Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Čehija

Šajā vietnē ir sniegts pārskats par Čehijas Republikas kadastra (īpašumu) reģistru.

Saturu nodrošina
Čehija

Kāda informācija atrodama Čehijas Republikas kadastra reģistrā?

Čehijas Republikas kadastra reģistrā atrodama gan faktiska, gan juridiska informācija par nekustamo īpašumu. Reģistrā ir atrodamas kadastra kartes un informācija par īpašniekiem.

Šā reģistra īpašnieks un uzturētājs ir Čehijas Republikas Mērīšanas, kartēšanas un kadastra birojs, kas ir neatkarīga valsts iestāde.

Vai piekļuve Čehijas Republikas kadastra reģistram ir bez maksas?

Pārlūkošana un karšu un pamatinformācijas meklēšana internetā, ieskaitot īpašnieku vārdus, uzvārdus un adreses, ir bez maksas.

Samaksa tiek prasīta par oficiālu izrakstu, kas tiek sniegts vai nu drukātā formā, vai arī izmantojot attālinātu elektronisku piekļuvi; šajā izrakstā ir iekļauta informācija par visām tiesiskajām attiecībām, kas skar īpašumu; samaksas apmērs ir atkarīgs no izrakstā iekļautās informācijas apjoma, taču parasti tas ir CZK 100.

Meklēšana Čehijas Republikas kadastra reģistrā

Čehijas Republikas kadastra reģistrs nodrošina pilnveidotu meklēšanas rīku meklēšanai tiešsaistes režīmā.

Čehijas Republikas kadastra reģistra vēsture

Šī elektroniskā informācijas sistēma tiek izmantota kopš 2001. gada.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.