Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Frans
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Luxemburgse kadaster. Er is vooralsnog geen elektronische versie van het kadaster voorhanden.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Welke gegevens bevat het Luxemburgse kadaster?

Het eigendom en beheer van het Luxemburgse kadaster zijn in handen van de Administration du Cadastre et de la Topographie à Luxembourg (kadastrale en topografische dienst van de staat Luxemburg).

Het kadaster verschaft de volgende soorten gegevens:

  1. een kadastrale atlas;
  2. een alfanumerieke gegevensbank met informatie over:
  • percelen,
  • eigenaars,
  • bodembestemming, en
  • oppervlakte.

De informatie is beschikbaar in het Luxemburgs, het Frans en het Duits.

Is de toegang tot het Luxemburgse kadaster kosteloos?

Ten eerste is er vooralsnog geen elektronische versie van het kadaster voorhanden. Ten tweede wordt voor het raadplegen van de papieren versie een vergoeding gevraagd.

Geschiedenis van het Luxemburgse kadaster

Het kadaster is opgericht in 1820.

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.