Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Franċiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Lussemburgu

Din it-taqsima tal-Portal tagħtik introduzzjoni fil-qosor għar-reġistru tal-artijiet tal-Lussemburgu. Għad m’hemmx verżjoni elettronika tar-reġistru tal-artijiet.

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

X’għandu x’joffri r-reġistru tal-artijiet tal-Lussemburgu?

Ir-reġistru tal-artijiet tal-Lussemburgu huwa l-proprjetà ta’ u jinżamm aġġornat mill-Awtorità tar-Reġistru tal-Artijiet u tat-Topografija tal-Istat tal-Lussemburgu.

Ir-reġistru jipprovdi t-tipi ta’ informazzjoni li ġejjin:

  1. Mappa katastali;
  2. Bażi tad-dejta li tinkludi kontenut alfanumeriku dwar:
  • biċċiet ta’ artijiet,
  • proprjetarji,
  • użu tal-art, u
  • erja (daqs).

L-informazzjoni hija disponibbli bil-Lussemburgiż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet tal-Lussemburgu huwa mingħajr ħlas?

L-ewwel nett, għad m’hemmx verżjoni elettronika tar-reġistru tal-artijiet. It-tieni nett, l-aċċess għall-verżjoni kartaċeja huwa bil-ħlas.

L-istorja tar-reġistru tal-artijiet tal-Lussemburgu

Ir-reġistru tal-artijiet kien stabbilit fl-1820.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.