Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Somija

Šajā iedaļā ir sniegts pārskats par Somijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Somija

Ko piedāvā Somijas zemesgrāmata?

Somijas zemesgrāmata pieder un to uztur Valsts mērniecības aģentūra (National Land Survey).

Zemesgrāmatas galvenais uzdevums ir sniegt informāciju par īpašuma juridiskajiem aspektiem, piemēram, tiesisko režīmu, kā arī faktiskajiem aspektiem, piemēram, par īpašuma īpašnieka vārdu. Valsts zemes informācijas sistēmā ir visa informācija, kas ievadīta Somijas kadastra reģistrā un zemesgrāmatā, kurā tiek reģistrētas īpašumtiesības, hipotēkas un citi apgrūtinājumi.

Kadastra karšu datus nodrošina Somijas Valsts mērniecības aģentūra, kā arī 86 pašvaldības, kas uztur kadastra karšu reģistrus par teritorijām, kas atbilst to pilsētu plāniem. Līdz 2009. gada 31. decembrim zemesgrāmatas uzturēšana būs apgabaltiesu atbildība, bet no 2010. gada 1. janvāra - Somijas Valsts mērniecības aģentūras atbildība. Sistēmu lieto visi, kam regulāri nepieciešama jaunākā kadastrālā informācija, piemēram, bankas, dažādas iestādes, nekustamā īpašuma aģenti un notāri.

Vai piekļuve Somijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Nē, piekļuve nav bez maksas.

Kā meklēt informāciju Somijas zemesgrāmatā?

Pieejamās meklēšanas iespējas

Meklējiet kartē pēc reģistra vienības identifikatora vai nosaukuma, adreses, administratīvajām vienībām (pašvaldība, priekšpilsēta/ciems) un pēc uzņēmuma identifikatora.

Pieejamā informācija

Jūs varat atrast informāciju par:

 • īpašumu,
 • īpašumtiesībām,
 • hipotēkām un apgrūtinājumiem,
 • nomu,
 • servitūtiem,
 • zemes uzmērīšanas informāciju.

Pieejama informācija par reģistra vienību, reģistrēto īpašnieku un īpašnieka adresi, un iespējamiem īpašumtiesību ierobežojumiem, kā arī par īpašniekiem pēc reģistrēto daļu īpašumtiesību nodošanas, reģistrētās vienības hipotēkām, servitūtiem un apgrūtinājumiem, reģistrētu nomu.

Pieejamie pakalpojumi

 • izraksts no kadastra
 • zemesgrāmatas apliecība
 • izziņa par ķīlām un apgrūtinājumiem
 • izziņa par nomu
 • izraksts par daļu īpašumtiesību nodošanu, kā arī dažādas karšu izdrukas.

Ir sniegta arī informācija par to, kā lietotāji var veikt meklējumus reģistrā (piemēram, pēc īpašuma adreses).

Somijas zemesgrāmatas vēsture

Reģistrs tiek uzturēts kopš 1700. gada.

Saites

Somijas Valsts mērniecības aģentūra, EULIS tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.