Kadasters in de EU-landen

Oostenrijk

Deze pagina van het portaal geeft een overzicht van het Oostenrijkse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Welke informatie bevat het Oostenrijkse kadaster?

Het kadaster (Grundbuch) omvat zowel juridische als feitelijke informatie. Het bevat gedocumenteerde informatie over alle juridisch bindende onroerendgoedtransacties in Oostenrijk.

Het Oostenrijkse kadaster en zijn elektronisch documentenarchief kunnen worden geraadpleegd bij rechtbanken, notarissen, advocaten en “toegangspunten” (Verrechnungsstellen).

Is de toegang tot het Oostenrijkse kadaster kosteloos?

Nee, er wordt een geringe vergoeding gevraagd. Voor toegang moet er contact worden opgenomen met de betreffende rechtbank, notaris of advocaat of met een van de toegangspunten. De toegangspunten staan vermeld op de homepage van het Oostenrijkse ministerie van Justitie, onder Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Hoe opzoekingen verrichten in het Oostenrijkse kadaster?

Aan de hand van de naam van de kadastrale gemeente en het nummer van de kavel (Einlagezahl of “EZ”) of van de onroerende zaak kan de volgende informatie in de databank worden geraadpleegd:

  • actuele of historische kadastrale uittreksels;
  • uittreksels uit de hulpregisters (Hilfsverzeichnisse).

Deze informatie omvat alle actuele gegevens. Op verzoek kunnen ook geschrapte gegevens worden geraadpleegd, voor zover het gaat om gegevens die pas zijn ingevoerd na de omzetting van het register in de elektronische versie. Voor oudere gegevens moet de papieren versie worden geraadpleegd.

Het hoofdregister (Hauptbuch), het documentenarchief (Urkundensammlung) en de hulpregisters zijn toegankelijk voor het publiek. De toegang tot informatie die uitsluitend betrekking heeft op personen (eigenaren), is zeer beperkt. Als u kunt aantonen dat u hier een juridisch belang bij hebt, kunnen de districtsrechtbanken (Bezirksgericht) dit soort onderzoek doen.

Geschiedenis van het Oostenrijkse kadaster

Van 1870 tot ergens rond 1992 werd de informatie in het kadaster enkel op papier vastgelegd. Tussen 1980 en 1992 zijn deze gegevens ingevoerd in de kadasterdatabank. Sinds 7 mei 2012, de datum waarop de migratie van het kadaster naar een nieuw programma plaatsvond, wordt het voortdurend verder ontwikkeld (automatisering).

Laatste update: 26/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.