Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.
Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

L-Irlanda ta’ fuq

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali tar-reġistru tal-artijiet tal-Irlanda ta’ Fuq.

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

X'joffri r-reġistru tal-artijiet tal-Irlanda ta' Fuq?

Is-Servizz tal-Artijiet u l-Proprjetà tal-Irlanda ta' Fuq jipprovdi kontenut fiss (li ma jinbidilx) dwar ir- regoli, ir-regolamenti u l-linji gwida li jirregolaw l-operat tad-diversi reġistri.

LandWeb Direct (Servizz ta' Aċċess Dirett għall-Konsumaturi)

Is-servizzi joffri:

  • Faċilitajiet ta' riċerka
  • L-isem tas-sidien u u l-piżijiet fuq il-proprjetà
  • Faċilità li tħallik tniżżel u tistampa l-informazzjoni miżmuma fir-reġistru.

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet tal-Irlanda ta' Fuq huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-kontenut fiss huwa mingħajr ħlas. L-utenti li jridu jużaw il-faċilitajiet tar-riċerka jridu jirreġistraw għas-servizz u ħafna drabi huma meħtieġa jħallsu tariffi.

Kif tfittex fir-reġistru tal-artijiet tal-Irlanda ta' Fuq

Il-faċilitajiet ta' riċerka jinkludu l-aċċess għall-mapep tat-titoli, il-firxa tat-titolu u d-dokumentazzjoni tat-titolu. Din il-bażi tad-dejta tinkludi l-ismijiet tas-sidien u kull piż fuq il-proprjetà.

Il-faċilitaijiet tal-E-registration jippermettu lill-utenti rreġistrati li jimlew diversi formoli ta' reġistrazzjoni, jikkalkulaw it-tariffi u jissottomettu l-informazzjoni elettronikament

L-istorja tar-reġistru tal-artijiet tal-Irlanda ta' Fuq

Ir-reġistru tal-artijiet daħal fis-seħħ fl-1891, qabel din id-data sid l-art kien jiġi rreġistrat fir- Reġistru tal-Atti, li ġie stabbilit fl-1706. Is-Servizz tal-Artijiet u l-Proprjetà jamministra tliet reġistri: ir- reġistru tal-artijiet, ir-reġistru tal-atti u r-reġistru tal-piżijiet statutorji.

Ħoloq relatati

Is-Servizzi tal-Artijiet u l-Proprjetà – Ir-Reġistri tal-Artijiet

Servizz Ewropew tal-Informazzjoni dwar l-Artijiet

L-aħħar aġġornament: 25/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.