Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Zweeds
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het eigendomsregister van Zweden, waarvan het kadaster een van de vijf integrale onderdelen vormt.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Welke gegevens bevat het Zweedse kadaster?

Het eigendomsregister, waar het kadaster deel van uitmaakt, is een nationaal register dat voor meerdere doelen wordt gebruikt. Het bevat gegevens over:

 • eenheden van eigendom en gezamenlijk eigendom;
 • administratieve onderverdelingen;
 • locatieadressen;
 • geometrisch gebied van onroerend goed/kadastrale kaarten;
 • eigendom;
 • hypotheken en hypotheekakten;
 • erfdienstbaarheden en vruchtgebruik;
 • plannen en ruimtelijke-ordeningsregelingen;
 • oude monumenten;
 • verkavelingsmaatregelen en dergelijke;
 • erfpachtrechten;
 • geschiedenis;
 • gebouwen; en
 • taxatiegegevens van onroerend goed.

Het kadaster wordt beheerd door de Zweedse autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden (Lantmäteriet).

Is de toegang tot het Zweedse kadaster kosteloos?

Er zijn geen kosten verbonden aan informatieverstrekking bij een bezoek of via de telefoon. Informatie kan ook worden opgevraagd krachtens het beginsel van toegang tot openbare documenten. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor elektronische toegang tot het register, behalve via de dienst Min fastighet (mijn onroerend goed), die gratis is.

Hoe opzoekingen verrichten in het Zweedse kadaster?

Er is een aantal elektronische zoekdiensten rechtstreeks beschikbaar via de website van de autoriteit of via de agentschappen van de autoriteit (die te vinden zijn op de website van de autoriteit). Voor de meeste diensten is lidmaatschap vereist. De toegang verloopt via online diensten of door middel van selectie en verwerking. De website van de autoriteit biedt ook de volgende dienst aan:

 • Min fastighet (mijn onroerend goed), die veel gedetailleerde informatie bevat die uitsluitend toegankelijk is voor de eigenaar van het onroerend goed.

Daarnaast is het mogelijk de informatie van andere landen in te zien via de Europese Dienst voor kadastrale informatie EULIS.

Geschiedenis van het Zweedse kadaster

Met het opstellen van het elektronische register is een begin gemaakt in 1970. De opslag van alle gegevens werd voltooid in 1995. De technische omgeving van het eigendomsregister van Zweden alsmede de manieren om er toegang toe te verkrijgen zijn geleidelijk in ontwikkeling gebracht. Er zijn plannen om een geheel nieuw technologisch platform voor het kadaster in te voeren. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart en zullen de komende jaren worden voortgezet.

Nuttige links:

Europese Dienst voor kadastrale informatie (Eulis)

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.