Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Noord-Ierland.

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Welke gegevens bevat het Noord-Ierse kadaster?

Land & Property Services Northern Ireland biedt statische (onveranderlijke) informatie over de regels en richtsnoeren voor de diverse kadasters.

LandWeb Direct (rechtstreekse toegang voor klanten)

Deze service biedt:

  • zoekmogelijkheden;
  • de naam van de eigenaar van een onroerend goed en de eraan verbonden bezwaringen;
  • de mogelijkheid informatie uit het register te downloaden en af te drukken.

Is de toegang tot het kadaster in Noord-Ierland kosteloos?

Ja, de statische informatie is kosteloos te raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van de zoekmogelijkheden moeten gebruikers zich aanmelden en zijn er veelal vergoedingen te betalen.

Hoe opzoekingen verrichten in het Noord-Ierse kadaster?

Er kan gezocht worden op eigendomskaarten, afmeting van het eigendom en eigendomsdocumenten. In deze databank staan de namen van de eigenaars en eventuele bezwaringen van de eigendommen.

De service biedt geregistreerde gebruikers elektronische mogelijkheden (e-registration) voor het invullen van verscheidene formulieren, de berekening van onkosten en het indienen van informatie

Geschiedenis van het Noord-Ierse kadaster

Het kadaster is in 1891 opgericht. Daarvoor werd de eigendom van grond ingeschreven in het aktenregister (Registry of Deeds), dat in 1706 werd opgericht. Land & Property Services houdt drie kadasters bij, voor alle kadastrale akten en verplichte registraties van bezwaringen.

Links

Land & Property Services – Land Registers

Europese Dienst voor kadastrale informatie

Laatste update: 25/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.