Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Grieķija

Grieķijā ir elektronisks zemes reģistrs (Κτηματολόγιο), kas aptver tos valsts apgabalus, kur pabeigts kadastrālās uzmērīšanas darbs. Vietējie hipotēku reģistri (Υποθηκοφυλακεία) pārejas periodā darbojas kā zemes reģistri.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tajos valsts apgabalos, kur no 2003. gada darbojas zemes reģistrs, aizstājot agrāko īpašumtiesību pārrakstīšanas un hipotēku sistēmu, zemesgrāmatu dati tiek glabāti un atjaunināti tikai elektroniskā veidā, kā to paredz Likums 2664/1998 par Valsts zemesgrāmatu. Zemesgrāmatu datubāzi visā Grieķijā centralizēti uztur KTIMATOLOGIO Α.Ε. un vietējā līmenī atjaunina vietējie zemes biroji, pamatojoties uz informāciju par veiktajiem darījumiem.

Ar Likumu 4512/2018 tika izveidots Grieķijas Zemes reģistrs (Ελληνικό Κτηματολόγιο), kas ir publisko tiesību subjekts un KTIMATOLOGIO A.E. vispārējais tiesību pārņēmējs.

Ko piedāvā Grieķijas nekustamā īpašuma datu glabāšanas un arhīvu sistēma?

Katras miertiesas rajonā darbojas viens vai vairāki hipotēku reģistri, kuros saskaņā ar tiesību aktiem:

  1. tiek reģistrētas ziņas par īpašumtiesībām, apgrūtinājumiem vai atsavināšanu attiecībā uz to jurisdikcijā esošiem nekustamajiem īpašumiem,
  2. tiek izgatavoti to aktu noraksti, kuriem šāda izgatavošana paredzēta saskaņā ar likumu, un
  3. tiek reģistrētas ar nekustamo īpašumu saistītas tiesvedības, citas darbības vai informācija.

15 hipotēku reģistri ir ar valsts atalgojumu un 258 bez tāda. Šis skaits nav pastāvīgs, jo hipotēku reģistri pakāpeniski tiek likvidēti un iekļauti Grieķijas zemes reģistra struktūrā.

Hipotēku reģistri ar valsts atalgojumu ir Tieslietu ministrijas dienesti.

Rodas un Kosas salā darbojas Rodas un Kosas–Leras zemes reģistri, kas ir Tieslietu ministrijas dienesti. Tajos princips ir tāds, ka visas darbības tiek piesaistītas konkrētajam īpašumam.

Hipotēku reģistri bez valsts atalgojuma ir šādi:

  1. specializēti reģistri bez valsts atalgojuma, kurus pārvalda tieslietu ministra iecelts reģistrators, kurš izturējis konkursu, un
  2. nespecializēti reģistri bez valsts atalgojuma, ko pārvalda notārs, kas iecelts hipotēku reģistra juridiskajā adresē.

Minēto hipotēku reģistru kontaktinformācija ir atrodama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Grieķijas Zemes reģistrs ir vienota sistēma, kas reģistrē juridisko, tehnisko un citu saistīto informāciju par nekustamo īpašumu un īpašumtiesībām, valsts dienestam uzņemoties atbildību un nodrošinot garantijas par šīm ziņām.

Konkrētāk, Grieķijas Zemes reģistrs:

  • attiecībā uz nekustamo īpašumu reģistrē visus darījumus, kas rada, nodod, maina vai dzēš tiesības uz nekustamo īpašumu. Katru darbību reģistrē tikai pēc likumības pārbaudes pēc būtības, t. i., darbību nereģistrē, ja persona, kas nodod īpašumtiesības, nav zemes reģistrā reģistrēta kā tiesību turētājs;
  • reģistrē arī nekustamā īpašuma ģeogrāfisko aprakstu (formu, atrašanās vietu un lielumu);
  • sistemātiski reģistrē publiskā sektora nekustamo īpašumu;

reģistrē lietojuma tiesības.

Juridiskās datubāzes

Pamatinformācija par Grieķijas Zemes reģistru ir pieejama tā tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve Grieķijas nekustamā īpašuma datu pakalpojumiem ir bez maksas?

Apgabalos, kur zemes reģistri darbojas pagaidu kārtībā, meklēšana tiek veikta arī elektroniski attiecīgo dienestu telpās, izmantojot datorus, kas šim nolūkam ir pieejami bez maksas.

Grieķijas nekustamā īpašuma datu glabāšanas un arhīvu sistēmas vēsture

Nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēma pirmo reizi tika paredzēta Likumā 41/1836. Iepriekš minētie kompetentie dienesti glabā arhīvus kopš to izveidošanas brīža.

Apgabalos, kuros kadastrālā uzmērīšana tiek pabeigta, vietējie hipotēku reģistri ir darbojušies kā pagaidu zemes reģistri kopš dienas, kad Grieķijas Zemes reģistra un kartēšanas organizācija nolēma izveidot Zemes reģistru. Kopš tā laika darījumi zemesgrāmatās tiek reģistrēti tikai elektroniski.

Kā notiek datu meklēšana?

Kadastrālajā elektroniskajā sistēmā meklēšanu var veikt: a) norādot personas datus, b) Grieķijas Zemesgrāmatas koda numuru, c) īpašuma adresi vai kombinējot šos datus.

Līdzīgas saites

Valsts zemes reģistrs

Lapa atjaunināta: 26/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.