Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Ziemeļīrija

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par Ziemeļīrijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Ko piedāvā Ziemeļīrijas zemesgrāmta?

Ziemeļīrijas Zemes un īpašumu pakalpojumu aģentūra nodrošina statisku (nemainīgu) saturu par kārtību, noteikumiem un vadlīnijām, kas regulē dažādo reģistru darbību.

"Land Web Direct" (Klientu tiešās piekļuves pakalpojums)

Šis pakalpojums nodrošina:

  • meklēšanas iespējas;
  • informāciju par īpašnieka vārdu un īpašuma apgrūtinājumiem;
  • iespēju lejupielādēt un izdrukāt informāciju no šā reģistra.

Vai piekļuve Ziemeļīrijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Jā, piekļuve statiskajam saturam ir bez maksas. Lietotājiem, kas vēlas piekļūt meklēšanas iespējām, ir jāreģistrējas, un vairumā gadījumu par to ir jāmaksā.

Kā veikt meklēšanu Ziemeļīrijas zemesgrāmatā?

Meklēšanas iespējas ietver piekļuvi nekustamā īpašuma zemes plānam, informācijai par robežām un ar nekustamo īpašumu saistītajiem dokumentiem. Šajā datubāzē ir pieejami īpašnieku vārdi un informācija par visiem apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpašumu.

E-reģistrācija ļauj reģistrētiem lietotājiem elektroniski aizpildīt dažādas reģistrācijas veidlapas, aprēķināt maksājumus un iesniegt informāciju

Ziemeļīrijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmata tika izveidota 1891. gadā, pirms tam informācija par zemes īpašumu tika reģistrēta Aktu reģistrā (Registry of Deeds), kas tika izveidots 1706. gadā. Zemes un īpašumu pakalpojumu aģentūra administrē trīs reģistrus: zemes reģistru, aktu reģistru un likumisko apgrūtinājumu reģistru.

Zemes un īpašumu pakalpojumi – zemesgrāmata

Eiropas Zemes informācijas dienests

Lapa atjaunināta: 25/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.