Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Polen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Poolse kadaster.

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Poolse kadaster?

Het Poolse kadaster (rejestr ksiąg wieczystych) wordt bijgehouden in overeenstemming met de Wet betreffende het kadaster en hypotheken.

Op grond van deze wet wordt het kadaster bijgehouden om de juridische status van onroerend goed te kunnen vaststellen. Het kadaster bevat de volgende informatie:

  • aanduiding van het onroerend goed (inclusief de percelen waaruit het bestaat);
  • gegevens van de eigenaar(s) van het goed of de houder van het eeuwige vruchtgebruik;
  • informatie betreffende zakelijke rechten van andere partijen;
  • het type en het bedrag van de hypotheek waarmee het goed is belast.

Het kadaster is openbaar en iedereen kan het raadplegen. Sinds juni 2010 kan het kadaster elektronisch worden geraadpleegd op basis van het registratienummer.

Daarnaast kan iedereen een afschrift verkrijgen van een kadasterregistratie of een verklaring dat een bepaalde registratie is afgesloten.

Is de toegang tot het Poolse kadaster kosteloos?

Het raadplegen van het kadaster is kosteloos.

Voor een afschrift van een registratie of een verklaring dat een bepaalde registratie is afgesloten, worden kosten aangerekend.

Laatste update: 07/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.