Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Īrijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Īrija

Ko Īrijas zemesgrāmata piedāvā?

Īrijas zemesgrāmatu pārvalda un uztur Īrijas Īpašumu reģistrācijas pārvalde – statūtsabiedrība, kas ir atbildīga par zemes reģistrāciju Īrijā.

Īrijas zemesgrāmatā jūs varat atrast juridisku un faktisku informāciju.

Ieraksts par katru īpašumu ir sadalīts trīs daļās.

 1. Pirmajā daļā ir aprakstīta īpašuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta ar atsauci uz digitālo karti un īpašumtiesību veids (pilnīgas īpašumtiesības vai nomas tiesības).
 2. Otrajā daļā ir reģistrēto īpašnieku vārdi, uzvārdi un adreses, kā arī norādīts īpašumtiesību raksturs.
 3. Trešajā daļā norādīti apgrūtinājumi (hipotēkas, servitūti utt.), kas ietekmē īpašumu.

Vai piekļuve Īrijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Īrijas zemesgrāmata ir brīvi pieejams reģistrs, tādēļ tajā nav pakalpojuma izmantošanas ierobežojumu un Īpašumu reģistrācijas pārvalde (PRA) par piekļuvi nepieprasa abonēšanas maksu.

Tomēr maksa tiek pieprasīta par pakalpojuma faktisko izmantošanu – ar tarifiem, kas norādīti spēkā esošajā likumpamatotajā rīkojumā par maksām.

Īrijas zemesgrāmatas abonēšanas pakalpojuma izmantošanai nepieciešams:

 • priekšapmaksas konts ar kredīta atlikumu
 • piešķirts lietotāja numurs un parole
 • atbilstīgas drošības piekļuves konfigurācija.

Pašlaik Jūs Īrijas zemesgrāmatas pakalpojumu varat abonēt tiešā veidā no Īpašumu reģistrācijas pārvaldes vai izmantojot vairākus privātā sektora starpniecības pakalpojumu sniedzējus.

Pašlaik ir vairāk nekā 14 000 Īrijas zemesgrāmatas abonentu – lietotāju, un ar tiešsaistes pakalpojuma palīdzību katru gadu tiek veikts vairāk nekā 3 miljoni darījumu.

Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā?

Īrijas zemesgrāmatā meklējumus var veikt dažādos veidos, tai skaitā:

 • pēc īpašuma oficiālā numura,
 • pēc īpašuma pasta adreses,
 • navigējot tiešsaistes kartē,
 • izvēloties kartes kvadrātu,
 • ievadot kartes koordinātes.

Īrijas zemesgrāmatas vēsture

Pašreizējā zemes reģistrācijas sistēma Īrijā tika izveidota 1892. gadā. Šī sistēma, kas balstīta uz brīvi pieejamu reģistru un ko atbalsta valsts garantija, tika izveidota, lai pakāpeniski aizstātu aktu reģistrācijas sistēmu, kas darbojās kopš 1707. gada.

Saites

Eiropas zemes informācijas pakalpojumi , Īrijas valdības tīmekļa vietņu portāls, Īrijas Īpašumu reģistrācijas pārvalde, Īrijas zemesgrāmatas tiešsaistes pakalpojumi

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.