanās Austrijas zemesgrāmatā ir bez maksas?

Par ieskatīšanos ir jāmaksā neliela nodeva. Šo nodevu jāmaksā kādā no apkalpošanas centriem, kas minēti Austrijas federālās Tieslietu ministrijas sadaļā „Grundbuch“.

Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā

Ievadot administratīvās teritorijas nosaukumu un parceles numuru (tā sauktie meklēšanas numuri vai "EZ") vai zemes gabala numuru, no datubāzes var iegūt šādu informāciju:

  • zemesgrāmatas izraksti,
  • izraksti no kadastra kartēm,
  • karšu kopijas.

Šajā informācijā ietverti visi nesen reģistrētie dati. Pēc pieprasījuma var ieskatīties arī datos, kas jau ir dzēsti (tikai tajos datos, kas ievadīti pēc pārejas uz elektronisko reģistru). Vecāki dati ir pieejami tikai papīra formātā.

Nav iespējams iegūt informāciju par personām. Personām, kuras interesējas par šāda veida informāciju, jāvēršas kādā no apgabaltiesām (zemesgrāmatu nodaļā) un jāpierāda, ka šādas informācijas iegūšanai ir juridisks pamatojums.

Vēsture

Vecajā zemesgrāmatā informāciju saglabāja papīra formātā. Laikā no 1980. gada līdz 1992. gadam vecās zemesgrāmatas ierakstus pārnesa uz zemesgrāmatas datubāzi.

Lapa atjaunināta: 15/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.