Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Danimarka

Din it-taqsima tfornik b’ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet tad-Danimarka.

Il-kontenut ipprovdut minn
Danimarka

X'għandu x'joffri r-reġistru tal-artijiet?

Ir-Reġistru tal-Artijiet Daniż huwa disponibbli onlajn (bid-Daniż biss). Jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit elettroniku tar-reġistru għal aktar dettalji dwar l-aċċess, il-ħlas u t-tiftix.

Ir-reġistru tal-artijiet Daniż jista’ jiġi kkuntattjat permezz tal-posta elettronika fuq: tinglysning@domstol.dk

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet huwa mingħajr ħlas?

Jekk jogħġbok ara s-sit elettroniku tar-reġistru.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru tal-artijiet

Jekk jogħġbok ara s-sit elettroniku tar-reġistru.

L-istorja tar-reġistru tal-artijiet

Jekk jogħġbok ara s-sit elettroniku tar-reġistru.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.