Kadasters in de EU-landen

Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Finse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Finland

Welke gegevens bevat het Finse kadaster?

Het Finse kadaster is eigendom van de Nationale Dienst voor landregistratie en wordt door de dienst bijgehouden.

Het register richt zich voornamelijk op de juridische omstandigheden van een onroerende zaak, waaronder het juridisch regiem, en de feitelijke omstandigheden, zoals de naam van de eigenaar van de onroerende zaak. Het nationale landinformatiesysteem bevat alle gegevens die in het Finse kadaster zijn ingevoerd, inclusief eigendomstitels, hypotheken en beslagen.

Voor kadastrale cartografische gegevens kan men terecht bij de Finse Nationale Dienst voor landregistratie, en 86 gemeenten houden een register van dit soort gegevens bij voor het grondgebied van hun gemeente. Tot 31 december 2009 wordt het kadaster bijgehouden door de districtsrechtbanken, maar vanaf 1 januari 2010 valt deze taak onder de verantwoordelijkheid van de Finse Nationale Dienst voor landregistratie. Het systeem wordt gebruikt door al degenen die regelmatig bijgewerkte kadastrale gegevens nodig hebben, zoals banken, diverse overheden, makelaars en notarissen.

Is de toegang tot het Finse kadaster kosteloos?

Nee, de toegang is niet gratis.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse kadaster

Beschikbare zoekcriteria

Er kan gezocht worden op kaart, identificatienummer van de registereenheid of naam, adres, administratieve eenheid (gemeente, voorstad/dorp) en identificatienummer van de onderneming.

Beschikbare informatie

Er is informatie beschikbaar over:

 • eigendomsrecht,
 • titels,
 • hypotheken en beslagen,
 • erfpacht,
 • erfdienstbaarheden,
 • landmeting.

Gegevens betreffende de registereenheid, de geregistreerde eigenaar en het adres van de eigenaar, eventuele beperkingen van het eigendomsrecht en eigenaars van geregistreerde gedeeltelijk overgedragen eigendommen; hypotheken, erfdienstbaarheden en beslagen op de geregistreerde eenheid, geregistreerde erfpacht.

Beschikbare producten

 • kadastraal uittreksel,
 • akte van eigendom,
 • akte van hypotheek en beslagen,
 • akte van erfpacht,
 • uittreksel van gedeeltelijke overdracht en afdrukken van diverse kaarten.

Er wordt informatie verstrekt over de zoekopties (bijvoorbeeld via het adres van de onroerende zaak).

Geschiedenis van het Finse kadaster

Het register wordt bijgehouden sinds 1700.

Links

Finse Nationale Dienst voor landregistratie, EULIS-website

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.