Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Griekenland

Griekenland heeft een elektronisch kadaster (κτηματολόγιο) in gebieden waar het kadaster werd voltooid. Plaatselijke hypotheekkantoren (υποθηκοφυλακεία) treden voorlopig ook op als kadasters (κτηματολογικά γραφεία). Krachtens wet 2664/1998 inzake het Griekse kadaster mogen kadastergegevens slechts online worden bewaard en bijgewerkt in gebieden waar het kadaster al sinds 2003 in voege is en de vorige systemen voor overdrachten van onroerende zaken en hypotheken heeft vervangen. De kadasterdatabank wordt centraal voor het hele land bewaard door het bedrijf Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) en wordt door de plaatselijke kadasters op basis van de transacties bijgewerkt.

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Wat bevat het Griekse opslagsysteem voor gegevens en documenten betreffende onroerende zaken?

Binnen de jurisdictie van elke burgerlijke rechtbank van een district (ειρηνοδικείο) bevindt zich minstens één kadaster. Dat biedt de volgende diensten aan, zoals voorgeschreven door de wet:

  1. inschrijving en beslaglegging van onroerende zaken binnen hun jurisdictie;
  2. overdracht van documenten die bij wet moeten worden overgedragen; en
  3. inschrijving van rechtsvorderingen of andere handelingen met betrekking tot onroerende zaken.

Er zijn 26 hypotheekkantoren die een vergoeding vragen en 320 hypotheekkantoren die hun diensten gratis aanbieden.

De hypotheekkantoren die een vergoeding vragen (έμμισθα υποθηκοφυλακεία), ressorteren onder het ministerie van Justitie.

Op de eilanden Rhodos en Kos ressorteren de kadasters van Rhodos en Kos-Leros, waar het overdrachtsysteem voor onroerende zaken op land is gebaseerd, onder het ministerie van Justitie.

De gratis hypotheekkantoren (άμισθα υποθηκοφυλακεία) zijn:

  1. gespecialiseerde kantoren (ειδικά), beheerd door een registratieambtenaar (υποθηκοφύλακας) die na een selectieprocedure is benoemd door de minister van Justitie, of
  2. niet-gespecialiseerde kantoren(μη ειδικά), beheerd door een notaris die voor het kadaster is benoemd.

Voor de contactgegevens van bovengenoemde hypotheekkantoren kunt u terecht op de website van het Griekse ministerie van Justitie.

Verder is er in Griekenland een institutioneel kader voor de ontwikkeling, het beheer en het bestuderen van de werking van het “Hellenic Cadastre” (Εθνικό Κτηματολόγιο) voor onroerende zaken. Deze taak is toegewezen aan de particuliere onderneming Ktimatologio.

Het “Hellenic Cadastre” is een eenvormig systeem, gegarandeerd door de staat, voor de registratie van juridische, technische en andere informatie over onroerende zaken en de daarmee samenhangende rechten.

Het “Hellenic Cadastre”:

  • registreert alle documenten die eigendomsrechten tot stand brengen, overdragen, wijzigen of schrappen. Elk document wordt pas na een grondige controle geregistreerd, zodat geen enkel document wordt geregistreerd van een persoon die een onroerende zaak overdraagt, maar niet de persoon is die in het kadaster is vermeld als eigenaar van de onroerende zaak;
  • registreert een geografische beschrijving (vorm, locatie en omvang) van de onroerende zaak;
  • registreert systematisch openbare goederen; en
  • registreert vruchtgebruik.

Juridische databanken

Voor basisinformatie kunt u terecht op de website van het Hellenic Cadastre.

Is de toegang tot de Griekse opslagdiensten voor gegevens betreffende onroerende zaken kosteloos?

In gebieden waar kadasters een voorlopig karakter hebben, kunnen computers in de betreffende kantoren gratis worden gebruikt om elektronisch gegevens op te zoeken.

In het kader van het nationaal strategisch referentiekader (NSR) heeft het bedrijf Ktimatologio de opdracht gekregen om een project te ontwikkelen voor digitale documentoverdracht voor hypotheekkantoren, zodat het kadaster in de rest van het land kan worden voltooid. In het kader van het project moet infrastructuur worden ontwikkeld voor: a) online-indiening van documenten voor inschrijving in het kadaster; en b) online-indiening en verwerking van verzoeken om uittreksels van het kadaster.

De betreffende bepalingen zijn opgenomen in de ontwerpwetgeving die het ministerie van Milieu & Energie heeft opgesteld.

Geschiedenis van het Griekse opslagsysteem voor gegevens en documenten betreffende onroerende zaken

De eerste wet die voorzag in het opzetten van een kadastersysteem was wet nr. 41/1836. De hierboven genoemde autoriteiten houden sinds aanvang van de kadasters registers bij.

In gebieden waar het kadaster nog moet worden voltooid, nemen plaatselijke hypotheekkantoren de functie van voorlopig kadaster waar sinds de Griekse karterings- en kadastrale organisatie (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) besliste het kadaster op te richten. Sindsdien gebeuren transacties van kadastergegevens uitsluitend via elektronische weg.

Gegevens zoeken

In het elektronische kadaster kunnen gegevens worden opgezocht op basis van: a) persoonsgegevens; b) code van het “Hellenic Cadastre”; en/of c) adres van de onroerende zaak.

Gerelateerde links

Hellenic Cadastre

Laatste update: 22/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.