Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Italië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Italiaanse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Italië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het kadaster?

De Italiaanse kadasters worden bijgehouden door het Agenzia del Territorio, een overheidsorgaan zonder winstoogmerk dat onder het ministerie van Economie en Financiën valt en onder andere kadastrale (vastgoed-) functies vervult.

De kadasters bevatten informatie over transportakten inzake de eigendom en andere rechten op grond, alsmede over de verhoging en afschrijving van hypotheken.

Daarnaast houden de autonome provincies Trento en Bolzano een eigen kadaster bij. Het bevat voornamelijk kadastrale (vastgoed-) informatie.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

De toegang tot de kadasters is afhankelijk van de betaling van een belasting. Daarom kan pas toegang worden verkregen via internet na aanmelding voor de financiële onlinediensten van de Poste Italiane (het Italiaanse postbedrijf).

Het kadaster van de autonome provincies Trento en Bolzano is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

Hoe opzoekingen verrichten in het kadaster

De informatie die in de kadasters wordt bijgehouden is geordend naar rechtssubject (natuurlijke persoon of rechtspersoon). U kunt naar informatie zoeken op persoon, op perceel of op akte.

Geschiedenis van het kadaster

In 1986 is een begin gemaakt met de automatisering van de geregistreerde informatie. Na een grote reorganisatie bij het ministerie van Financiën zijn het Italiaanse kadaster en de grondregisters geïntegreerd in één administratiesysteem. Met de elektronische overdracht is in 1995 begonnen. Bij de laatste omvangrijke hervorming van de financiële administratie zijn vier autonome belastingagentschappen gecreëerd (waaronder het Agenzia del Territorio, dat sinds 1 januari 2001 actief is). De automatisering van de dienstverlening is uitgebreid, hetgeen heeft geleid tot het huidige elektronische informatiesysteem, dat begin 2007 in gebruik is genomen.

Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.