Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Anglija un Velsa

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par Anglijas un Velsas zemes reģistru (zemesgrāmatu).

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Ko piedāvā Anglijas un Velsas zemesgrāmata?

Mēs reģistrējam īpašumtiesības uz zemi un īpašumu Anglijā un Velsā. Mūsu moto ir “Tavas zemes un īpašuma tiesības: garantētas un aizsargātas”

Mūsu vērtības ir:

  • mēs sniedzam pārliecību
  • mēs nodrošinām integritāti
  • mēs stimulējam inovāciju
  • mēs esam profesionāli

Zemes reģistrs nodrošina svarīgu funkciju, proti, nodrošina paļaušanos un uzticēšanos īpašuma tirgū; reģistrs apliecina ar īpašumu saistītas tiesības ar kopējo vērtību 4 triljonu sterliņu mārciņu apmērā visā Anglijā un Velsā, tostarp hipotēkas vairāk nekā 1 triljons sterliņu mārciņu apmērā. Zemes reģistram ir 150 gadu pieredze reģistra uzturēšanā un tas ir attīstījies, kļūstot aizvien efektīvāks, proti, 99 % mūsu informācijas pakalpojumu un 73 % mūsu reģistrācijas pakalpojumu tiek nodrošināti tiešsaistē. Mēs esam ceļā uz pilnībā digitalizēta reģistra izveidi, izstrādājot mūsdienīgu zemes un īpašuma reģistra digitālo platformu, lai atbalstītu reģistru un nodrošinātu modernus, efektīvus pakalpojumus klientiem.

Vai piekļuve Anglijas un Velsas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Par katru pakalpojumu ir jāmaksā likumā noteikta nodeva. Par reģistrēšanos tiešsaistes piekļuvei maksa netiek iekasēta, un tiešsaistes pakalpojumi izmaksā mazāk nekā pakalpojumi pa pastu.

Kā veikt meklējumus Anglijas un Velsas zemesgrāmatā

Tiešsaistes piekļuve:

E-pakalpojumi uzņēmumiem ļauj korporatīvajiem lietotājiem iesniegt pieteikumus reģistrēt zemi un īpašumu vai pieprasīt meklēšanu indeksētajā tiešsaistes kartē. E-pakalpojumu uzņēmumiem lietotāji var izmantot arī mūsu bezmaksas meklēšanu kartē (MapSearch), lai nekavējoties

  • pārbaudītu, vai zeme un īpašums Anglijā vai Velsā ir reģistrēts;
  • saņemtu reģistrācijas numurus;
  • uzzinātu, vai īpašums ir brīvs vai iznomāts;

E-pakalpojumu uzņēmumiem lietotājiem ir jāatbilst pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem, jāreģistrējas kā lietotājiem un viņiem ir jābūt mainīgā tiešā debeta kontam kādā Apvienotās Karalistes bankā vai krājaizdevumu sabiedrībā.E-pakalpojumi uzņēmumiem – pieteikšanās.

Nekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojums ir paredzēts privātpersonām, un to lieto arī mazie uzņēmumi. Tās var meklēt pēc adreses, lai atrastu zemes vai nekustamā īpašuma īpašnieku, īpašuma robežas un uzzinātu, vai tas ir pakļauts plūdu riskam. Tiem ir jāreģistrējas kā lietotājiem un jānorēķinās ar kredītkarti vai debetkarti. Nekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojums - pieteikšanās.

Reģistru izraksti un robežplāna informācija, kas iegūta no E-pakalpojumiem uzņēmumiem, ir ‘’oficiāli izraksti", un tos drīkst izmantot kā pierādījumu tiesā. Meklēšana kartē (MapSearch) neparedz samaksu par piegādāto informāciju.

Reģistru izraksti un robežplāni, kas iegūti no Nekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojuma, nav oficiāli izraksti.

Piekļuve pa pastu:

Jūs varat pieprasīt oficiālus reģistra izrakstus un zemes robežplānus pa pastu, izmantojot veidlapas OC1 (reģistra informācijai) un OC2 (dokumentiem). Šīs veidlapas ir pieejamas bez maksas Zemes reģistrā, un tās var saņemt pa pastu vai tiešsaistē. Oficiāli izraksti ir pieļaujami kā pierādījumi tiesā.

Ja nevarat atrast īpašuma informāciju tiešsaistē, pastāv iespēja nosūtīt „meklēšanas kartē” (search of the index map) (SIM veidlapa) pieprasījumu pa pastu, lai noskaidrotu, vai zeme ir reģistrēta, un iegūtu īpašuma numuru. Tiek iekasēta nodeva, kas noteikta spēkā esošajā Zemesgrāmatas nodevu rīkojumā.

Zemes prasījumu reģistros meklēšanu var veikt pa pastu vai tiešsaistē ar E-pakalpojumu uzņēmumiem palīdzību, izmantojot veidlapu K15 vai veidlapu K16, ja meklē tikai maksātnespējas ierakstus.

Lapa atjaunināta: 25/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.