Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Francija

Saturu nodrošina
Francija

354 Francijas nekustamā īpašuma kartotēkas ir savstarpēji neatkarīgas, un starp tām nav iespējams izveidot nekādu sasaisti.

Tāpat Francijā nav izveidots neviens informatizētas piekļuves portāls, kurā varētu iepazīties ar šo kartotēku saturu. 

Elzasā - Mozelē [Alsace-Moselle] nav nekustamo īpašumu reģistra. Šajos trijos departamentos zemes reģistrācijas pakalpojumus sniedz Zemesgrāmatas dienests.

Tā kā ir pabeigts pirms 20 gadiem uzsāktais informatizācijas process, tad pašreiz notiek visa Zemes reģistru konsultāciju mehānisma pārveidošana.

Lapa atjaunināta: 13/02/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.