Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Oostenrijk

Op deze pagina van de portal vindt u een overzicht van het kadaster van Oostenrijk.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Oostenrijkse kadaster?

Het kadaster omvat zowel juridische als feitelijke informatie. Het bevat de gegevens van alle juridisch bindende onroerendgoedtransacties in Oostenrijk.

Het Oostenrijkse kadaster en zijn elektronisch documentenarchief zijn toegankelijk via de homepage van het Oostenrijkse ministerie van Justitie

Is de toegang tot het Oostenrijkse kadaster kosteloos?

Nee, er wordt een geringe vergoeding gevraagd. Voor toegang moet contact worden opgenomen met de providers (toegangspunten) die staan vermeld in de rubriek "Grundbuch" op de homepage van het Oostenrijkse ministerie van Justitie

Hoe opzoekingen verrichten in het Oostenrijkse kadaster?

Aan de hand van de naam van de kadastrale gemeente en het nummer van de kavel (de zogeheten invoernummers of "EZ") of van de onroerende zaak is de volgende informatie beschikbaar in de databank:

  • kadastrale uittreksels;
  • uittreksels van kadastrale kaarten;
  • kopieën van kaarten.

Deze informatie omvat alle actuele gegevens. Op verzoek zijn ook geschrapte gegevens verkrijgbaar (het moet daarbij wel gaan om gegevens die pas zijn ingevoerd na de omzetting van het register in de elektronische versie. Voor oudere gegevens moet de papieren versie worden geraadpleegd).

Het is niet mogelijk informatie over personen op te vragen. Hiervoor moeten belanghebbenden zich richten tot een voor het kadaster bevoegde rechtbank, waarbij zij moeten aantonen dat zij een juridisch belang hebben bij deze informatie.

Geschiedenis van het Oostenrijkse kadaster

Het oude grondboek was een papieren versie van de land- en grondinformatie. Tussen 1980 en 1992 zijn deze gegevens ingevoerd in de kadasterdatabank.

Laatste update: 15/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.