Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Duitsland.

Inhoud aangereikt door
Duitsland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het kadaster van Duitsland?

In het Duitse kadaster vindt u informatie over civielrechtelijke rechtsbetrekkingen betreffende geregistreerde vastgoedeenheden – bijvoorbeeld de eigenaar van een stuk grond en zakelijke rechten van eventuele andere personen op het betreffende stuk grond (met betrekking tot zaken, niet met betrekking tot personen). De kadasters worden vooral bijgehouden als elektronische registers.

Alleen diegenen die een gerechtvaardigd belang kunnen aantonen (vooral juridische of economische redenen), krijgen toestemming om het Duitse kadaster te raadplegen. Hiervoor moeten zij contact opnemen met het kadasterkantoor in het district waarin het onroerende goed is gelegen. Deze personen kunnen ook om uittreksels van het kadaster verzoeken.

Daarnaast is het voor een beperkte groep gebruikers mogelijk het kadaster te raadplegen via de elektronische portal voor de specifieke deelstaat. Het gaat onder meer om Duitse rechtbanken, overheden, notarissen, kredietinstellingen en nutsbedrijven. De gerechtelijke autoriteiten van de deelstaten zijn verantwoordelijk voor het regelen van deze toegangsrechten.

Is de toegang tot het Duitse kadaster kosteloos?

Het raadplegen van het kadaster op het kadasterkantoor is kosteloos. Een eenvoudig uittreksel van het register kost € 10, een gewaarmerkt afschrift kost € 20. Voor de elektronische toegang en raadpleging worden ook kosten berekend.

Hoe opzoekingen verrichten in het Duitse kadaster

In het Duitse kadaster kunt u zoeken volgens de volgende zoekcriteria:

  • kadasternummer
  • kadastrale eenheid
  • adres
  • naam van de eigenaar

Geschiedenis van het kadaster van Duitsland

Met behulp van het kadaster kunt u rechtsbetrekkingen met betrekking tot vastgoedbezit natrekken tot de datum waarop het kadaster is opgericht, aan het begin van de twintigste eeuw.

Vanaf het midden van de jaren 1990 is de papieren versie van het Duitse kadaster geleidelijk vervangen door een elektronische versie. Deze migratie is nu grotendeels afgerond.

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.