Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Grieķija

Grieķijai apgabalos, kuros ir pabeigta zemes reģistrācija, ir elektroniska zemesgrāmata, kas zināma kā “Kadastrs” (κτηματολόγιο). Arī vietējie hipotēkas reģistri (υποθηκοφυλακεία) provizoriski darbojas kā zemesgrāmatas (κτηματολογικά γραφεία). Saskaņā ar Likumu Nr. 2664/1998 par Grieķijas Kadastru zemesgrāmatas datus var saglabāt un atjaunināt tikai elektroniski tajos apgabalos, kuros Kadastrs darbojas kopš 2003. gada, aizstājot iepriekšējo īpašuma nodošanas un hipotēku sistēmu. Zemesgrāmatas datubāzi centralizēti par visu valsti uzglabā sabiedrība Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.), un to atjaunina vietējās zemesgrāmatas, pamatojoties uz to darījumiem.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Grieķijas īpašuma datu un dokumentu uzglabāšanas sistēma?

Katras apgabala civiltiesas (ειρηνοδικείο) jurisdikcijā darbojas viens vai vairāki reģistri, kas piedāvā šādus likumā noteiktus pakalpojumus:

  1. tās jurisdikcijā esoša īpašuma reģistrācija, aprakstīšana un konfiskācija;
  2. tādu aktu nodošana, kuri jānodod saskaņā ar likumu, un
  3. tiesas prāvu un jebkuru citu ar īpašumu saistītu aktu vai piezīmju reģistrācija.

Ir 26 maksas un 320 bezmaksas hipotēku reģistri.

Maksas hipotēku reģistri (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Rodas un Kosas salā Rodas un Kosas–Lerosas salu zemesgrāmatas, kur īpašuma nodošanas sistēma ir balstīta uz zemi, sniedz pakalpojumus Tieslietu ministrijas vārdā.

Bezmaksas hipotēku reģistri (άμισθα υποθηκοφυλακεία) var būt:

  1. specializēti (ειδικά), kurus vada reģistrators (υποθηκοφύλακας), ko ieceļ tieslietu ministrs pēc konkursa izturēšanas, vai
  2. nespecializēti (μη ειδικά), ko vada reģistrā iecelts notārs.

Minēto hipotēku reģistru kontaktinformāciju var atrast Grieķijas Tiesiskuma ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildus iepriekš minētajam Grieķijā ir izveidots institucionālais ietvars Grieķijas Kadastra (Εθνικό Κτηματολόγιο) izpētei, attīstībai un ekspluatācijai saistībā ar īpašumu. Šis uzdevums ir uzticēts privātai sabiedrībai Ktimatologio.

Grieķijas Kadastrs ir vienota, valsts garantēta sistēma, kurā var reģistrēt juridisko, tehnisko un cita veida informāciju par īpašumiem un ar tiem saistītajām tiesībām.

Grieķijas Kadastrs jo īpaši:

  • reģistrē visus aktus, ar ko tiek radītas, mainītas vai atceltas tiesības uz īpašumu. Katrs akts tiek reģistrēts tikai pēc rūpīgas pārbaudes, tāpēc akts netiek reģistrēts, ja persona, kas nodod īpašumu, nav norādīta zemesgrāmatā kā zemes īpašnieks;
  • reģistrē īpašuma ģeogrāfisko aprakstu (veidu, atrašanās vietu un izmēru);
  • sistemātiski reģistrē valsts īpašumu un
  • reģistrē lietojuma tiesības.

Juridiskā datubāze

Pamatinformācija par Grieķijas Kadastru ir atrodama tā tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve Grieķijas īpašuma datu uzglabāšanas pakalpojumiem ir bez maksas?

Apgabalos, kur zemesgrāmatas darbojas provizoriski, datu elektroniskai meklēšanai var izmantot datorus, kas bez maksas pieejami attiecīgajos birojos.

Saskaņā ar Nacionālo stratēģisko ietvardokumentu (NSRF) sabiedrībai Ktimatologio ir uzticēts pienākums izstrādāt projektu digitālai dokumentu pārsūtīšanai hipotēku reģistriem, lai varētu pabeigt zemes reģistrāciju pārējā valsts daļā. Projekts ietver struktūras izveidi šādiem mērķiem: a) aktu iesniegšana tiešsaistē to reģistrēšanai zemesgrāmatā un b) pieprasījumu iesniegšana un apstrāde tiešsaistē sertifikātu saņemšanai no šiem reģistriem.

Attiecīgos noteikumus iekļauj tiesību aktu projektos, ko sagatavo Vides un enerģētikas ministrija.

Grieķijas īpašuma datu un dokumentu uzglabāšanas sistēmas vēsture

Zemes reģistrācijas sistēma pirmoreiz tika paredzēta Likumā Nr. 41/1836. Minētās iestādes uztur zemes reģistrācijas datus kopš zemes reģistrācijas uzsākšanas.

Apgabalos, kuros zemes reģistrācija tiek pabeigta, vietējie hipotēkas reģistri darbojas kā provizoriskas zemesgrāmatas, kopš Grieķijas Kartēšanas un kadastra organizācija (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) nolēma izveidot Kadastru. Kopš tā laika darījumi zemesgrāmatās tiek reģistrēti tikai elektroniski.

Kā meklēt datus?

Elektroniskā zemes reģistrācijas sistēma ļauj meklēt pēc šādiem parametriem: a) personīgie dati; b) Grieķijas Kadastra kods un/vai c) īpašuma adrese.

Saistītās saites

Grieķijas Kadastrs

Lapa atjaunināta: 22/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.