Kadasters in de EU-landen

Litouwen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Litouwen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Welke gegevens bevat het Litouwse kadaster?

Het Litouwse kadaster (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) omvat onroerend goed, inclusief grond, gebouwen en bijgebouwen. Er zijn zowel feitelijke als juridische gegevens beschikbaar.

De feitelijke gegevens over onroerende zaken betreffen de volgende elementen:

 • terrein;
 • hoogte;
 • omvang;
 • bouwjaar;
 • naam van de eigenaar.

De volgende juridische gegevens over onroerende zaken zijn beschikbaar:

 • overeenkomsten over gemeenschappelijke eigendom;
 • rechterlijke uitspraken;
 • erfdienstbaarheden;
 • hypotheken.

Het register wordt beheerd door het centrum voor registers van de overheid (Registrų centras) en staat onder toezicht van het ministerie van Justitie.

Meer informatie is te vinden op de websites van de beheersinstantie van het Litouwse eigendomsregister (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) en het eigendomsregister (Nekilnojamojo turto registras).

Is de toegang tot het Litouwse kadaster kosteloos?

De gegevens van het eigendomsregister zijn alleen beschikbaar tegen betaling.

Hoe opzoekingen verrichten in het Litouwse kadaster

U kunt het register aan de hand van de volgende velden doorzoeken:

 • het adres van het object;
 • een uniek nummer van een onroerende zaak;
 • code van een rechtspersoon (eigenaar);
 • persoonlijke code van een natuurlijke persoon (eigenaar). Voor het zoeken op basis van de persoonlijke code van een natuurlijke persoon (eigenaar) gelden beperkingen.

Geschiedenis van het Litouwse kadaster

Het register zelf is opgericht in 1998, maar de verzamelde gegevens gaan terug tot 1958.

Links

Centrum voor registers van de overheid (valstybės įmonė Registrų centras)

European Land Information (Europos žemės informacijos tarnyba)

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.