Kadasters in de EU-landen

Slovenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Welke gegevens bevat het Sloveense kadaster?

In het Sloveense kadaster worden de juridische feiten met betrekking tot eigendommen, zoals eigenaren, hypotheken en erfdienstbaarheden, geregistreerd.

Er is ook een onderdeel met kadastrale informatie, dat betrekking heeft op de feitelijke omstandigheden van eigendommen.

Het kadaster is eigendom van en wordt beheerd door het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Is de toegang tot het Sloveense kadaster kosteloos?

Openbare elektronische toegang tot het kadaster is beschikbaar via het portaal e-Sodstvo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html Toegang tot de gegevens is kosteloos, maar registratie vooraf is noodzakelijk.

Openbare toegang tot het kadaster is ook beschikbaar in alle plaatselijke rechtbanken in Slovenië, bij notarissen en bestuurseenheden, waar een gewaarmerkt afschrift kan worden verkregen van gegevens uit het kadaster. Voor bepaalde gewaarmerkte afschriften uit het kadaster worden kosten in rekening gebracht.

Zoeken in het Sloveense kadaster

U kunt gegevens opvragen op basis van de volgende zoekcriteria:

  • kadastrale gemeente en perceelnummer;
  • kadastrale gemeente, gebouwnummer en afzonderlijk nummer per onderdeel;
  • identificatienummer (ID) van het onroerend goed;
  • identificatienummer (ID) van het recht.

Geschiedenis van het Sloveense kadaster

Het nieuwe elektronische portaal is sinds 2011 beschikbaar. Voor die tijd was de informatie beschikbaar in de oude kadasterboeken.

Links

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Laatste update: 27/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.