Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Ungārija

Šajā nodaļā sniegts pārskats par Ungārijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Ungārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādus pakalpojumus piedāvā Ungārijas zemesgrāmata?

Ungārijas zemesgrāmatu uztur Lauku attīstības ministrija (Vidékfejlesztési Minisztérium) un Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļas (Földhivatal).

Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu (magyarországi földhivatalok) oficiālā tīmekļa vietne sniedz informāciju par Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu tīklu visā valstī, kā arī ļauj piekļūt visam zemes pārvaldīšanas institucionālajam tīklam, kurā ir informācija par:

  • to uzdevumiem,
  • to pienākumiem un sniegtajiem pakalpojumiem,
  • jauniem un svarīgiem projektiem.

Ir iespējams lejupielādēt veidlapas, kā arī izlasīt informāciju par elektroniskajiem pakalpojumiem un sistēmas izmantošanas nosacījumiem tiešsaistē. Šeit pieejami arī attiecīgie tiesību akti.

Vai piekļuve Ungārijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Reģistrētiem lietotājiem (publiskās pārvaldes struktūras, bankas, advokāti, notāri, pašvaldību iestādes, mākleri u.c.) ir iespējams piekļūt Ungārijas zemesgrāmatu nodaļu tiešsaistes pakalpojumiem (TAKARNET) kopš 2003. gada. Datus sniedz par samaksu saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Tiešsaistes zemesgrāmatas (Földhivatal Online) pakalpojums tika ieviests 2011. gada jūnijā; iedzīvotāji šim pakalpojumam, izmantojot centrālo “klientu vārtejas” (ügyfélkapu) ID, var piekļūt valdības portālā, kur tie var izmantot tiešsaistes pakalpojumus par samaksu tādā pašā veidā kā reģistrēti lietotāji.

Tiešsaistes zemesgrāmatas klienti bez maksas var piekļūt ierobežotam datu daudzumam. Šis bezmaksas pakalpojums ietver tikai aprakstošus datus par īpašumu (īpašuma lapas (tulajdoni lap) pirmo sadaļu). Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot zemesgabala numuru (helyrajzi szám) vai īpašuma adresi. Reģistrēti lietotāji un iedzīvotāji šiem tiešsaistes pakalpojumiem internetā var piekļūt 24 stundas diennaktī.

Kā veikt meklēšanu Ungārijas zemesgrāmatā?

Meklēšanu var veikt, izmantojot:

  • zemesgabala numuru;
  • zemesgabala numuru intervālu; vai
  • īpašuma adresi.

Lietotāji ar īpašām tiesībām (policija, izmeklēšanas iestādes, tiesu izpildītāji, notāri mantojuma lietās) var meklēt pēc īpašnieka vai pilnvarotās personas vārda un personas datiem.

Ungārijas zemesgrāmatas vēsture

Juridiskā un administratīvā sistēma, kura pārvalda nekustamā īpašuma reģistrēšanu Ungārijā, ir “vienotā zemes reģistru sistēma” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Tā tiek uzskatīta par “vienotu”, jo kadastra dati un juridiskie dati (telekkönyv, “Grundbuch”) kopš 1971. gada tiek pārvaldīti juridiski un institucionāli integrētā veidā. Vienots institucionālais tīkls, kurā iekļautas visas zemesgrāmatu nodaļas, ir atbildīgs par tiesisku darījumu reģistrēšanu un grozījumiem kadastrālajos zemes plānos, datu sniegšanu un citu uzdevumu veikšanu, kas saistīti ar zemi un ēkām. Ungārijas vienotā, uz tiesībām balstītā reģistra sistēma bija pirmā šāda veida sistēma Eiropā.

Ungārijas sistēma kalpo vairākiem mērķiem, ņemot vērā, ka papildus visām ar zemesgrāmatu saistītājām darbībām tā veic virkni citu uzdevumu, piemēram, ģeodēzijas kontrolpunktu tīkla izveidošana un uzturēšana, topogrāfiskā kartēšana, zemes aizsardzība, zemes nomas reģistrācija un administratīvo robežu uzturēšana.

Šajā kompleksajā publiskajā datubāzē ir iekļauta informācija par lauksaimniecības zemi un nekustamo īpašumu, t.i., par dažiem no vissvarīgākajiem saimnieciskās dzīves, lauksaimniecības un kredītu aprites komponentiem, to pārvalda zemes administrācija integrētā veidā un tā aptver visu Ungārijas administratīvo teritoriju. Sistēmas mērķis ir palīdzēt īstenot tiesības uz īpašumu, veselībai labvēlīgu vidi, uzņēmējdarbības brīvību un brīvu konkurenci un oficiāli reģistrēt dabas objektus un cilvēka veidotus objektus, nodrošinot vienotu, publiski autentificētu zemes un telpiskās infrastruktūras reģistrācijas sistēmu.

Galvenais mērķis ir datu par zemi un citu īpašumu oficiāla reģistrācija un pārvaldīšana, vienlaikus nodrošinot īpašumtiesību un citu ar īpašumu saistīto tiesību aizsardzību, ar vienotas un publiski autentificētas zemes reģistrācijas sistēmas un infrastruktūras palīdzību.

Turklāt vienotajai zemesgrāmatai ir divi konkrēti mērķi. Zemesgrāmatas juridiskais mērķis ir aizsargāt ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības un oficiālos dokumentus, vienlaikus nodrošinot tiesisko noteiktību labticīgiem īpašniekiem un turētājiem un veicinot nekustamā īpašuma izmantošanu peļņu nesošā veidā. No otras puses, sistēmas ekonomiskais mērķis ir nodrošināt vienotu pamatu plānošanai un finanšu saistību nodibināšanai, veicināt īpašumu pārvaldību un ieguldījumus īpašumā, sniedzot statistikas datus, un nodrošināt pakalpojumus sabiedrībai kopumā.

Saites

Valdības portāls (Kormányzati portál)

Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu oficiālā tīmekļa vietne (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Lapa atjaunināta: 06/04/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.