Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

It‑354 reġistru Franċiż tal‑proprjetà huma indipendenti minn xulxin u m’hemm l‑ebda rabta bejniethom.

Barra minn hekk, fi Franza m’hemm l‑ebda portal tal‑internet li jippermetti lin‑nies sabiex jikkonsultaw dawn ir‑reġistri.

M’hemm l‑ebda reġistru ta’ ipoteki fir‑reġjun ta’ Alsace-Moselle, fil‑Lvant ta’ Franza. Fit‑tliet żoni amministrattivi li jifformaw dan ir‑reġjun, is‑servizz ta’ reġistrazzjoni tal‑artijiet jinkiseb permezz tal‑ktieb tal‑proprjetà.

Il‑proċedura sħiħa għall-konsultazzjoni tal-ktieb tal‑proprjetà hija fil‑proċess li tiġi emendata minħabba li l‑proċess ta’ kompjuterizzazzjoni, li beda 20 sena ilu, intemm.

L-aħħar aġġornament: 13/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.