Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Malta

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Maltas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Malta

Ko piedāvā Maltas zemesgrāmata?

Maltas zemesgrāmatas nodaļas elektroniskais reģistrs ir pieejams vienīgi Zemesgrāmatas reģistra darbiniekiem un divu citu valdības departamentu darbiniekiem, kuriem ir tiesības dokumentus tikai lasīt.

Tomēr reģistrā iekļautā informācija neatspoguļo datus par visām Maltas salām, un tā joprojām tiek papildināta. Pastāv arī iespēja, ka nākotnē reģistrs varētu būt pieejams tiešsaistē. Taču klienti var saņemt informāciju no reģistra, aizpildot attiecīgu veidlapu. Pieprasījumus izziņu saņemšanai var adresēt arī Maltas vienotās zemesgrāmatas direktoram – Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Varat arī zvanīt pa tālruni +35621239777 vai sūtīt e-pastu uz adresi land.registry@gov.mt

Vai piekļuve Maltas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Nē, piekļuve Maltas zemesgrāmatai nav bezmaksas pakalpojumu. Par katru izziņu jāmaksā € 4,66.

Kā meklēt informāciju Maltas zemesgrāmatā

Klienti var pieprasīt meklējumus reģistrā, aizpildot attiecīgu veidlapu.

Maltas zemesgrāmatas vēsture

Reģistrs tika izveidots saskaņā ar 1982. gadā pieņemtā Maltas Likuma par zemes reģistrāciju 296. pantu.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.