Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Awstrija

Din it-taqsima tal-Portal tagħtik deskrizzjoni ġenerali tar-reġistru tal-artijiet tal-Awstrija.

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X'għandu x'joffri r-reġistru tal-artijiet Awstrijak?

Ir-reġistru tal-artijiet (Grundbuch) jipprovdi tweġibiet għal kwistjonijiet legali kif ukoll fattwali. Huwa jinkludi r-rekords tat-tranżazzjonijiet kollha dwar il-proprjetà li huma legalment vinkolanti fl-Awstrija.

Ir-reġistru tal-artijiet u l-arkivju elettroniku tad-dokumenti tiegħu huma disponibbli mill-paġna ewlenija tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess jinvolvi ħlas ċkejken. Biex tikseb aċċess, tista' tikkuntattja lil wieħed mill-fornituri jew lil "stabbilimenti tar-rilaxx" (Verrechnungsstellen) elenkati fit-taqsima tal-Grundbuch fil-paġna ewlenija tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak

Kif tagħmel tiftix fir-reġistru tal-artijiet

Billi ddaħħal l-isem tal-muniċipalità (Gemeinde) u n-numru tal-plott (l-Einlagezahl jew l-‘EZ’) jew in-numru tal-proprjetà, (Grundstücksnummer), tista’ tikseb l-informazzjoni li ġejja mill-bażi tad-dejta:

  • siltiet mir-reġistru tal-artijiet,
  • siltiet mill-mapep katastali,
  • kopji ta’ mapep.

Din l-informazzjoni tinkludi d-dejta kollha li ġiet reġistrata riċentement. Fuq talba, tista’ tikseb anki d-dejta li tkun tħassret sakemm din tkun iddaħħlet wara l-bidla tar-reġistru għal verżjoni elettronika. Id-dejta l-antika hija disponibbli fuq il-karta biss.

Mhux possibbli li tikseb informazzjoni dwar persuni. Għal informazzjoni dwar persuni, il-partijiet interessati jridu japplikaw fl-uffiċju tar-reġistru tal-artijiet (Grundbuchsabteilung) ta' kwalunkwe qorti distrettwali (Bezirksgericht), u juru li jixtiequ jiksbu l-informazzjoni minħabba li għandhom interess legali.

L-Istorja tar-reġistru tal-artijiet

Ir-reġistru l-antik tal-artijiet kien jirreġistra u jaħżen informazzjoni kartaċeja. Bejn l-1980 u l-1992, ir-rekords ġew trasferiti fil-bażi tad-dejta tar-reġistru tal-artijiet.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.