Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Estland

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het Estlandse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Estland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Estlandse kadaster?

Het Estlandse kadaster is een register van vermogensbelangen en beperkte rechten en verschaft aan derden informatie over geregistreerde onroerende zaken.

Het kadaster richt zich op zowel juridische als feitelijke omstandigheden. Alle onroerende zaken worden ingeschreven in het kadaster, tenzij de wet anders bepaalt. Elke individuele onroerende zaak maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke inschrijving en heeft een eigen nummer (registratienummer onroerende zaak).

Het kadaster kent vier onderdelen.

Deel 1 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • kadastrale omschrijving;
 • specifiek doel;
 • ligging;
 • beperkte rechten gevestigd op de geregistreerde onroerende zaak;
 • oppervlakte (grootte);
 • samenvoegingen en splitsingen;
 • samenvoeging met een andere geregistreerde onroerende zaak, of afsplitsing van een deel van de onroerende zaak.

Deel 2 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • de eigenaar;
 • in geval van gemeenschappelijke eigendom van de onroerende zaak: bijzonderheden daaromtrent; of het gaat om gemeenschappelijke eigendom dan wel om mede‑eigendom; de namen van de eigenaren;
 • rekenkundige omvang van de aandelen van de mede-eigenaren (mede-eigendom);

Deel 3 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • beperkte rechten waarmee de onroerende zaak bezwaard is (behalve hypotheken)
 • beperkingen van het eigendomsrecht;
 • aantekeningen betreffende dergelijke beperkingen;
 • beperkingen van het beschikkingsrecht van de eigenaar;
 • overige aantekeningen inzake eigendom (zoals beperkingen van de beschikkingsrechten van de betreffende personen) en wijzigingen of doorhalingen van de voormelde inschrijvingen.

Deel 4 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • de hypotheekhouder;
 • de verkoopwaarde van de hypotheek (uitstaand bedrag);
 • aantekeningen betreffende de hypotheek;
 • wijzigingen van geregistreerde gegevens;
 • doorgehaalde geregistreerde gegevens.

De verschillende delen van het kadaster zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Wie een rechtmatig belang heeft, kan het dossier van een bepaalde geregistreerde onroerende zaak inzien. Eigenaars van onroerende zaken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, de rechtbanken en toezichthoudende autoriteiten hoeven geen rechtmatig belang aan te tonen.

Is de toegang tot het Estlandse kadaster kosteloos?

Het kadaster is digitaal

De verschillende delen van het kadaster en dossiers betreffende geregistreerde onroerende zaken kunnen worden geraadpleegd in de kantoren van het Kadaster, in een notariskantoor of via de zoekmachine. Raadpleging van het register bij het Kadaster is gratis. Eigenaars kunnen ook kosteloos, via het portaal van de overheid de delen van het register raadplegen die alleen op hen en de dossiers van hun onroerende zaken betrekking hebben. Aan het raadplegen van het register op het kantoor van een notaris of via de zoekmachine zijn kosten verbonden.

De informatie in het register kan worden geraadpleegd door gebruik te maken van de door het Centrum voor registers en informatiesystemen ter beschikking gestelde zoekmachine. Het gebruik van de zoekmachine is gratis. Het zoekresultaat toont alle informatie uit deel I van het kadaster (kadastrale omschrijving, specifiek doel, oppervlakte en adres). Voor inzage van specifieke gegevens in het kadaster moet worden betaald.

Voor elk zoekopdracht moet 1 EUR worden betaald.

Een zoekopdracht heeft betrekking op een van de volgende onderdelen van het kadaster die worden geopend voor een onroerende zaak:
digitale gegevens in deel 1 (samenstelling van de onroerende zaak);
digitale gegevens in deel 2 (eigenaar);
digitale gegevens in de delen 3 (bezwaringen en beperkingen) en 4 (hypotheken).

De vergoeding bestrijkt de toegang tot geopende dossiers en de afgifte van de documenten in het dossier.

Gedetailleerde informatie over registeronderdelen kan worden geraadpleegd na betaling van de hier vermelde vergoedingen. Over deze vergoedingen wordt geen btw geheven.

Hoe opzoekingen verrichten in het Estlandse kadaster

U kunt opzoekingen in de gegevensbank verrichten aan de hand van de volgende zoekcriteria:

 • adres;
 • kadastrale omschrijving;
 • naam van de eigenaar;
 • persoonlijk identificatienummer/registratiecode;
 • naam van de onroerende zaak;
 • nummer van de onroerende zaak;
 • kanton.

Het is ook mogelijk te zoeken naar gegevens over onrechtmatige eigenaren en gemachtigden.

Geschiedenis van het Estlandse kadaster

De elektronische versie van het kadaster bevat gegevens die teruggaan tot 1994. In de zomer van 2010 is met de omschakeling naar de elektronische versie begonnen.

Laatste update: 14/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.