Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Lietuva

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Lietuvas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Lietuva

Ko Lietuvas zemesgrāmata piedāvā?

Lietuvas nekustamā īpašuma reģistrā (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) var atrast informāciju par nekustamo īpašumu – par zemi, ēkām un atsevišķām telpām. Ir pieejama gan faktiska, gan juridiska informācija.

Faktiska informācija ietver šādus datus par īpašumu:

 • platība;
 • augstums;
 • kvadratūra;
 • būvniecības gads;
 • īpašnieka vārds, uzvārds.

Juridiska informācija ietver šādus datus par īpašumu:

 • kopīpašuma līgumi;
 • tiesas nolēmumi;
 • servitūti;
 • hipotēkas.

Reģistrs atrodas valsts uzņēmuma Reģistru centra (Registrų centras) pārziņā, un to pārauga Tieslietu ministrija.

Sīkāku informāciju var atrast Lietuvas Nekustamā īpašuma reģistra administratora (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) un nekustamā īpašuma reģistra (Nekilnojamojo turto registras) tīmekļa vietnēs.

Vai piekļuve Lietuvas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Informācija nekustamā īpašuma reģistrā ir pieejama vienīgi par maksu.

Kā veikt meklējumus Lietuvas zemesgrāmatā

Reģistrā var sameklēt informāciju pēc šādiem kritērijiem:

 • īpašuma adrese;
 • īpašuma unikālais numurs;
 • juridiskas personas (īpašnieka) kods;
 • fiziskas personas (īpašnieka) personas kods. Meklējumi, izmantojot fiziskas personas (īpašnieka) personas kodu, ir ierobežoti.

Lietuvas zemesgrāmatas vēsture

Pašu reģistru izveidoja 1998. gadā, bet informāciju reģistrā apkopo kopš 1958. gada.

Saites

s

Valsts uzņēmums Reģistru centrs (valstybės įmonė Registrų centras)

Eiropas zemes informācijas pakalpojumi (Europos žemės informacijos tarnyba)

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.