Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: franču.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Luksemburga

Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par Luksemburgas zemesgrāmatu. Zemesgrāmatas elektroniska versija pagaidām vēl nepastāv.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Ko Luksemburgas zemesgrāmata piedāvā?

Luksemburgas zemesgrāmatas īpašniece un uzturētāja ir Luksemburgas valsts Zemes reģistrācijas un topogrāfijas iestāde.

Reģistrs sniedz šāda veida informāciju:

  1. kadastra karte;
  2. datubāze, kurā apkopota burtu un ciparu informācija par:
  • zemes gabaliem,
  • īpašniekiem,
  • zemes izmantošanas veidu un
  • platību.

Informācija ir pieejama luksemburgiešu, franču un vācu valodā.

Vai piekļuve Luksemburgas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Pirmkārt, zemesgrāmatas elektroniska versija pagaidām vēl nepastāv. Otrkārt, par piekļuvi rakstītajai versijai ir jāmaksā nodeva.

Luksemburgas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatu izveidoja 1820. gadā.

Lapa atjaunināta: 10/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.