Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Griekenland

Griekenland heeft een elektronisch kadaster (κτηματολόγιο) in gebieden waar de kadasterwerkzaamheden werden voltooid. Plaatselijke hypotheekkantoren (υποθηκοφυλακεία) treden voorlopig ook op als kadasters (κτηματολογικά γραφεία).

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Krachtens wet nr. 2664/1998 inzake het Griekse kadaster mogen kadastergegevens slechts online worden bewaard en bijgewerkt in gebieden waar het kadaster al sinds 2003 in gebruik is en de vorige systemen voor overdrachten van onroerende zaken en hypotheken heeft vervangen. De kadasterdatabank wordt centraal voor het hele land bewaard door het bedrijf Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) en wordt door de plaatselijke kadasters op basis van de transacties bijgewerkt.

Ook is er conform wet nr. 4512/2018 een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht met de naam “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (Hellenic Cadastre), de rechtsopvolger onder algemene titel van “Ktimatologio A.E.”.

Wat bevat het Griekse opslagsysteem voor gegevens en documenten betreffende onroerende zaken?

Binnen de jurisdictie van elke burgerlijke rechtbank van een district (ειρηνοδικείο) bevindt zich minstens één kadaster. Dat biedt de volgende diensten aan, zoals voorgeschreven door de wet:

  1. inschrijving en beslaglegging van onroerende zaken binnen hun jurisdictie;
  2. overdracht van documenten die bij wet moeten worden overgedragen; en
  3. inschrijving van rechtsvorderingen of andere handelingen met betrekking tot onroerende zaken.

Er zijn 15 hypotheekkantoren die een vergoeding vragen en 258 hypotheekkantoren die hun diensten gratis aanbieden. Dit cijfer verandert regelmatig omdat er zowel kantoren worden gesloten als in het “Hellenic Cadastre” worden opgenomen.

De hypotheekkantoren die een vergoeding vragen (έμμισθα υποθηκοφυλακεία), ressorteren onder het ministerie van Justitie.

Op de eilanden Rhodos en Kos ressorteren de kadasters van Rhodos en Kos-Leros, waar het overdrachtsysteem voor onroerende zaken op land is gebaseerd, onder het ministerie van Justitie.

De gratis hypotheekkantoren (άμισθα υποθηκοφυλακεία) zijn:

  1. gespecialiseerde kantoren (ειδικά), beheerd door een registratieambtenaar (υποθηκοφύλακας) die na een selectieprocedure is benoemd door de minister van Justitie; of
  2. niet-gespecialiseerde kantoren (μη ειδικά), beheerd door een notaris die voor het kadaster is benoemd.

Voor de contactgegevens van bovengenoemde hypotheekkantoren kunt u terecht op de website van het Griekse ministerie van Justitie.

Het “Hellenic Cadastre” is een eenvormig systeem, gegarandeerd door de staat, voor de registratie van juridische, technische en andere informatie over onroerende zaken en de daarmee samenhangende rechten.

Het “Hellenic Cadastre”:

  • registreert alle documenten waarmee eigendomsrechten tot stand worden gebracht, overgedragen, gewijzigd of geschrapt. Elk document wordt pas na een grondige controle geregistreerd, zodat geen enkel document wordt geregistreerd van een persoon die een onroerende zaak overdraagt, maar niet de persoon is die in het kadaster is vermeld als eigenaar van de onroerende zaak;
  • registreert een geografische beschrijving (vorm, locatie en omvang) van de onroerende zaak;
  • registreert systematisch openbare goederen; en

registreert vruchtgebruik.

Juridische databanken

Voor basisinformatie kunt u terecht op de website van het Hellenic Cadastre.

Is de toegang tot de Griekse opslagdiensten voor gegevens betreffende onroerende zaken kosteloos?

In gebieden waar kadasters een voorlopig karakter hebben, kunnen computers in de betreffende kantoren gratis worden gebruikt om elektronisch gegevens op te zoeken.

Geschiedenis van het Griekse opslagsysteem voor gegevens en documenten betreffende onroerende zaken

De eerste wet die voorzag in het opzetten van een kadastersysteem was wet nr. 41/1836. De hierboven genoemde autoriteiten houden sinds aanvang van de kadasters registers bij.

In gebieden waar het kadaster nog moet worden voltooid, nemen plaatselijke hypotheekkantoren de functie van voorlopig kadaster waar sinds de Griekse karterings- en kadastrale organisatie (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) het besluit nam het kadaster op te richten. Sindsdien gebeuren transacties van kadastergegevens uitsluitend via elektronische weg.

Gegevens zoeken

In het elektronische kadaster kunnen gegevens worden opgezocht op basis van: a) persoonsgegevens; b) code van het “Hellenic Cadastre”; en/of c) adres van de onroerende zaak.

Links

Hellenic Cadastre

Laatste update: 26/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.