Kadasters in de EU-landen

Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Zweedse kadaster, dat vijf geïntegreerde onderdelen bevat.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Welke informatie is te vinden in het Zweedse kadaster?

Het kadaster, dat uit verschillende onderdelen bestaat, is een nationaal register dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Het bevat gegevens over:

 • eenheden van eigendom en gezamenlijk eigendom
 • administratieve onderverdelingen
 • locatieadressen
 • geometrisch gebied van onroerend goed — kadastrale kaarten
 • eigendom
 • bezwaringen en inschrijvingen
 • hypotheken
 • erfdienstbaarheden en vruchtgebruik
 • plannen en ruimtelijke-ordeningsregelingen
 • oude monumenten
 • verkavelingsmaatregelen en dergelijke
 • erfpachtrechten
 • geschiedenis
 • gebouwen
 • taxatiegegevens van onroerend goed
 • enz.

Het kadaster wordt beheerd door de Zweedse autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden (Lantmäteriet).

Is toegang tot het kadaster kosteloos?

Er zijn geen kosten verbonden aan informatieverstrekking bij een bezoek of via de telefoon. Informatie kan ook worden opgevraagd krachtens het beginsel van toegang tot openbare documenten. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor elektronische toegang tot het kadaster, behalve via de dienst Min fastighet (mijn onroerend goed), die gratis is.

Hoe opzoekingen verrichten in het kadaster

Er is een aantal elektronische zoekdiensten rechtstreeks beschikbaar via de website van de autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden of via de agentschappen van de autoriteit (die te vinden zijn op de website van de autoriteit). Voor de meeste diensten is lidmaatschap vereist. De toegang verloopt via online diensten of door middel van selectie en verwerking. De website van de autoriteit biedt ook de volgende dienst aan:

 • Mijn onroerend goed, die gedetailleerde informatie bevat. De dienst is uitsluitend toegankelijk is voor de eigenaar van het onroerend goed.

Geschiedenis van het Zweedse kadaster

Met het opstellen van het elektronische register is een begin gemaakt in 1970 en de opslag van alle gegevens werd voltooid in 1995. De technische omgeving en tot op zekere hoogte de inhoud van het kadaster zijn geleidelijk in ontwikkeling gebracht net zoals de manieren om er toegang toe te verkrijgen. Er zijn plannen om een geheel nieuw technologisch platform voor het kadaster in te voeren. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart en zullen de komende jaren worden voortgezet.

Nuttige links

Website van de Zweedse autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden in het Engels

Laatste update: 30/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.